အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္္ပိုင္း လက္္နက္္ကိုင္ေလးဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ (COVID -19)ေၾကာင့္ ေနရာ အခက္အခဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ေျပာၾကား

မတ္္ (၁၃) ရက္္ က ေနျပည္ေတာ္္ သမၼတ အိမ္ေတာ္္ရွိ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ခန္းမေဆာင္၌ ျပဳလုပ္္ သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တြင္ သတင္းေထာက္္ (၁)ဦး၏ ေမးျမန္းမႈ ကို ဦးေဇာ္ေဌး က အထက္္ပါ ကဲ့သို႔ ေျပာဆို ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။

အစိုးရႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း လက္နက္ကိုင္္ ေလးဖြဲ႕တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ဒုတိယပတ္ အတြင္း တ႐ုတ္နိုင္ငံ ကူမင္း ၌ ေတြ႕ဆုံရန္ခ်ိန္း ဆို ထားေသာ္ လည္း  (COVID -19) ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္္ အတြက္ အစိုးရဘက္က တ႐ုတ္နိုင္ငံ၌ ေတြ႕ဆုံနိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ က်ိဳင္းတုံ  တြင္ေတြ႕ဆုံရန္ အစိုးရဘက္္ က ကမ္းလွမ္း ထားေၾကာင္း သိရသည္္။

“(COVID-19) ျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ ေတြ႕လို႔ မရေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ ထပ္္ညႇိ တယ္္။ ဘယ္မွာေတြ႕မလဲ ဆိုၿပီးေတာ့။ အဲ ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ နိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ မန္စီ မွာေတြ႕မယ္တဲ့။ ေတြ႕မယ္္ ဆိုေတာ့ တ႐ုတ္္ နိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတြ႕လို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္္ က ျမစ္ႀကီးနား မွာ ေတြ႕မယ္္။ က်ိဳင္းတုံ မွာေတြ႕မယ္။ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ အစိုးရဘက္ကေန ကမ္းလွမ္း ထားတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားသည္္။

ေျမာက္ပိုင္းေလး ဖြဲ႕အေနျဖင့္ ျမစ္ ႀကီးနားႏွင့္ က်ိဳင္းတုံ သို႔ လက္ရွိ တြင္ လာေရာက္္ရန္္ အဆင္မေျပေၾကာင္း ေျပာဆို ထားၿပီး အစိုး ရအေနျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ က်ိဳင္းတုံတို႔တြင္သာ ေတြ႕ဆုံရန္ ေျပာဆိုထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

၎ က “ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းတယ္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရတစ္ဖက္တည္းကပဲ ေဆြးေႏြးမယ္လုပ္ေနလို႔မရဘူး။ ဒီေလး ဖြဲ႕ဘက္ကလည္း စိတ္ပါလက္ပါနဲ႔ လိုလိုလားလား ေဆြးေႏြးမွလည္းရမွာေပါ့။ စားပြဲဝိုင္းကလည္း ႏွစ္ဖက္ဆုံမယ့္၊ ေဆြးေႏြးလို႔ရမယ့္ သေ ဘာျဖစ္ေနတယ္္ ” ဟု ဆက္္ လက္ေျပာ ၾကားသည္္။

ထို႔ျပင္ (KNPP) အေနျဖင့္ လာမည့္ မတ္္ (၁၇) ရက္္ တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံရန္္ ညႇိႏွိုင္းထားေသာ္္ လည္း (COVID-19) ေၾကာင့္ ခရီးသြား လာရန္ခက္ခဲသည့္အတြက္ ေတြ႕ဆုံရက္ ေရႊြ႕ဆိုင္းေပးရန္ ပန္ၾကားထားသည့္အတြက္ အဆိုပါေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံေတာ့မည္ မ ဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္္။

ရခိုင္ျပည္္ နယ္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားေသဆုံး၊ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနၿပီး လက္ရွိ (မတ္ ၁၃ ရက္) တြင္လည္း ဒဏ္ရာရ ရွိမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ ယင္းအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘာမ်ားေျပာခ်င္သလဲဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္း သို႔ ေမးျမန္း မႈအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးက “၁၀ တန္းစာေမးပြဲကာလ သူတို႔နည္းနည္း ထိန္းသိမ္းထားမယ္လို႔ ၾကားတာေပါ့ေနာ္။ သို႔ေသာ္္ လည္းပဲ ၁၀ တန္းကာလမွာ ကိုယ္က ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္လာတယ္ဆိုေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္မေကာင္းဘူး။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြအတြက္လည္း ထိခိုက္ေစတယ္။ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔၊ ရွင္းလင္းဖို႔ သူတို႔ရဲ့ တိုင္းရင္းသား အခြင့္ေရးကို နိုင္ငံေရးနဲ႔ေတာင္းဆိုဖို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္းကပဲ အေကာင္းမြန္ဆုံး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္မယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဖက္္ဒရယ္္။ ဘယ္္လို ဖက္ဒရယ္လိုခ်င္လဲဆိုတာကို အစိုးရနဲ႔စားပြဲဝိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးေပါ့” ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

လက္္နက္္ကိုင္္ လမ္းစဥ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာျမင့္ေနၿပီး အဆိုပါလမ္းစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ ေနာင္တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္္ လမ္းစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္္။

crd:Eleven media