ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဟြခုပ္ ေက်းရြာမွ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သည့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အား ေထာင္ႏွစ္္ (၂၀) ခ်မွတ္ေၾကာင္း (TNLA)အဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္

ေက်ာင္းဆရာမ (၁)ဦး အား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္္ ခဲ့ေသာ ၎တို႔ ၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္(၁)ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္္ (၂၀) ခ်မွတ္ ေၾကာင္း တအာင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (TNLA)က သတင္း ထုတ္ျပန္ သည္္။

ကြတ္ခိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေဟြခုပ္ ေက်းရြာမွ အသက္္ (၂၆)ႏွစ္အ ရြယ္ မူလတန္းျပ ဆရာမ(၁)ဦး ကို ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ သူအား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္သတင္း ကို မတ္လ (၁၄) ရက္ တြင္ ထုတ္ ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူမႈေရးကိစၥမွ စတင္ေသာ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ မႈသည္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ စိစစ္တယ္၊ ဖမ္းဆီးတယ္။ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ ခ်က္အရ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္’’ ဟု TNLA ေျပာခြင့္ရ တာအိုက္ေက်ာ္က ေျပာ သည္။

(TNLA) တရားေရး ဌာန တြင္ အမႈစြဲတင္ၿပီး သက္ေသေလးဦး ေခၚယူစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ တစ္သက္ တစ္ကၽြန္းေထာင္ဒဏ္ ႏွင့္ညီမၽွသည့္ ေထာင္ ဒဏ္ႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း (TNLA) သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အထက္ပါ အတိုင္း ထုတ္ျပန္ ေသာ္ လည္း အစိုးရဝန္ထမ္း တိုင္းရင္းသူတစ္ေယာက္ကို ေသ နတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ယခုထက္ပို၍ ပြင့္လင္း ျမင္ သာေသာ အေရးယူမႈမ်ိဳး ျပဳ လုပ္ေပးရန္ အရပ္ဘက္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေတာင္းဆို သည္။ ‘‘တိုင္းရင္းသားေဒသအက်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပညာတတ္္ တစ္ေယာက္္ ကို သတ္္ပစ္္ ခဲ့တာက နားလည္ေပးနို င္စရာမရွိပါဘူး’’ ဟု ေဒသခံ(၁)ဦးက ေျပာသည္္။

crd:7day news