တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈရွိေစရန္ အျပင္စည္းလံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းမ်ားအား AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မုိင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္

ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားအတြင္း ကုလသမဂၢေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲအစည္းအသီးသီး အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈရွိေစရန္ အျပင္စည္းလံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းမ်ားအား AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက မုိင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္္္ေတာက္ေအာင္ ဥပေဒမဲ့အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ေန

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဆက္သြယ္ေရးကားလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ ေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးအပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ ယာဥ္တန္းမ်ားအား မုိင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အဓမၼႏွိပ္စက္ျခင္းစသည့္ ဥပေဒမဲ့အၾကမ္း ဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကအဆက္မျပတ္က်ဴးလြန္္လ်က္ရွိသည္။

မတ္ ၁၃ ရက္ေန႔ကမင္းျပားၿမဳိ႕နယ္မွ ေျမာက္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ ျမိဳ႕နယ္အတြင္း အေျခခံပညာအထက္တန္း တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခ်ိန္တြင္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေစရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္ေရး အျပင္စည္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တပ္မေတာ္လႈပ္ရွား စစ္ေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္းသည္ ယာဥ္တန္းျဖင့္ခ်ီတက္လာစဥ္ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မီတာ ၅၀၀၀ ခန္႔အကြာ ရန္ကုန္-စစ္ေတြသြား ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းမေပၚရွိ ေပါင္းတုတ္ေက်းရြာအနီး ေနရာမ်ားမွ ဗဗ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ရီမုမုိင္း ၄ လံုးေဖာက္ခြဲျခင္း၊ တိမ္ညဳိေက်းရြာႏွင့္ ေတာင္ဦးေက်းရြာ အနီးေနရာမ်ားမွ ရီမုမုိင္း ၅ လံုး ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ေတာင္စုကားလမ္း အေပၚသို႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား မသြားႏိုင္ေအာင္ လက္လုပ္ သံုးေျမႇာင့္သံခြၽန္မ်ား လမ္းလံုးျပည့္ ျဖန္႔ခင္းထားသျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ရွင္းလင္းျခင္း မလႊဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

အလားတူ မတ္ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ပင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္ေျမာက္ဘက္ အျပင္စည္းလံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်ီတက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္ယာဥ္တန္းကိုလည္း ေက်ာက္ေတာ္-ပလက္၀သြား ကားလမ္းေပၚရွိ သာစည္ေက်းရြာအနီး၌ ဗဗအၾကမ္းဖက္္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ရီမုမုိင္း ၃ လံုးျဖင့္ ေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္ၿပီး လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက မလႊဲမေရွာင္သာ ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မိမိဘက္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္တခ်ဳိ႕ က်ဆုံး/ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တခ်ဳိ႕ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။

AAအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအသြင္ယူ၍ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္တုိက္ပြဲေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္
ေရာေႏွာေနထုိင္ၿပီး တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္တန္းမ်ား၊ ရိကၡာပုိ႔ေရယာဥ္မ်ား၊ စီမံကိန္းပစၥည္းပို႔ ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ရင္းမ်ားအား မုိင္းေထာင္ျခင္း၊ မုိင္းဆြဲ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား ၊လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ သံခြၽန္မ်ားအပါအ၀င္ လမ္းဆို႕ အတားအဆီးမ်ား ခ်ထား၍လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္ ဥပေဒမဲ့အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား အားက်ဴးလြန္ လ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ဥပေဒမဲ့အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈအားကာကြယ္တားဆီးေရးတုိ႔အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ref:တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး