အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ေရထြက္မကစားရသည့္ ယခုႏွစ္ သၾကၤန္ အေပၚ စိတ္္မပ်က္ၾကရန္ ေျပာၾကားလိုက္

ေရထြက္္ မကစား ရသည့္ သၾကၤန္္ ၊ ၿခိမ့္ၿခိမ့္္သဲ အလႉ မ်ားႏွင့္ ရပ္္ ကြက္ မ ေပ်ာ္ရသည့္္ သၾကၤန္ ဟူ ၍ စိတ္မပ်က္ ၾကရန္ နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားသည္္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္သည္ COVID-19 ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အ ေကာင့္မွတစ္ဆင့္ ျပည္ သူ လူထု ကို မၾကာေသးမီက အသိေပးခဲ့ၿပီး လာမည့္ ႏွစ္ပတ္၊ သုံးပတ္အတြင္း ေရာဂါျပန႔္ပြားႏႈန္း မည္မၽွျမန္နိုင္ မည္ကို ေပၚလြင္လာမည္ဟုဆို ထားသည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြ အားလုံး အထူးသတိဝီရိယနဲ႔ ေရာ ဂါမျပန႔္ပြားေရးအတြက္ စည္းကမ္း ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေတြ မေတြ႕ရ၊ မၾကဳံရဖူးတဲ့ သၾကၤန္မ်ိဳး ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရပါမယ္။ လူစုလူ ေဝး လုံးဝေရွာင္ရမယ့္သၾကၤန္ပါ’’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းစကားပါးထားသည္။

လူစုလူေဝး ဆိုသည္မွာ ‘‘နည္းေလေကာင္းေလ၊ အလွမ္း ေဝးေလေကာင္းေလပါ’’ဟု ဆက္ လက္ေျပာသည္။ထိေတြ႕မႈရွိသူတစ္ဦးပိုလာ သည္ႏွင့္ အႏၲရာယ္တစ္ခုပိုလာ သည္ဟု မွတ္ယူရန္ႏွင့္သတိဆို သည္မွာ လြန္ကဲသည္မရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆို သည္။

‘‘ကိုယ့္အတြက္ သာမက အမ်ား အတြက္ အ ေကာင္းဆုံး လာဘ္ လာဘကို ေပးကမ္း တဲ့ေစတနာအ လႉႀကီး ကၽြန္မတို႔အားလုံးလုပ္နိုင္ ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာ သည္။မိမိကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းျခင္းျဖင့္ သမာဓိအားပြားနိုင္ၿပီး ထူးကဲ သည့္ သၾကၤန္ႀကီးတြင္ ထူးကဲ သည့္ ကုသိုလ္ျပဳနိုင္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က လမ္း ညႊန္ထားသည္။‘‘အိမ္မွာ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနၿပီး (ကုသိုလ္)ျပဳနိုင္ပါတယ္’’ဟု ၎ ကဆိုသည္။

crd:7day news