ဗစ္တိုးရီးယားေလး၏ ငယ္နာမည္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေျပာခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိ(၃)ဦးႏွင့္ ရဲဇာနည္ Page တာဝန္ခံတို႔အား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုသြားမည္

ဗစ္တိုးရီးယား ကေလးငယ္္ ၏ နာမည္ႏွင့္္ ေနရပ္္ လိပ္စာမ်ား ပါ ေျပာဆို ထုတ္္လႊင့္္ခဲ့ သည့္္ ျမန္မာ နိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိ (၃)ဦးႏွင့္ ရဲဇာနည္ (Page) တာဝန္ ခံ စီစဥ္ သူတို ႔အား ဆက္ သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္္။

ေနျပည္ေတာ္္ ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ား အသင္း (ILAM) ႐ုံး တြင္ မတ္္ လ (၁၆) ရက္္ က ျပဳလုပ္္သည့္္ ဗစ္တိုးရီးယား ကေလးငယ္္ ၏ နာ မည္ႏွင့္ ကိုယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ား ထုတ္ေျပာခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦး က အထက္ပါ ကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎ က “ အခု တရားစစြဲပါေတာ့ မယ္။ ပထမဆုံးစြဲမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ၆၆(ဃ) အရနဲ႔ပါ။ ဆရာထင္လင္းဦးက တရားလိုပါ။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒက ကိုယ္စားလွယ္ လႊဲစာနဲ႔ စြဲလို႔ရပါတယ္။ ရက္ ၂၀ အတြင္းမွာ ပထမဆုံး ၆၆(ဃ) စစြဲပါမယ္။ ၆၆(ဃ)မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္စူးထားတာေတာ့ သတင္းစာ ရွင္း လင္းပြဲေျပာခဲ့တဲ့ ရဲအရာရွိသုံးေယာက္နဲ႔။ ရဲဇာနည္ Page ကို တရားစြဲပါမယ္။ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမွာ စြဲပါမယ္။ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္မယ္” ဟု ေျပာၾကား သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ တပ္ဖြဲ႕၏ ေနျပည္ေတာ္ဌာနခ်ဳပ္ အရိႏၵမာခန္းမတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဗစ္တိုးရီးယားကေလးငယ္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးခ်ဳပ္စိုးနိုင္ဦး၊ မႈခင္းညႊန္ၾကားေရးမႉး ရဲမႉးႀကီး မင္းဟန္၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနမႉး ရဲမႉးႀကီးသာဒြန္းႏွင့္ ‘ရဲဇာနည္’ (Page) တာဝန္ခံစီစဥ္သူတို႔အား စာေရးဆရာ ထင္လင္းဦးက တရားလိုျပဳလုပ္ ကာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါရဲ အရာရွိမ်ားႏွင့္ နည္ Page တာဝန္ခံစီစဥ္သူတို႔အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္ေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၁ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုရ န္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပထားေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဦးသိန္းသန္းက ဆိုသည္။

“ အဓိကျဖစ္တဲ့ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္အခြင့္ေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၁ အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္ၿပီးေတာ့ စြဲပါမယ္။အဲဒီလို ဆက္သြယ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ လက္ထဲမွာ ခြင့္ျပဳမိန႔္မရွိဘူးဆိုတာ သိပါတယ္။ မရဘူးဆိုရင္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သမၼတ႐ုံးကို ထပ္အေၾကာင္းၾကားပါမယ္။ ဒီကိစၥစြဲလို႔ မရပါဘူး။ ဒီလိုဒီ လိုေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြားမယ္။ အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Plan B အရ လက္မခံဘူးဆိုရင္ ဒီကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးေရာက္ေအာင္ အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားမယ္။ ဒီအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေက်ေအးပါဘူး။ ျမန္မာျပည္မွာ Facebook မွာ အင္မတန္လက္သရမ္းတဲ့ လူေတြကသည္ ပင္လၽွင္ ဒီဗစ္တိုးရီးယားေလးကို ငဲ့ညႇာၿပီးေတာ့ ဒီဗစ္တိုးရီးယားေလးလို႔ပဲ သုံးတယ္။ ဘာမွမေဖာ္ျပဘူး” ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာၾကားသည္။

လုံျခဳံေရး အရ တာဝန္ယူ ထားသည့္ ရဲအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ဗစ္တိုးရီးယားကေလးငယ္၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ တရားစီ ရင္ေရးႏွင့္ လူမႈဘဝတစ္ခုလုံးအား အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစၿပီး ယင္းကဲ့သို႔တရားစြဲဆိုျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ လူထုအေျချပဳသည့္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ျဖစ္ေစေရး၊ အရည္အခ်င္း ျမင့္မားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေစေရးႏွင့္ တာဝန္ယူမႈျပည့္စုံသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေစေရးအတြက္ရည္စူးသည့္အျပင္ အေရး ႀကီး သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) နိုင္ငံေတာ္သမၼတလက္ေအာက္တြင္ ရွိသင့္သည္ဆိုသည္ကို ေကာက္ခ်က္စြဲနိုင္ေအာင္အထိ ရည္စူး ထားေၾကာင္း ဦးသိန္းသန္းဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဗစ္တိုးရီးယား အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ မေဆာင္ရြက္နိုင္ဘဲ လစ္ဟာမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လက္ရွိတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန ဆဲျဖစ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားအား သမၼတ႐ုံးသို႔ ျပန္လည္တင္ျပလာျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ အေသးစိတ္ေျပာ ဆို နိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မတ္ ၁၃ ရက္က သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆို ထားသည္။

ဗစ္တိုးရီးယားကေလးငယ္ ၏ ဖခင္က နိုင္ငံေတာ္္ သမၼတထံသို႔ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က စာျဖင့္တင္ျပခဲ့ရာ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ျပည္ေထာင္္ စု တရားလႊတ္ေတာ္္ ခ်ဳပ္္ ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အစရွိသည့္ ဌာနသုံးခုအား ညႊန္ၾကားခ်က္ေလးခုေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္္ မ်ားမွာ အမႈမွန္ေပၚေပါက္ရန္၊ တာဝန္ယူမႈရွိရန္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ပကတိ ေဆာင္ရြက္ထားမႈေတြ႕ရွိခ်က္ အမွန္အတိုင္း ျပန္လည္္ တင္ျပရန္္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္။

crd:Eleven media