ေက်းရြာလူထု၏ ေထာက္ခံစာ လက္မွတ္အတုမ်ားျဖင့္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္မွ က်ပ္သိန္း (၃၀ဝ၀) ေက်ာ္ လိမ္လည္ေခ်းယူ  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူ (၂)ဦးကို အမႈဖြင့္

ရွမ္းျပည္ (ေတာင္ပိုင္း) ၊ ေအာင္ပန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ လူထု၏ ေထာက္ခံစာ လက္မွတ္္ အတုမ်ားျပဳလုပ္ ၿပီး ဘဏ္မွေခ်းေငြ က်ပ္သိန္း (၃၀ဝ၀) ေက်ာ္ ထုတ္္ ယူကာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေန သည့္ အမ်ိဳးသား (၂)ဦးကို အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားေၾကာင္း ယင္း နယ္ေျမရဲစခန္း ထံမွ သိရသည္္ ။

အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားသည့္ အမ်ိဳးသား (၂)ဦးမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ က ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ ၊ ရြာငံစုရပ္ ကြက္ရွိ ေရႊရည္ဦး အီလက္ ထေရာနစ္ ပစၥည္းအေရာင္း ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ ထားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ တို႔မွ ေဒသခံ (၆၂၁) ဦးအား ဘဏ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးေပးပါ က တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ ၁၅၀ဝ၀ ရရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္ လုံးေပး စည္း႐ုံး ခဲ့သည္္။

ယင္း အျပင္ လက္မွတ္ထိုးေပးပါက အလုပ္ေလၽွာက္လိုသူမ်ားကို ကုမၸဏီတစ္ခု၌ အလုပ္သြင္းေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ေအာင္ လိမ္လည္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေဒသခံ (၆၂၁) ဦး ထံမွ မွတ္ပုံ တင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴမ်ားကို ေတာင္းယူကာ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္၌ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား တစ္ႏွစ္သက္ တမ္းအရစ္က်ျဖင့္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ရန္ က်ပ္သိန္း ၃၀ဝ၀ ေက်ာ္ကို ေခ်းယူခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ား ကို ေလးႏွစ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္လာျခင္းမရွိသျဖင့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ စုံစမ္းခဲ့ရာ က်ဴးလြန္သူႏွစ္ဦးသည္ ေဒသခံ ၆၂၁ ဦး အမည္ ခံ၍ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအား အတုျပဳလုပ္၍ လိမ္လည္ေခ်းယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ႏွစ္ဦးကို အမႈဖြင့္အေရးယူေပးရန္ ရဲစခန္း၌ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူႏွစ္ဦးမွာ လက္ရွိတြင္ ဆိုင္ပိတ္ၿပီး မိသားစုလိုက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနလ်က္ရွိကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ယုံၾကည္ေအာင္ေျပာဆို၍ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ လက္မွတ္အတုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၎တို႔ကို ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွ စုေပါင္း၍ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေညာင္ေထာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံမွ သိရသည္။

ေညာင္ေထာက္ရပ္ ကြက္အပါအဝင္ ရြာသစ္၊ လက္မပင္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ လွည္းရိုး စသည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေထာက္ခံစာ လက္မွတ္ အတုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို ေအာင္ပန္းနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၂၀ (လိမ္လည္မႈ)၊ ပုဒ္မ ၄၆၈(စာရြက္စာတမ္းမ်ား အား အတုျပဳလုပ္ လိမ္လည္မႈ)၊ ပုဒ္္ မ ၁၁၄( အားေပးကူညီမႈ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရး ယူ စုံစမ္းစစ္္ ေဆးလ်က္္ ရွိသည္္။

crd:The voice