ကမၻာတစ္္ဝန္း၌ ဘရာဇီးသည္ Covid 19ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံး နိုင္ငံျဖစ္လာ

ေသာၾကာေန ႔ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ ဘရာဇီး နိုင္္ငံသည္္ အေမရိကန္္ ၿပီးလၽွင္္ ကမၻာ တစ္္ဝန္း၌ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကူးစက္ခံရမႈ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး နိုင္ငံျဖစ္္ လာၿပီး ႐ုရွား နိုင္ငံကို ေက်ာ္တက္္ သြား ခဲ့သည္္။ေတာင္အေမရိကနိုင္ငံ ဘရာဇီးတြင္ ယခုအခါ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ မႈ ၃၃၀ ၈၉၀ ဦးႏွင့္ ေသဆုံးသူ ၂၁ ၀၄၈ ဦး ရွိၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါစစ္ေဆးမႈနည္းပါးသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ကိန္း ဂဏန္း မ်ား သည္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ထက္ ၁၅ ဆ ႏွင့္အထက္ ပိုမိုျမင့္မားနိုင္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ဘရာဇီးတြင္္ (၂၄) နာရီ အတြင္း ေသဆုံးသူ (၁၀၀၁) ဦး အထိျမင့္္ တက္ခဲ့ၿပီး ေလးရက္အတြင္း တြင္ လူ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ေသဆုံး မႈ တတိ ယ ရက္ ေျမာက္ျဖစ္္ သည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က ေတာင္အေမရိက အား ကူးစက္ေရာဂါ၏ ဗဟိုခ်က္အသစ္္တစ္ခု အျဖစ္ ေၾကျငာထားသည္။WHO ၏ အေရးေပၚက႑ညႊန္ၾကားေရးမႉး မိုက္ရိုင္ယန္ က “နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက စိုးရိမ္စရာအေျခအ ေနပါ။ ဒါေပ မယ့္ အခုခ်ိန္မွာ ထိခိုက္မႈအမ်ားဆုံးက ဘရာဇီးပါ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Johns Hopkins) တကၠသိုလ္္ ၏ ကိန္းဂဏန္း မ်ားအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု တြင္ ဗိုင္းရပ္စ္္ ကူးစက္သူ ၁.၆ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆုံးသူေပါင္း ၉၆ ၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ ႐ုရွားတြင္ ကူးစက္သူ ၃၂၆ ၄၈၈ ဦးႏွင့္ ၃၂၀၀ ဦး ေသဆုံးထားသည္။ဘရာဇီးသည္ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ အီတလီ၊ စပိန္ႏွင့္ျပင္သစ္တို႔ၿပီးလၽွင္ ေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ေသဆုံးမႈအမ်ားဆုံး ေျခာက္နိုင္ငံေျမာက္ျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးတြင္ ဇြန္လေရာက္သည့္တိုင္ ကပ္ေရာဂါ၏အျမင့္ဆုံးအခ်ိန္ကို ေရာက္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္၍ မရနိုင္ေပ။

လူဦး ေရ သန္း ေပါင္း (၂၁၀) ရွိသည့္္ ဘရာဇီးျပည္္္ သူ မ်ားသည္္ ကပ္္ေရာဂါကို  အဆီအေငၚမတည့္စြာျဖင့္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကို တုပ္ေကြးသာသာေရာဂါဟု ေျပာခဲ့ေသာ လက္ယာယိမ္းသမၼတ ဂ်ိဳင္ယာေဘာ္ဆိုနာရိုသည္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအာဏာပိုင္ မ်ားက ျပ႒ာန္းထားေသာ အိမ္အျပင္မထြက္ရ စီမံခ်က္မ်ားကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး အဆိုပါကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရးကို မလိုလားအပ္ဘဲ ထိခိုက္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

crd:mizzima news