ရန္ကုန္တိုင္း၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္းတြင္ ၂ဝဝဝ ဦးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္းတြင္ ၁၅ဝဝဝ ဦး ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိ ကာ သီးသန့္ေစာင္႕ၾကည္႕ရမည္႕ သူမ်ားအားလက္ခံလ်က္ရွိ 

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သီးသန႔္ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ သူမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္တည္းခိုေရးစခန္း၌ လက္ခံ၍ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီး မတ္ ၃၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ စတင္လက္ခံခဲ့ရာ ဧၿပီ ၃ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၁၁၂ ဦးလက္ခံၿပီး သုံးဦးကို အျခားသီးသန႔္ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ ေနရာသို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ကာ ၁ဝ၉ ဦးကို လက္ခံ ထားရွိလ်က္ရွိသည္။

ယေန႔တြင္လည္း ဆက္လက္လက္ခံခဲ့ရာ ည ၁ဝ နာရီခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသူ အမ်ိဳးသား သုံးဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ငါးဦး ထပ္မံေရာက္ရွိရာ ေစာင့္ၾကည့္လူနာ စုစုေပါင္း ၁၁၄ ဦးကို လက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သက္ပုံႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက လိုက္လံၾကည့္ရႈၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ အလားတူ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္း၌လည္း သီးသန႔္ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ သူမ်ားအား ယေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ စတင္လက္ခံခဲ့ရာ ည ၉ နာရီအထိတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူ အမ်ိဳးသား ၁ဝ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦး၊ မူဆယ္၊ ေလာက္ကိုင္၊ လြိဳင္ေကာ္၊ လင္းေခး၊တာခ်ီလိတ္၊ ဟိုပန္၊ မိုင္းေယာင္းႏွင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕တို႔မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူ သံဃာ ေတာ္တစ္ပါး၊ အမ်ိဳးသား ၃ဝ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၆ ဦး ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဟိုပန္ၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ(ခုတင္-၁ဝဝဝ)သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ေစာင့္ၾကည့္လူနာ၅၅ ဦး လက္ခံထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား၏ ေနထိုင္စား ေသာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တိုင္း စစ္ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ရွိ နယ္ေျမခံေဆးကုသေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ား အားလုံးမွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ COVID-19 ေရာဂါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရး အတြက္ သီးျခားေစာင့္ၾကည့္ ကုသႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္းတြင္ ၂ဝဝဝ ဦးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္းတြင္ ၁၅ဝဝဝ ဦး ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ref:တပ္မေတာ္ကာကါယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး