စင္္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ Covid 19ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူဦးေရ ေန႔စဥ္ျမင့္တက္ေန၊ အမ်ားစုသည္ ျပည္္ပအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္

စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ၌ Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္္ သူဦးေရ ေန႔စဥ္ျမင့္္ တက္ေနၿပီး ယေန ႔(ဧၿပီ ၁၈ ရက္) တြင္ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ခံ ရသူ (၉၄၂) ဦး ကို ထပ္မံ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန က သတင္း ထုတ္ျပန္္ သည္္။ ကူးစက္္ သူအမ်ားစုမွာ အေဆာင္ တန္း လ်ားမ်ား တြင္ ေနထိုင္ေသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ထပ္မံေတြ ႕ရွိသူမ်ား ထဲမွာ (၁၄) ဦးမွာ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသား မ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္္ ရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္္။

ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေနာက္ဆုံးရ သတင္း အခ်က္အ လက္ မ်ားကို ညပိုင္းတြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကဆိုသည္။စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက အလုပ္ သမားမ်ားေနထိုင္ရာ တိုက္တန္းမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈျမင့္တက္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ ေရာဂါအေပ်ာ့စားခံစားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ယေန႔တြင္ ေရးသားခဲ့သည္္။

“ဖ်ားနာ ေနတဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြဟာ လိုအပ္တဲ့ေဆးဝါးကုသမႈေတြခံယူေနပါတယ္။ ကံေကာင္းစြာပဲ ျဖစ္စဥ္ေတြအမ်ားစုဟာ အေပ်ာ့စား ေတြပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အလုပ္သမားေတြဟာ ငယ္႐ြယ္ၾကလို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ေတြက သူတို ႔အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီရွန္လြန္းက ေရးသားထားသည္။

“ကာလတစ္္ ခုအတြင္း အလုပ္သမားေဆာင္ျပႆနာေတြ ထပ္ျမင္ရဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္ မႈေတြ၊ သီးသန႔္ထားရွိမႈေတြနဲ႔ ျပႆနာကိုကိုင္တြယ္ေနပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။ သီးျခား ကန႔္သတ္ ထားသည့္ေနရာ ထဲ၌ အလုပ္သမား ေဆာင္္ (၁၃) ခုရွိေနၿပီး အလုပ္္ သမားမ်ားမွာ (၁၄) ရက္္ အတြင္း ထိုေနရာ မ်ားမွထြက္္ ခြာခြင့္ရမည္ မဟုတ္္ ေပ။

crd:The standard Time