ယေန႔(22.5.2020) ဓာတ္္ခြဲစစ္ေဆးမႈတြင္ လူနာသစ္္ မေတြ႔ရွိ၊ (COVID 19)ေရာဂါ ကင္းစင္လာသူ (၁၁၆) ဦးရွိၿပီး (၁၀၁)ဦးအား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့

ယေန႔ (ေမ ၂၂ ရက္္) ညေနပိုင္း တြင္ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ဓာတ္္ခြဲမႈ ဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူ နာ (၁၈၇) ခုႏွင့္ ေဆး သုေတ သန ဦးစီးဌာနမွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ ၁၇၉ ခု စုစုေပါင္း ၃၆၆ ခုအား ပထမအသုတ္အျဖစ္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ရာ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာသစ္ မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ည ၈ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆို ပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဓာတ္္ခြဲ အတည္ျပဳ လူနာေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ Case- 55, 112, 164, 165, 167, 171, 172 , 174 တို႔အား ထပ္မံစစ္ေဆး ခဲ့ရာ ၎ရွစ္ဦး၏ ဓာတ္ခြဲနမူနာမ်ားတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ ေရာဂါပိုး မေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ ေမ ၂၂ ရက္ထိ ေရာဂါပိုး ကင္းစင္္္ လာ သူ စုစုေပါင္း ၁၁၆ ဦးရွိကာ ၎တို႔အနက္ ၁၀၁ ဦးအား ေဆး႐ုံမွ ဆင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ၁၉၉ ဦးရွိၿပီး ေသဆုံးသူ ေျခာက္ဦး ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္္ အရ သိရသည္။

ေမ (၂၁) ရက္ မြန္း တည့္္ (၁၂) နာရီမွ ေမ (၂၂) ရက္ မြန္းတည့္္ (၁၂) နာရီအတြင္း ေတြ႕ရွိရ ေသာ ေစာင့္ၾကည့္္ လူနာ အသစ္္ (၃၅)ဦး ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္္ အရ သိရသည္္။

crd:Eleven media