ဂ်ပန္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ တုပ္ေကြးကုေဆးတစ္မ်ိုဳးသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကို ကုသရာတြင္ သိသိသာသာ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္ဟု တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျပာၾကား

တ႐ုတ္္ နိုင္ငံမွ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္္ မ်ားက တုပ္ေကြး မ်ိဳးကြဲအသစ္္မ်ား အတြက္ ကုသရန္ ဂ်ပန္္ နိုင္ငံ ၌ အသုံးျပဳ သည့္္ ေဆးဝါး တစ္မ်ိဳးသည္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္ လူနာ မ်ားကို ကုသရာ တြင္ ထိေရာက္္မႈ ရွိပုံရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္္ ဟု မတ္္ (၁၈) ရက္္ ၌ ဂ်ပန္္ မီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္္။

ဖူဂ်ီဖလင္ ၏ ကုမၸဏီ ခြဲတစ္ခုက ဖြံ့ၿဖိဳးေစခဲ့ေသာ Favipiravir အမည္္ ရွိ ေဆးသည္္ ဝူဟန္ႏွင့္ ရွန္က်န္ၿမိဳ႕ မ်ား၌ လူနာ (၃၄၀) ကို စမ္းသပ္ကုသခဲ့ရာတြင္ အားရဖြယ္ ရလဒ္မ်ား ထြက္ရွိခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္ေသာ က်န္ရွင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။“ဒီေဆးဟာ ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈ အဆင့္ျမင့္မားၿပီး ကုသရာမွာ သိသိသာသာ ထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္” ဟု က်န္က သတင္းေထာက္မ်ားအား မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေဆးဝါးကို ေပးခဲ့ေသာ ရွန္က်န္ၿမိဳ႕မွ လူနာမ်ားသည္ ပိုးေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ေလးရက္အၾကာတြင္ ပိုးေတြ႕ရွိရျခင္း မရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းေဆးဝါးႏွင့္ ကုသျခင္းမရွိသည္လူနာမ်ား ပ်မ္းမၽွအားျဖင့္ ၁၁ ရက္အၾကာမွ ပိုးမေတြ႕ရေတာ့ျခင္းႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္သည္ဟု NHK သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၎အျပင္ အဆိုပါေဆးဝါးကို ေပးခဲ့ေသာ လူနာမ်ား၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္၌ အဆုတ္အေျခအေန တိုးတက္မႈမ်ားကို ဓာတ္မွန္ျဖင့္ အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းေဆးဝါးႏွင့္ ကုသျခင္းမရွိသည့္ လူနာ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၌သာ ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ရွိရျခင္းႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က Avigan ဟုလည္း ေခၚေသာ အဆိုပါေဆးကို ဖြံ့ၿဖိဳးေစခဲ့သည့္ Fujifilm Toyama Chemical ကုမၸဏီကမူ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳသည့္ မွတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ မေပးခဲ့ေပ။ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ဆရာဝန္မ်ားသည္ လူနာမ်ား၏ ကိုယ္တြင္း၌ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ထပ္မံပြားမ်ားျခင္းကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ ေမၽွာ္လင့္လ်က္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားအရ အေပ်ာ့စားမွ အလယ္အလတ္အဆင့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ လူနာမ်ားတြင္ ကုသမႈဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အလားတူေဆးဝါးကို အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါေဆးသည္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပင္းထန္သည့္ လူနာမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈမရွိဟု ဂ်ပန္က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေပါင္း ၇၀ ကေန ၈၀ အထိကို Avigan ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္က ေကာင္းေကာင္းႀကီးပြားမ်ားႏွင့္ ၿပီးသားျဖစ္ေနရင္ ဒီေဆးက အလုပ္ျဖစ္ပုံမရပါဘူး” ဟု အဆိုပါသတင္းရင္းျမစ္က Maicichi Shimbun သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

HIV တြင္ အသုံးျပဳေသာ ေဆးဝါးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Lopinavir ႏွင့္ Ritonavir ေဆးဝါးႏွစ္မ်ိဳး ေပါင္းစပ္လ်က္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္လူနာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ေလ့လာခ်က္တြင္လည္း အလားတူ အကန႔္အသတ္ရွိျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ဂီနီနိုင္ငံ၌ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကို တုံ႔ျပန္ရန္ အေရးေပၚအကူအညီတစ္ရပ္အျဖစ္ Favipiravir ေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပ့ံခဲ့ဖူးသည္။Favipiravir ကို မူရင္းအျဖစ္ တုပ္ေကြးေရာဂါကုသရန္သာ ရည္ရြယ္ထားေသာေၾကာင့္ COVID-19 လူနာမ်ား၌ အျပည့္အဝ ကုသရန္အတြက္ အစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

crd:Eleven media