ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ မတ္လ(၁၃) ရက္ဒီကေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္

သၾကၤန္မ႑ပ္မ်ားအပါအဝင္ လူစုလူေဝး အခမ္းအနားမ်ားကို ဧၿပီလကုန္ အထိ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး လိုအပ္ပါက အခ်ိန္ထပ္တိုးမည္ ဟုယ ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID 19)ေၾကာင့္ သၾကၤန္မ႑ပ္မ်ားအပါအဝင္ အခမ္း အနားပြဲလမ္းသဘင္မ်ားကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခြင့္ မျပဳေတာ့ဘဲ လိုအပ္ပါက ရပ္ဆိုင္းကာလ ထပ္မံတိုးျမႇင့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ ေၾကညာ ထားသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ လူစုလူေဝးေနရာမ်ားတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ လူစုလူေဝးအခမ္းအနားမ်ားအား က်င္းပခြင့္မျပဳဘဲ ရပ္ဆိုင္းထားရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၂၀ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလာျခင္းျဖစ္သည္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးေနသည့္အတြက္ သတင္းမွားမ်ားကို မယုံၾကည္ၾကရန္ႏွင့္ သတိေပး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာၾကရန္ ျပည္သူသို႔ ပန္ၾကားထားသည္။