(Covid 19)ရပ္္စ္္ကာကြယ္ေဆးအတြက္ ဘယ္ေသာအခါမွ် အာမ မခံနိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္သိပၸံပညာရွင္္ William Haseltineက သတိေပးေျပာၾကား

ကမၻာတစ္ဝန္း တြင္ Covid 19 ကူးစက္္ ခံရသူဦးေရ သည္ ၾကာသပေတးေန႔ ၌ (၅)သန္းေက်ာ္္ သြားစဥ္တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ ေဆး ကို ဘယ္ေသာအခါမၽွ ရွာေတြ႕နိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း HIV/AIDS ႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါမ်ားကို ေရွးဦးသုေတသနျပဳခဲ့သည့္ ထိပ္္ တန္းအေမရိကန္သိပၸံညာရွင္ William Haseltine က သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ Covid 19 ကာကြယ္ေဆး က ထြက္ေပၚ လာနိုင္္ ေပမယ့္ အားကိုးလို႔ မျဖစ္ဘူး” ဟု သိပ ၸံပညာရွင္္ William Haseltine က ေျပာ သည္။ ေလာ့ေဒါင္း မ်ားျပန္လည္စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္္ နိုင္ငံမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ကူးစက္မႈေျခရာခံျခင္းႏွင့္ တင္း က်ပ္္ ေသာ သီးသန႔္ေနျခင္းစီမံခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု Haseltine က ရိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာသည္။

ထိုနည္းလမ္းမ်ား သည္ အခ်ိဳ႕ နိုင္ငံမ်ား တြင္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ့ မႈကို သက္သာေစၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သာဓကရွိေသာ္လည္း တစ္ကမၻာ လုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ ကူးစက္သူအေရအတြက္မွာ ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ပိုင္း ထိစာရင္းအရ Covid 19 ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၃၂၈ ၀၀၀) ထက္မနည္းရွိၿပီး ၅ ၀၀၁ ၄၉၄ ဦး ကူးစက္ခံထားရေၾကာင္း ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းစ္တကၠသိုလ္က ထုတ္္ ျပန္ထားသည္။ အေမရိကန္တြင္ ေသဆုံးသူ ၉၅ ၀၀၃ ဦးႏွင့္ ေရာဂါကူးစက္သူေပါင္း ၁.၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။

တစ္္ကမၻာလုံး တြင္ ကာကြယ္ေဆး မ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္္ စမ္းသပ္ေနၾကၿပီး ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ ၎တို႔စမ္းသပ္္မႈေအာင္ျမင္ပါက စက္တင္္ဘာလ တြင္ ကာကြယ္ေဆးရနိုင္မည္ဟု ဆိုထားသလို မက္ဆာခ်ဴးဆက္အေျခစိုက္ ဇီဝနည္းပညာကုမၸဏီ Moderna ကလည္း ၎တို႔၏ ကာကြယ္္ ေဆး ပထမအဆင့္စမ္းသပ္မႈသည္ ဒုတိယအဆင့္စမ္းသပ္မႈ ဆက္လုပ္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ေရာဂါကူးစက္ႏႈန္းမ်ားမွာလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္ေနၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္းတြင္ ကမၻာအဝွမ္း ၌ ကူးစက္သူ ၁၀၆ ၀၀၀ ဦးရွိသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေျပာသည္။

သို႔ ေသာ္္ ယခင္က ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ အမ်ိဳးအစား အတြက္္ ထုတ္္ခဲ့ေသာ ကာကြယ္ေဆး မ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ က လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲ ဝင္္ ေရာက္္ ရာေနရာျဖစ္သည့္ ႏွာေခါင္းအတြင္းရွိ ခၽြဲအေျမႇးပါးကို မကာကြယ္ေပးနိုင္ဟု Haseltine ဆိုသည္။ တိရစၧာန္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ ထား ေသာ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ အဆုတ္ကဲ့သို႔ေသာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပမာဏ ေလ်ာ့သြားသ ည္ကို ေတြ႕ရွိနိုင္ေသာ္လည္း ကူးစက္မႈမွာ ဆက္ျဖစ္ေနေသးသည္။ ထိေရာက္ေသာကုသမႈႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမရွိပါက ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ သူမ်ား ကို အတည္ျပဳကာ သီးသန႔္ထားျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း၊ လူမ်ားသည္ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ျခင္း၊ လက္ေဆးျခင္း၊ အရာဝတၳဳ မ်က္ႏွာ ျပင္ မ်ားသန႔္ရွင္းျခင္းႏွင့္ ခပ္ခြါခြါေနျခင္းမ်ား လုပ္သင့္ေၾကာင္း Haseltine က အႀကံျပဳေျပာဆိုထားသည္။

Covid 19 နာလန္္ထ လူနာမ်ား လႉဒါန္းထားေသာ ေသြးရည္ၾကည္မ်ားကို ဗိုင္းရပ္ကူးစက္ခံရေသာလူနာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေနၾကၿပီး hyperimmune globulin ေခၚ သန႔္စင္္ ထားေသာ ေသြးရည္ၾကည္ပုံစံအသစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သူမ်ားက ႀကိဳးစား ေနၾကသည္္။

crd:mizzima news