ေဒၚနယ္ထရန္႔က (Covid 19)ဗိုင္းရပ္စ္ အက်ပ္အတည္းကို (WHO) က ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တ႐ုတ္အ ေပၚ ဘက္္လိုက္္သည္္ဟု စြပ္စြဲဆိုကာ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ (WHO)ကို ရန္ပုံေငြျဖတ္ေတာက္ရန္  ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့

ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) သည္ Covid 19 ဗိုင္းရပ္စ္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္ကို မေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန ႔္က စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး (WHO) ကို ရန္ပုံေငြ ျဖတ္ေတာက္္မည္္ ဟု ဧၿပီ (၈) တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္္ ခဲ့သည္္။ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေဘးျဖစ္ လာ နိုင္ေျခရွိေၾကာင္း အႀကီးတန္းအႀကံေပးတစ္ဦးက ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့သည့္ မွတ္စုကို ဇန္နဝါရီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းအား ထိုအခ်ိန္က သူမျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ထရန႔္ က မွိန္ခ် ကာကြယ္သြားခဲ့သည္။

ေဒါသမ်ားကို WHO အား ပုံခဲ့ေသာ ထရန႔္က အေမရိကန္၏ရန္ပုံေငြကို ျဖတ္ေတာက္မည္ဟု ကနဦးတြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းကာ ရန္ပုံေငြ ျဖတ္ေတာက္ေရးကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ကုလသမဂၢ၏ WHO အတြက္ အေမရိကန္သည္ ရန္ပုံေငြ အမ်ားဆုံး ေထာက္ပံ့သူ ျဖစ္သည္။ WHO သည္ တ႐ုတ္ဘက္ကို အလြန္လိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ထရန႔္က စြပ္စြဲခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သို႔ ခရီးသြားလာမႈ သတိေပးခ်က္သည္ ေနာက္က်ခဲ့ၿပီး တစ္လခန႔္ ႀကိဳတင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျဖစ္ပြားမႈ အေစာပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္၏ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္သည္ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ေသဆုံးသူႏွင့္ ကူးစက္ခံရသူ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ထရန႔္ႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားက မယုံမၾကည္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဒီဇင္ ဘာေႏွာင္းပိုင္းက တ႐ုတ္အလယ္ပိုင္း ဝူဟန္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လူ ၈၂,၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးထားၿပီး ကူးစက္ ခံရသူ ၁.၄ သန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္။

ထို COVID-19 ေၾကာင့္ အေမရိကန္တြင္ လူ ၁၂,၈၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးထားၿပီး ကူးစက္ခံရသူ ၄၀၀,၀၀၀ နီးပါးရွိခဲ့ကာ ကမၻာတြင္ ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ ေၾကာင္း ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။WHO သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း WHO သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ အက်ပ္ အတည္း ေျဖရွင္းရာတြင္ တ႐ုတ္ဗဟိုျပဳလြန္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ထရန႔္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္၏ျပင္းထန္မႈကို မွိန္ခ်ရန္ ေပက်င္း က လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို WHO က အတူတကြ လိုက္လံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ COVID-19 ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူစာရင္းကို တ႐ုတ္က ထုတ္ ျပန္မႈသည္ ယုံၾကည္ရန္ ခက္ခဲလြန္းေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေၾကာင္း WHO က ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

“ သူတို႔ သိခဲ့သင့္တယ္၊ သူတို႔ သိခ်င္ သိခဲ့နိုင္တယ္” ဟု ထရန႔္က WHO တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ရည္ညြန္းၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ထရန႔္သည္ ၎၏သမၼတ သက္တမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မယုံသကၤာျဖစ္မႈမ်ားအား ထုတ္ေျပာခဲ့သူျဖစ္သည္။ WHO ကိုလည္း ထရန႔္က အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဝဖန္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက ဘတ္ဂ်က္အႀကံျပဳခ်က္တြင္ WHO ကို ေဒၚလာ ၁၂၂.၆ သန္းခန႔္ အေမရိကန္က ထည့္ဝင္ရန္ အဆိုျပဳမႈကို ထရန႔္ အစိုးရက ေဒၚလာ ၅၇.၉ သန္းသို႔ ေလၽွာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။အေမရိကန္ အပါအဝင္ နိုင္ငံအမ်ားအျပားက နယ္စပ္ပိတ္ပင္မႈ၊ ခရီးသြားလာမႈ ကန႔္သတ္မႈ တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း WHO ၏လက္ရွိ လမ္းညြန္ခ်က္တြင္ နယ္စပ္မ်ား ပိတ္ပင္ရန္ ေထာက္ခံ မထားေပ။

crd:Eleven media