အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ Covid 19 ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား သရဲေျခာက္သည့္ အိမ္မ်ားတြင္ တံခါးပိတ္ထားရွိၿပီး ပညာေပး

အင္ဒိုနီးရွား နိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီး နိုင္ငံေရးသမား(၁)ဦးသည္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္္ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအား စိတ္ပ်က္ရာမွ ထိုသို႔ ေသာ စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္္ သူမ်ားကို သရဲေျခာက္္ သည့္ အိမ္္ တြင္ တံခါးပိတ္္ ကာ ထားရွိၿပီး ပညာေပး ရန္္ ဆုံးျဖတ္္ လိုက္္ ေတာ့ သည္။ ဆရာဂ်န္ေဒသ အႀကီး အကဲ ယူနီဆူကိုဝါတီက ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အဝင္အထြက္ပိတ္ lockdown ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ ေဒသဆီသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေရးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း အမိန႔္ျပန္ တမ္းတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

အင္ဒိုနီးရွား ၏ လူဦးေရထူ ထပ္သိပ္သည္းေသာ ဂ်ာဗားကၽြန္းတြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈကို တားဆီးနိုင္ေရးအတြက္ ေဒသသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ၁၄ ရက္ သီးျခားခြဲေနရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သူမ်ားက လိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ စည္းမ်ဥ္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုအတြက္ ဆူကိုဝါတီက ရပ္ေက်းအုပ္စုမ်ားအား သရဲေျခာက္သည္ဟု နာမည္ႀကီးေသာ စြန႔္ပစ္အိမ္ မ်ားကို ေရာဂါေျခခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္္ရွိ အခ်ိန္ထိ ဆရာဂ်န္္ အရပ္က သရဲေျခာက္သည္ဆိုေသာ အိမ္မ်ားတြင္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ျဖင့္ တံခါးပိတ္ေနထိုင္ရသူ ငါးဦးအထိ ရွိထားၿပီျဖစ္္ သည္။“ရြာမွာ သရဲေျခာက္တယ္ဆိုတဲ့ အိမ္အလြတ္ ရွိတယ္ဆိုရင္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ထားရာအျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး လူေတြကို တံခါး ပိတ္ ထားရွိမွာ ျဖစ္တယ္။”ဟု စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအအက္ဖ္ပီက ေမးရာ၌ ဆူကိုဝါတီက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဆီပတ္္ ေက်းရြာက ရပ္မိရပ္္ဖ မ်ားက မၾကာေသးခင္ကမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ ခ်ိဳးေဖာက္သူ ရြာခံသုံးဦးကို စြန႔္ပစ္ထားသည္္ မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ သရဲေျခာက္သည္ဆိုေသာ အိမ္အလြတ္တစ္လုံးတြင္ ၎တို႔၏ က်န္ရွိ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္္ ကာလအတြက္ အတင္းအက်ပ္ ထားရွိခဲ့ၾကသည္။

သရဲေျခာက္္ သည္ဆိုသည့္ အိမ္အလြတ္္ တြင္ တံခါးပိတ္္ ထားၿပီး အျပစ္ေပးခံ ရေသာ္လည္း ယခုအခ်ိ္န္ ထိ တေစၧသရဲႏွင့္ မေတြ႔ ေသးေၾကာင္း ၎ တို႔ သုံးဦး အနက္္မွ ဟာရီဆူဆန္တိုဆိုသူက ေျပာသည္။“ဒါေပမယ့္ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ။ ခုလို လုပ္တာဟာ အားလုံးေဘးကင္း ဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။”ဟု ဆူမၾတားကၽြန္းမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဟာရီဆူဆန္္တို က ေျပာခဲ့သည္္။

crd:mizzima news