အေမရိကန္္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး (USS Theodore Roosevelt)မွ ေရတပ္သေဘၤာသား (၁)ဦး COVID-19ဗိုင္းရပ္စ္ ေၾကာင့္ ေသဆုံး

အေမရိကန္္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ (USS Theodore Roosevelt) မွ သေဘၤာသား (၁)ဦးသည္ (COVID-19) ေၾကာင့္ ဧၿပီ (၁၃)က ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္္ ေရတပ္္ က ေျပာၾကား ခဲ့သည္္။ ယင္းသေဘၤာသား တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ ခံထားရသည္္ကို မတ္္(၃၀) က အတည္ျပဳ ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ (၉) တြင္ သတိမရေတာ့ ေသာေၾကာင့္ ဂူအမ္္ရွိ ေရတပ္္ ေဆး႐ုံမွ အထူး ၾကပ္္မတ္္ကုသ ေဆာင္သို႔ ေျပာင္းေရႊခဲ့သည္္။

(Roosevelt) သည္ ပစိဖိတ္အ ေနာက္ျခမ္းတြင္္ ရွိေသာ အေမရိကန္္ ေလယာဥ္္တင္္ သေဘၤာႏွစ္စင္း အနက္ တစ္စင္းျဖစ္္ ၿပီး ေလာေလာဆယ္္ တြင္ ဂူအမ္၌ဆိုက္ကပ္ထားသည္။ ယင္းသေဘၤာတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရသူ ၆၀၀ နီးပါးရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။

သေဘၤာ တြင္ အမႈထမ္း အမ်ားစု ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံ ထားရေၾကာင္း Roosevelt ၏ ကပၸတိန္ ဘရက္ ခရိုဇီယာက သတိေပး ခဲ့မႈ အမ်ားျပည္သူ ထံ ေပါက္ ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎ အား ေရတပ္္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ေတာ မတ္စ္မိုဒလီက ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္္ ခဲ့သည္။ ခရိုဇီယာ သည္ Roosevelt သေဘၤာ ကို မတ္္(၂၇) တြင္္ ဂူအမ္ ၌ ဆိုက္ကပ္ခဲ့ၿပီး သေဘၤာအမႈထမ္း ၄,၈၀၀ အနက္အမ်ားစု ကို ေဘးလြတ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အထက္အရာရွိမ်ားက ယင္း အစီ အစဥ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သေဘၤာ၌ ကူးစက္ခံရသူ ၁၀၀ နီးပါးထိ ရွိလာခ်ိန္တြင္ ခရိုဇီယာက ကူးစက္မႈအေၾကာင္းကို အထက္အရာရွိမ်ားအား လိပ္မူ၍ စာေရး ခဲ့ၿပီး ယင္းစာသည္ ၎၏ဇာတိ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ သတင္းစာ ဆန္ဖရန္စစၥကိုခေရာ္နီကယ္သို႔ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဧၿပီ ၂ တြင္ ခရိုဇီယာအား ရာ ထူး မွဖယ္ရွားေၾကာင္း မိုဒလီက ေၾကညာခဲ့သည္။

(Roosevelt) သေဘၤာ ၌ ကူးစက္ ခံရသူ ဦးေရသည္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး သေဘၤာပါ လူအားလုံး၏ (၉၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ကို စမ္းသပ္္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ခရိုဇီယာ အပါအဝင္ (၅၈၅) ဦး ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္္ခံ ထားရေၾကာင္း ေရတပ္္ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္္ စစ္စခန္း (၁၅၀) ႏွင့္ စစ္သ ေဘၤာအမ်ား အျပားတြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚထားၿပီး ပင္တဂြန္၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ထမ္း၊ မိသားစုႏွင့္ အရပ္သား ဝန္ထမ္းႏွင့္ကန္ ထရိုက္ တာ မ်ားအနက္ (၄,၅၂၈) ဦး ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း ဧၿပီ (၁၃) က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္။

crd:Eleven media