အထက (မိုင္းဆတ္) မွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ စာေျဖလႊာ အလြတ္မ်ားႏွင့္ ကတ္မ်ား နမ့္ဆတ္ေခ်ာင္းအတြင္း ျပန္လည္ေတြ႕ရွိ

မိုင္းဆတ္္ တကၠသိုလ္ဝင္္ စာေမးပြဲကာလ အတြင္း ေပ်ာက္သြား သည့္ စာေျဖ လႊာ အလြတ္ မ်ားအား နမ့္ဆတ္္ ေခ်ာင္းအတြင္းမွ ျပန္လည္ေတြ႕ ရွိမႈႏွင့္ပတ္ သက္ ၍ သက္ဆိုင္ရာက စုံစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္းဧၿပီ (၄) ရက္္ က ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွသိရသည္္။မတ္ ၁၆ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းဆတ္ၿမိဳ႕ အထက (မိုင္းဆတ္) ၏ စာစစ္ ဌာနႀကီးၾကပ္ ေရးမႉး႐ုံးခန္းအတြင္း ထားရွိသည့္ ၂၀၁၉_၂၀၂၀ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင္ စာေျဖလႊာအလြတ္မ်ား ႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ကတ္ျပားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စာေျဖ လႊာႏွင့္ ကတ္ျပား မ်ားအား ဘိလပ္ေျမ အိတ္ခြံမ်ား အတြင္း သဲမ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာထည့္ ထားကာ နမ့္ဆတ္ေခ်ာင္း အတြင္း တစ္ေန ရာတြင္ ေရ တား သေဘာမ်ိဳးျပဳလုပ္ ထား ၿပီးအခ်ိဳ႕ကိုေျမက်င္းတူးျမဳပ္ထားသည္ကိုဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီအခ်ိန္ခန႔္တြင္ ကုန္းကုလား ေက်းရြာေန ဟင္းစား ရွာ ေဖြသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုေနသည့္ ကာလ မတ္ ၁၆ရက္ ဓာတုေဗဒ ဘာသာ ရပ္ ေျဖ ဆို မည့္ေန႔တြင္ အထက(မိုင္းဆတ္)စာစစ္ဌာနႀကီးၾကပ္ေရးမႉး႐ုံးခန္းအတြင္း သိမ္းဆည္း ထားေသာ စာေျဖလႊာ အလြတ္စာအုပ္(၁၇၂၀)အုပ္၊ အပို အေျဖ လႊာ စာ ရြက္(၁၀၉၃)ရြက္၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ကဒ္ျပား(၄၇၀)ကတ္ႏွင့္ သံေသတၱာတစ္လုံးတို႔မွာ အခန္းျပဴတင္းတံခါးခ်က္မ်ားႏွင့္ ဗီဒိုေသာ့ပ်က္ဆီးေနျခင္း မရွိဘဲ ေပ်ာက္ ဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စာေျဖလႊာ အလြတ္မ်ားႏွင့္ ကတ္ျပားမ်ား အျပင္ ေသာ့အလြတ္တစ္လုံးကို သက္ဆိုင္ရာကသိမ္းဆည္းရမိေသာ္လည္း ယင္းတို႔အား ထည့္ထားခဲ့ သံေသတၱာ မွာေပ်ာက္ ဆုံးေနေၾကာင္းသိရသည္။မိုင္းဆက္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက(ပ)၆၂/၂၀၂၀၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁)အရ အမႈဖြင့္ကာ က်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးနိုင္ရန္ စုံစမ္းလ်က္ရွိသည္္။

crd:The myanmar Time