အ ေမရိကန္ ပညာ႐ွင္ေတြက ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အစိုးရကိုလဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမညႇာမတာ အ႐ွိကို အ႐ွ္ိအတိုင္း ေဝဘန္တတ္တဲ့အေလ့အထပါဘဲ

အေမရိကန္ေတြ တစ္ခုေကာင္းတာက သူတို႔ဆီကပညာ႐ွင္ေတြက ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အစိုးရကိုလဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမညႇာမတာ အ႐ွိကို အ႐ွ္ိအတိုင္း ေဝဘန္တတ္တဲ့အေလ့အထပါဘဲ။

အေမရိကန္ က်န္းမာေရး ပါရဂူေတြက အစိုးရဟာCOVID -19 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကိစၥမွာေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ေရာဂါပိုးစစ္ေဆးမႈမွာ တ႐ုတ္နဲ႔ ေတာင္ကိုးရီးယား တို႔နဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အေနာက္မွာ ေရာက္ေနတယ္။ေရာဂါပိုး ႐ွိမ႐ွိ စစ္ေဆးရာမွာ ေႏွာင့္​ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈေတြအမွားအယြင္းေတြ ၾကံဳေတြ႔ ေနရတယ္ လို႔ေဝဘန္ၾကတယ္။

အေမရိကန္ က်န္းမာေရး ပါရဂူေတြက “We stand with Donald Trump” ေတြ ဘာေတြနဲ႔ ဖား ယား မေနၾကဘူး။

အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ လည္း မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး။COVID -19 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကိစၥအတြက္အသံုးျပဳဖို႔ ေဒၚလာ၅၀ဘီလီယံ ခ်ေပးတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာတယ္။

အဓိက ေျပာခ်င္တာကက်န္းမာေရး ရံပံုေငြ ခ်ိဳ႕တဲ့ရင္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး အတြက္အစစ အရာရာ အားနည္းခ်က္ ႐ွိတယ္။

ကမၻာ့ နံပါတ္တစ္ အေမရိကန္မွာCOVID -19 ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါစမ္းသတ္ စစ္ေဆးတဲ့ အေျဖမွာအမွားအယြင္း Errors ေတြ ႐ွိခဲ့ဖူးတယ္။ဒီကိစၥဟာ ဒီရက္ပိုင္းထဲျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥပါ။ေ႐ွးေ႐ွးတုန္းက အျဖစ္အပ်က္ကိုေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး။ဆင္ျခင္ သံုးသပ္သင့္တဲ့ ကိစၥမို႔ေရးမိတာပါ။

ဆရာ့ဆရာ ဇီဝက ဘိုးေအေတြကို ဆရာလုပ္တာ မဟုတ္ရပါဘူးဗ်ာ။

Than Lwin Oo