ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ကုသ​ေရးမ်ားအတြက္ က်န္းမာ​ေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန သို႔ Sae Paing Development Ltd ႏွင့္ MBCCD Ltd တို႔၏ ဥကၠဌ ဦး​ေမာင္ဝိတ္ မွ က်ပ္သိန္း (၃၀၀၀) လႈဒါန္း

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးသည္ ယေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ အလွဴရွင္ ဦးေမာင္ဝိတ္ (ေစပိုင္ကုမၸဏီ၊ အမွတ္ – ၁၀၅ ဘီ၊ ပါရမီလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္) မွ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူမ်ားအတြက္ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကြယ္၊ ကုသ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သုံးစြဲရန္ ေငြက်ပ္ သိန္း (၃,၀၀၀) လႉဒါန္းမႈအား က်န္းမာေရးႏွင့္အ ားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၄)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ လက္ခံခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္​ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ေရွးဦးစြာ အလႉရွင္ ဦးေမာင္ဝိတ္က လႉဒါန္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ေျပာၾကားရာတြင္ : မိမိအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစေရးႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျဖစ္ပြားပါကလည္း ေသဆုံးမႈမရွိေစေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ လႉဒါန္းရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ထပ္မံလိုအပ္ပါကလည္း လႉဒါန္းမႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လႉဒါန္းမႈအေပၚေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ : ယခုကဲ့သို႔ လႉဒါန္းျခင္းသည္ (COVID-19) ကာကြယ္၊ ကုသ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊လႉဒါန္းေငြမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေဆး႐ုံသုံးစက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ ယခု (COVID-19) ေရာဂါအတြက္သာမက ေနာင္အခါတြင္ အျခားေရာဂါလူနာမ်ားအတြက္ပါ အႀကိမ္ႀကိမ္အသုံးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ကုသိုလ္၊ အက်ိဳး အႀကိမ္ႀကိမ္ရရွိမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ကိုယ္တိုင္ေရာဂါကူးစက္ခံရနိုင္ေခ်ရွိသည့္တိုင္ လူနာမ်ားအား အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းကုသမႈေပးေနေသာ ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ ကုသမႈအေထာက္အကူျပဳ ပညာရွင္မ်ား အားလုံးအတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ အလႉ‌ေငြ က်ပ္ သိန္း (၃,၀၀၀) ကို အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ပါေမာကၡေဒါက္တာသက္ခိုင္ဝင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသာထြန္းေက်ာ္၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးဦး၊ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိန္ဝင္း တို႔ႏွင့္ အတူ လက္ခံခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။