ေဒၚနယ္ထရမ့္၏  ႏွာေခါင္းစည္း (mask) မ်ား တင္ပို႔မႈ ရပ္ဆိုင္းသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကေနဒါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္စတင္းထ႐ူဒိုက လက္တံု႔ျပန္မည္ဟု သတိေပးလိုက္

အေမရိကန္္ ကုန္ထုတ္္ လုပ္ေရးကုမၸဏီ တစ္္ခုက ကေနဒါ ဆီ ႏွာေခါင္းစည္း (mask) မ်ား ေရာင္းခ် ေနသည္္ ကို ရပ္တန ႔္ခိုင္းသည့္ ဆုံးျဖတ္္ ခ်က္ႏွင့္ ပတ္ သက္္ ကာ အေမရိကန္္ သမၼတ ေဒၚနယ္္ထရမ့္္ အား ကေနဒါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္္ ဂ်က္စတင္းထ႐ူဒို က သတိေပးလိုက္္ သည္္။

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ လုပ္ေသာ မင္နီဆိုး တားအေျခစိုက္ (3M) ကုမၸဏီကို ကေနဒါႏွင့္ လက္တင္ အ ေမရိကဆီ ကာကြယ္ ေရး ႏွာေခါင္းစည္း မ်ား တင္ပို႔ေနျခင္းကို ရပ္တန႔္ရန္ ထရမ့္အစိုးရ က ၾကာသပေတးေန႔၌ အမိန႔္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။က်န္းမာေရး လိုအပ္ ပစၥည္းမ်ားသည္ နယ္္စပ္္ ကို ျဖတ္၍ အျပန္အလွန္ စီးဆင္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေနဒါမွ သူနာျပဳ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေန႔စဥ္ ဒီထရြိဳက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထ႐ူဒိုက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာသည္။

“ဒီအတြက္ အေမရိကန္ကလည္း ဒီဖက္ကို မွီခိုအားထားေနရတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ေဆးဝါးပစၥည္းေတြ အပါအဝင္ မရွိမျဖစ္ ကုန္စည္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ နယ္စပ္မွာ အျပန္အလွန္ ကုန္သြယ္စီးဆင္းေနတာကို ေလၽွာ့ ခ်တာမ်ိဳး၊ ပိတ္ဆို႔တာမ်ိဳးဟာ အမွားျဖစ္လိမ့္မယ္။”ဟု ၎က ေျပာသည္။ ကိုရီး ယားစစ္ပြဲကာလ ဥပေဒျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈအက္ဥပေဒအရ 3M ကုမၸဏီအား ၎၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရထံ အတင္းအက်ပ္ ေရာင္းခ်ခိုင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရမ့္က ဗုဒၶဟူးေန႔က ေျပာသည္။

“3M ဟာ သူ တို႔ ထုတ္ လုပ္တဲ့ ႏွာေခါင္းစည္း ေတြကို ဘာလုပ္္လဲ ဆိုတာ သိထားၿပီးၿပီ။ ဒီကေနေတာ့ 3M ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္း ပညာေပးရ မယ္။ ဒါဟာ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈအက္ဥပေဒအရပဲ။”ဟု ထရမ့္က တြစ္တာ၌ ေရးသားသည္။“3M လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ဟာ အစိုးရကို ေတာ္ ေတာ္ေလး အံ့ဩေစတယ္။ ဒီအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ျပန္ေပးရမယ္။”ဟု ထရမ့္က ထပ္ေလာင္း ေရးသားသည္။

အေမရိကန္္ တြင္ ကာကြယ္ေရး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ သည့္ အက္ ဥပေဒအရ သမၼတ သည္ အခက္အခဲ ကာလ၌ ကုမၸဏီမ်ားအား လိုအပ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ခိုင္းျခင္း၊ ျပည္ပတင္္ ပို႔မႈ ရပ္ခိုင္းျခင္းမ်ား ကို အခြင့္ အာဏာေပးနိုင္္သည္္။

crd:mizzima news