သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အိႏၵိယမွ ေခၚလာသူမ်ားအနက္ (၁)ဦးမွလြဲ၍ က်န္အားလုံးမွာ (Negative) ျဖစ္

သီတဂူ ဆရာေတာ္္ႀကီး ၏ အစီ အစဥ္ျဖင့္ အိႏၵိယ နိုင္္ငံမွ ဧၿပီ (၂၂) ရက္္ ေန႔က ေခၚယူလာ သူ စုစုေပါင္း (၂၇၀) ဦး တြင္္ လူပုဂၢိဳလ္္ (၁)ဦးသာ ပိုး ေတြ႔(Positive) ျဖစ္္ ၿပီး က်န္္ အားလုံးမွာ ပိုးမ ေတြ႕(Negative)ျဖစ္ ေၾကာင္း ဧၿပီ (၂၇) ရက္ ယေန႔  နံနက္္ ပိုင္းက တိုင္းက်န္းမာေရး ဌာနက အသိေပးလာသည္္ ဟု သီတဂူဝိပႆနာ အကယ္ဒမီ ရိပ္သာ အုပ္္ ခ်ဳပ္ေရး ဆရာေတာ္ေဒါက္တာ သုႏၵရ ကမိန႔္ၾကားသည္္။

အဆို ပါ ပိုးေတြ႕ ရွိ လူပုဂၢိဳလ္္ အား စစ္ကိုင္း ကုတင္္ (၂၀၀)ဆံ့ ေဆး႐ုံႀကီး သီးသန႔္ေဆာင္္ တြင္ ကုသမႈ ခံယူ လ်က္ရွိ ရာ က်န္းမာေရးေကာင္း မြန္ေၾကာင္းသိရသည္္။ “သီတဂူဝိပႆနာ အကယ္ဒမီ မွာထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ အား လုံးေရာ၊ သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္မွာထားတဲ့ သူေတြထဲ မွာ တစ္ဦးကလြဲလို႔ အားလုံး Negative (ပိုးမေတြ႕)ပါ။အားလုံးအိုေက တယ္ ။ Confirm ျဖစ္ၿပီ။ပိုးရွိမရွိစစ္ေဆးတာက တိုင္းက်န္းမာေရးက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတယ္” ဟု ဆရာေတာ္က မိန႔္ၾကား သည္။

သီတဂူ တြင္ Facility Quarantine ထားရွိ သူ ရဟန္းအပါး(၂၂၀) ၊သီလရွင္ ၆ ပါးႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ၄၃ ဦးအတြက္ စားေသာက္ေန ထိုင္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ဆရာေတာ္ႀကီးၾသဝါဒျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္္၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ဒကာဒကာမမ်ားအားလုံးက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

“တိုင္းက်န္းမာ နဲ႔ တပ္မေတာ္က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအျဖစ္ ေန႔စဥ္ အဖ်ားတိုင္းတာနဲ႔ အျခားေစာင့္ ေရွာက္မႈေတြ လည္း လုပ္ေပးေနတယ္။တပ္မေတာ္က သီတဂူ ဝိပႆနာ တကၠသိုလ္မွာ ႐ုံးစိုက္ထားတယ္”ဟု ဆက္လက္ မိန႔္ၾကားသည္။

အိႏၵိယ နိုင္္ငံတြင္ ပိတ္မိေနေသာ စာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဘုရားဖူး ႏွင့္ ေဆးကုသသြားေရာက္သူမ်ားအား သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီး အစီအစဥ္ျဖင့္ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ ၂ စင္းျဖင့္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ေခၚယူ ခဲ့ၿပီး သီတဂူ(စစ္ကိုင္း) သို႔ ထိုေန႔ည (၈) နာရီခန႔္္ တြင္ ေရာက္္ရွိခဲ့ ၿပီး Facility Quarantine ေဆာင္ရြက္္ ထားျခင္း ျဖစ္္သည္္။

crd:The myanmar Time