အမႈေပါင္း(၁၄)ခုျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအား တရားေသလႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ၄င္း၏ေရွ႔ေန ဦးျမင့္ေအာင္မွ ေလၽွာက္လဲခ်က္ တင္သြင္း

ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း အပါအဝင္ တြဲဖက္္ တရားခံမ်ား အား တရားေသ လႊတ္ေပးရန္ ေနာက္ဆုံးေလၽွာက္လဲခ်က္္ အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏ သီရိ ခရိုင္ တရား ႐ုံး သို႔ တင္ သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းဘက္္ မွလိုက္ ပါေဆာင္ရြက္္လ်က္္ ရွိသည့္္ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးျမင့္ေအာင္္ က ေျပာသည္္။

”တရားစြဲဆို တဲ့ဘက္ ကစြဲတယ္။ အန္ကယ္္ တို႔က ခုခံေခ်ပတယ္္။ အဲဒီအေပၚမွာ တရားေသ လႊတ္ေပးသင့္ တယ္ေပါ့။ သူတို ႔အားလုံးကို တရားေသလႊတ္္ ဖို႔ ေလၽွာက္္လဲ ခ်က္္တင္္ ခဲ့ၿပီးၿပီ”ဟု ခရိုင္တရား႐ုံး သို႔ ယေန႔မတ္ (၁၇)ရက္္ က ေနာက္ဆုံးေလၽွာက္္ လဲခ်က္တင္္ သြင္းမႈအၿပီး သတင္းေထာက္္ မ်ားကို ေျပာ ၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္။

ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း ပါ တရားခံ(၁၁)ဦးတို ႔သည္ (၁၉၉၃)ခုႏွစ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္း လဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ လက္နက္ ဥပေဒ စသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားရင္ ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္္ သည္္။

ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ႏွင့္ ၄င္း၏ေန အိမ္၊ ၄င္းပိုင္ ဟိုတယ္တို႔တြင္ လက္နက္ မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ၊ နိုင္ငံေတာ္္ အထိမ္းအမွတ္ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ား၊ ဒ႐ုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးစကားေျပာစက္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိေသာေၾကာင့္ ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ တြဲဖက္တရားခံမ်ားကို တရားစြဲဆိုထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးျမင့္ေအာင္ သည္ ဦးၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းအပါအဝင္ တြဲဖက္တရားခံမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးရဲျမင့္ေဆြႏွင့္ ဦးေဇာ္ဝင္းထိုက္တို႔အတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးေန သူျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားရင္ဆိုင္လာခဲ့သည္မွာ ၂ႏွစ္ႏွင့္၃လေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ႐ုံးခ်ိန္းေပါင္းလည္း ၁၀၉ခ်ိန္း ခ်ိန္းဆိုစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ လာမည့္မတ္္ (၃၀)ရက္တြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာ သည္္။

crd:The myanmar Time