အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား Covid 19ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္မႈခံရေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ

အိႏၵိယ နိုင္္ငံ တစ္္ဝန္း (Lockdown) ခ်ထား မႈ သက္္ဝင္္ ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾက စဥ္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႔ဝင္ ရာႏွင့္္ ခ်ီ၍ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္္ ခံရမႈကို မၾကာေသးမီ ရက္မ်ား အတြင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရာ ဝန္ႏွင့္ အား မမၽွမႈ ၾကဳံေနရ သည့္ ရဲတပ္္ ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အၾကား စိုးရိမ္္မႈ ျမင့္ တက္္ လာခဲ့သည္္။ေနရပ္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္ရန္အတြက္ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚ အလုအယက္ တက္ေနၾကသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမား မ်ားအား ရဲမ်ားက ရိုက္ႏွက္ေနမႈကို ႐ုပ္သံဗီဒီယိုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရျခင္း၊ လူအခ်င္းခ်င္း ခပ္ခြာခြာေနရမည့္ စည္းမ်ဥ္းကို မထီေလးစားျပဳသူ မ်ား အား အျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃ သန္းခန႔္သည္ ျပည္သူ ၁.၃ ဘီလ်ံကို ေနအိမ္တြင္း၌သာ ေနေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

မတ္္ (၂၅) မွစ ၍ နိုင္္ငံ တစ္္ဝန္း Lockdown ခ်ထား သည့္ အိႏၵိယ တြင္ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္ ခံရသူ (၅၀၀၀၀) နီးပါး ရွိၿပီး ေသဆုံး သူ (၁၆၉၄) ဦးရွိသည္္။ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္္မႈ အျမင့္ဆုံး မွာ မဟာ ရက္္ရွ္္ ထရာျပည္္ နယ္ျဖစ္ၿပီး ေမ (၅) အထိ ထိုျပည္ နယ္္၌ ကူးစက္မႈ ၁၅၅၂၅ မႈ ရွိသည္။ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ မဟာရက္ရွ္ ထရာျပည္နယ္၌ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္မွာ ႏွစ္ဆနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ ၄၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေလးဦး ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း မဟာရက္ရွ္ထရာျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မဟာ ရက္ရွ္ထရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး အခန္း မ်ားကို သီးသန႔္ေဆာက္လုပ္ေပးထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး အာေနးလ္ဒက္ရွ္မုခ္က ဆိုသည္။Lockdown ခ်ထားမႈကို တျဖည္း ျဖည္း ေျဖေလၽွာ့ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဂူဂ်ရတ္ျပည္နယ္၌ စုေဝးဆႏၵျပေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမား မ်ား အား ရဲတပ္ဖြဲ႕က မ်က္ရည္ယိုဗုံးျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ နယူးေဒလီၿမိဳ႕ရွိ အရက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူရန္ တန္းစီေစာင့္ ဆိုင္းေနၾကသူ ရာေပါင္မ်ားစြာကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က တုတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္္ လက အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္း ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္၌ Lockdown ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္အတြင္း ရဲသားတစ္ဦး တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ဆရာဝန္မ်ားမွာ ထိုရဲသားကို ေဆးကုသေပးခဲ့ရသည္။ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၎တို႔တာဝန္က်ရာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရာဂါ ပိုးကူးစက္ခံရမည္ကို စိုးထိတ္ေနၾကၿပီး ေဆးခြင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း ျပည္နယ္ေျခာက္ခုထက္မနည္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ေျခာက္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

ဂူဂ် ရတ္ျပည္နယ္္ တြင္္ ရဲ တပ္္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၅၅ ဦးထက္မနည္းႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရၿပီး ၎တို႔အနက္ ၉၅ ဦးကို ေဆး႐ုံ ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။ေနာက္ထပ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာ၌ ေရာဂါပိုး ေတြ ႕ရွိနိုင္မႈႏွင့္အတူ ရဲတပ္ဖြဲ႕အိမ္ရာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားကိုပါ ကူးစက္နိုင္ဖြယ္ရွိမႈကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ အႀကီးအကဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္္။

crd:Eleven media