ထိုင္း ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဧၿပီလကုန္အထိ ျပန္မလာရန္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

ထိုင္းႏိုင္ ငံ ေရာက္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ အ ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေခတၱခဏျပန္ လာျခင္း မလုပ္ရန္ ျမန္မာသံ႐ုံး( ဘန္ေကာက္) မတ္လ (၁၅) ရက္ေန ႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာ သည္ ။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ မွ ကို႐ိုနာဗိုင္း ရပ္စ္ ကူးစက္ျပန့္္ပြားမႈကို ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာဂါကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနသလို ထိုင္းႏိုင္ငံ တြင္ လည္း ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္မ်ားျဖစ္ေသာ ေလဆိပ္ ၊ ေရဆိပ္ ၊ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္လာ သည့္ ခရီးသည္မ်ား ၏ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား ကို အထူးၾကပ္မတ္ စစ္ေဆးလွ်က္ ရွိ သည္ ။

အလားတူ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား ခရီးသြားလာျခင္းကို အားမေပးလိုေသာေၾကာင့္ သၾကၤန္ကာလေနရပ္ျပန္အလုပ္သမားမ်ားအား ထိုင္း Re-entry Visa ေၾကးကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကကဲ့သို႔ ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးေတာ့ပဲ ဘတ္တစ္ေသာင္းေကာက္ခံမည္ဟု ထိုင္းအစိုးရက သတ္မွတ္ထားသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး ၊စီးပြားေရး ၊လူမႈေရးအျပင္ အလုပ္သမားမိသားစုဝင္မ်ား၏ ဘဝလုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ ကူးလူးသြားလာျခင္း ၊ ခရီးသြားလာမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေခတၱခဏ ျပန္ျခင္းမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ျမန္မာသံ႐ုံးကထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သၾကၤန္ကာလ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ျပန္ၾကမည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါ အလုပ္ရွင္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၄ ရက္အၾကာသီးျခားခြဲထား၍ ေရာဂါလကၡဏာေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူမွာ ၇၅ ဦးအထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ref:The Voice