ပဲခူးတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္း ျပည္သူမ်ားကို ျပန္ေတာင္းပန္

“တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းရန္ ျပည္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနသည္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းအေပၚ နားလည္မႈလြဲသြားသည့္အတြက္ ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းပန္သည္ဟု ပဲခူးေဒသခံ သတင္းမီဒီယာမ်ားထံမွ သိရသည္။ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ပဲခူးေဒသခံ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေခၚယူအသိေပးေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎တို႔က ေျပာဆိုသည္။

“ဒီစကားအတြက္ ျပည္သူေတြေျပာဆိုေနတာကိုေတာ့ ဘယ္လိုမွမတုန္႔ျပန္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သတင္းေတြမွာပါတဲ့ဟာကို လိုက္ဖက္ၾကည့္ေတာ့ နားလည္မႈလြဲေနတာျမင္ရတယ္။ စကားလုံးအခ်ိဳ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းပန္ပါတယ္”ဟု ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ သရက္စိန္ေက်းရြာသို႔ ေျမယာကိစၥေျဖရွင္းေပးရန္ ေရာက္ရွိေနခ်ိန္တြင္ ေျမယာျပသနာမ်ားေနာက္ကြယ္တြင္ မညီမညြတ္မႈမ်ား၊ မေက်လည္မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ယင္းတို႔ကို အေျခခံကာ ျပည္သူမ်ားအား ဥပမာေပးေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ သရက္စိန္ေက်းရြာ ဓမၼသိဒၶိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္စကားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းအေနျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလုံးရွိ ျပည္သူမ်ားကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ျပည္ခရိုင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ငါးႏွစ္နီးပါးအတြင္း ၎ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကားရပ္အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ref:The Voice