အေ၀းေျပး လမ္းေပၚ က အမည္မသိညီ အစ္မ (၂)ဦးႏွင့္ ၀ပ္ေရွာ့ဆ ရာ တို႔ ရဲ႕ ေလးစားဖြယ္လုပ္ရပ္

ရိုင္း ပင္ ကူညီစိတ္ဓာတ္ ရွိေသာေရစႀကိဳ ၿမိဳ႕ မွ ညီအစ္မ ႏွစ္ေယာက္ ႏွင့္ စက္ဆရာ ကိုရန္လင္းေအာင္ တို႔၏မြန္ျမတ္ေသာေစတနာ အား မွတ္တမ္းတင္းဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

မုံရြာၿမိဳ႕ မွ ပုဂံ သို႔ ျပန္လာစဥ္ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ အဝင္ အနီးအေရာက္တြင္ ကားစီယာတိုင္မွာ ဘယ္ -ညာ ရမ္းေနသျဖင့္ ကားအားခဏရပ္ၿပီး ေအာက္သို႔ဆင္းၾကည့္ရာ – ေတာ့ရွင္း – က်ိဳးေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရသျဖင့္ မည္သို႔ဆက္လုပ္ရမည္ကို စဥ္စာေနစဥ္အတြင္ (အမည္မသိ) အမ်ိဳးသမီး ညီအစ္အမဟုသိရ – ထိုအမ်ိဳးသမီး ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္မွ ေရာက္ရွိလာ၍အကို ကားကဘာျဖစ္လို႔လဲ ဘာအကူညီေပးရမလဲဟု ေမးျမန္ရာ – ကၽြန္ေတာ္မွ ထိုအမ်ိဳးသမီးအား အက်ိဳးေၾကာင္းေျပာရာ-အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး မွ ဒါဆို ကၽြန္မတို႔ ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာ သြားေခၚေပးပါမည္

ခဏေစာင့္ပါ ဟုေျပာဆို၍ ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ထြက္သြားရာ – မ်ားမၾကာမွီ ဝပ္ေရွာ့ဆရာ ပါရွိလာၿပီး ကားေအာက္ပိုင္းသို ဝင္ၾကည့္ရာ စက္ဆရာမွ အဆင္ေျပပါတယ္ အျမန္ဆုံးလုပ္ေပးပါမည္ ဟုေျပာဆိုေနစဥ္အတြင္း က်ိဳးေနေသာ ေတာ့ရွင္း အားဝင္ျဖဳတ္ၿပီး ခဏေစာင့္ေပးပါ ဂေဟ သြားေဆာ္ လိုက္ပါအုံးမည္ဟု စက္ဆရာမွ ထြက္သြားၿပီး အခ်ိန္မၾကားခင္ က်ိဳးေနေသာ ပစၥည္းအားဂေဟ ေဆာ္ၿပီးျပန္လာတတ္ေပးခဲ့ပါသည္

အားလုံးၿပီးသည့္ႏွင့္ အကိုစက္ဆရာ ဘယ္ေလာက္ၾကပါသလဲဟု ေမးျမန္ရာထိုစက္ဆရာမွ – ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခရီးသြားဧည့္ကားမ်ားအား လိုက္ပါကူညီေပးလၽွက္ရွိပါသည္ – ဤၿမိဳ႕နယ္ အနီးတစ္ဝိုက္ ကားမ်ားစက္ တစ္ခုခုခၽြတ္ယြင္းပါက ကၽြန္ေတာ္ထံ ဆက္သြယ္၍ အကူညီေတာင္းခံ နိုင္ပါသည္ဟုေျပာဆိုပါသည္။

ယခုလို ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းက ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာ – ကိုရန္လင္းေအာင္ႏွင့္ (အမည္မသိခဲ့) အမ်ိဳးသမီး ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္သည္ ခရီးသြားဧည့္ကားမ်ားအား မြန္ျမတ္ေသာေစတနာ အရင္းခံျဖင့္ လိုက္ပါကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ကိုေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ – ေရစႀကိဳၿမိဳ႕ မွ ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာ – ကိုရန္လင္းေအာင္ ႏွင့္(အမည္မသိခဲ့) အမ်ိဳးသမီး ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ တို႔အား ေက်းဇူးဥပကာရ အထူးတင္ရွိအပ္ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။

ကိုရန္လင္းေအာင္ – ကားဝပ္ေရွာ့ဆရာ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕

၀၉ – ၄၄၂၃၄၁၇၄၀

အမည္မသိခဲ့သလို – ဖုန္းနံပါတ္လဲ မသိခဲ့ရသည္ အမ်ိဳးသမီး ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္၏ အထူး မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ဓာတ္ပုံ – ကိုေဆာ္ (ပုဂံ)