ကိုရီးယားနိုင္ငံ မွ ျပန္လာေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ေဆး႐ုံအခ်ိဳ႕ရွိ  ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ (၁၈) ဦး၏ ဓာတ္ခြဲခန္း အေျဖတြင္ ေရာဂါပိုးမေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရ

ကိုရီးယား နိုင္ငံ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ မွ ျပန္္ လာေသာ ျမန္မာ နိုင္ငံသား မ်ား အပါ အဝင္ ေဆး႐ုံ အခ်ိဳ႕ရွိ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေစာင့္ၾကည့္ လူနာ(၁၈) ဦး ၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖ တြင္ ေရာဂါ ပိုးမေတြ႕ရွိေၾကာင္း က်န္း မာေရးႏွင့္ အားက စား ဝန္ႀကီးဌာန မွ သိရ သည္္။

မတ္ (၁၀)ရက္ ညပိုင္း တြင္ အမ်ိဳးသား က်န္း မာေရး ဓာတ္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) ၏ ျပန္ၾကား ခ်က္္ အရ မေကြးေဆး႐ုံ ႀကီးတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ လူနာအျဖစ္ ကုသမႈ ခံယူေနေသာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္လ အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး၊ ကန္ေတာ္နဒီေဆး႐ုံတြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၊ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံတြင္ ေစာင့္ ၾကည့္ လူ နာ အျဖစ္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနေသာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳး သမီး တစ္ဦးႏွင့္ ကိုရီးယားနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံ ရန္ကုန္ေလဆိပ္သို႔ မတ္ ၈ ရက္ ႏွင့္ ၉ ရက္မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ျမင့္ မား လ်က္ရွိေသာ ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားရာဇဝင္ရွိသျဖင့္ ၁၄ ရက္တာကာလ အသြား အလာ ကန႔္သတ္ျခင္း ျပဳလုပ္၍ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၁၅ ဦး၏ ဓာတ္ခြဲအေျဖမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္ (၁၁) ရက္ နံနက္ပိုင္းအထိ ေဒသအသီးသီးရွိ ေဆး႐ုံအခ်ိဳ႕တြင္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ ခုနစ္ဦးက်န္ရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ကယားျပည္န ယ္ ၊ ဒီေမာဆို ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ မတ္ ၉ ရက္တြင္ ျမန္မာ နိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ရွားေတာၿမိဳ႕ နယ္စပ္ဝင္ထြက္ဂိတ္၌ အဖ်ားစစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္ လ်က္ ရွိ ၍ လူနာအား စစ္ေဆးရာ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရၿပီး လြိဳင္ေကာ္ ျပည္ သူ႔ ေဆး ႐ုံ ႀကီး သို႔ ညႊႊန္းပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အား ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သီးျခားထားရွိ ကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာယူ စစ္ေဆး လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ထိုင္း နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁ ရက္မွစ၍ ဖ်ားျခင္း၊ ဗိုက္ေအာင့္ျခင္းမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ လာေရာက္ျပသခဲ့ရာ ၎အားေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သီးျခားထားရွိ ကုသေပး လ်က္ ရွိ ၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာယူ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီး ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၂၆ႏွစ္အ ရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မတ္ ၇ ရက္မွ စ၍ အျပင္း ဖ်ားျခင္း၊ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ တက္ ျခင္း၊ အသက္ရႈခက္ခဲျခင္း ေဝဒနာမ်ားခံစား ခဲ့ရသျဖင့္ မတ္ ၈ ရက္တြင္ အင္းစိန္ေဆး႐ုံ သို႔ တက္ေရာက္ ကုသခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္အတြင္း ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြား ေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးသြား ရာဇ ဝင္ မရွိေသာ္လည္း ျပင္းထန္အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လူနာအျဖစ္ သတ္ မွတ္ ၍ သီးျခားထားရွိ ကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး ဓာတ္ခြဲနမူနာယူ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ မတ္ ၁ ရက္မွ စတင္၍ အျပင္း ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုုးျခင္း လကၡဏာမ်ား ခံစားခဲ့ရသျဖင့္ မတ္ ၇ ရက္တြင္ အင္းစိန္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူ ခဲ့ ေၾကာင္း ၊ ၎မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္အတြင္း ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးသြားရာဇဝင္ မရွိေသာ္ လည္း ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္တြင္ ျပင္းထန္အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေတြ႕ရွိရ၍ မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ေစာင့္ ၾကည့္ လူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ သီးျခားထားရွိ ကုသေပးလ်က္ရွိသည္္။

crd:Eleven media