ဂ်ာမနီေတာင္ပိုင္းရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ေမာင္းမ (၂၀) ႏွင့္အတူ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရွာင္ေနသည့္ ထိုင္းဘုရင္

ထိုင္းဘုရင္ မဟာဝဇိယေလာင္ကြန္းသည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ေနအိမ္ တစ္လုံးရွိၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ယင္းေနအိမ္တြင္ အေနမ်ားေၾကာင္း၊ ၎သည္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ မထြက္သည္မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလကတည္းကျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဘာေဗးရီးယားေဒသတြင္ ေမာင္းမ ၂၀ ႏွင့္အတူ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေဘးမွ ေရွာင္ကြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရာမမင္းဆက္၏ ဒသမေျမာက္ ဘုရင္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ မဟာဝဇိယေလာင္ကြန္းသည္ အဆိုပါေဒသရွိ Sonnenbichl အမည္ရွိ ဟိုတယ္တစ္ခုလုံးကိုငွားရမ္းကာ လူသူႏွင့္ကင္းေဝးရာတြင္ သီးျခားေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ဂ်ာမနီတြင္ lockdown ခ်ထားေသာ္လည္း ထိုင္းဘုရင္အား ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဟိုတယ္တခုလုံး ငွားရမ္းေနထိုင္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း မဟာဝဇိယေလာင္ကြန္း COVID-19 ကူးစက္မႈ မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ အတူလိုက္ပါလာသည့္ ေႁခြရံသင္းပင္း ၁၁၉ ဦးကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ႏွင့္အတူ စတုတၳေျမာက္မိဘုရား ဆုသီတာ အတူရွိ မရွိ ေသခ်ာစြာ မသိရေၾကာင္း ၎သတင္းက ဆိုသည္။

ထိုင္းဘုရင္၏အဆိုပါလုပ္ရပ္သည္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းျပည္သူမ်ားအၾကား ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဘုရင္ႏွင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုအား ပုတ္ခတ္ေဝဖန္ျခင္းကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္အထိ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားေသာ္လည္း “ဘုရင္ရွိလို႔ ဘာထူးမွာလဲ”ဆိုေသာ twitter trend တခု ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔အထိ COVID-19 ကူးစက္ခံထားရသူ ၁၇၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၁၂ ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။