အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အာဇာနည္္ ဗိမာန္္သို႔ လာေရာက္္ ဂါရ၀ျပဳသူမ်ား ေျခာက္ေပအကြာေရွ႕ေနာက္ တန္းစီ၍ ဂါရ၀ျပဳရမည္

လာ မည့္္ ဇူလိုင္္ (၁၉) ရက္္ တြင္္ က်ေရာက္္ မည့္ အာဇာနည္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ရွိ အာဇာနည္္ ဗိမာန္သို႔ လာေရာက္္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ဂါရ၀ျပဳ သည့္အခါ တစ္ဦး ခ်င္း ေျခာက္ေပ အကြာေရွ႕ေနာက္တန္း စီၿပီး (၁၀) ေယာက္္ တစ္္ ဖြဲ႕စီျဖင့္ တစ္္ ဖြဲ႕ၿပီး တစ္္ ဖြဲ႕ ဂါရ၀ျပဳ ရန္္ စီစဥ္္ ထားေၾကာင္း သိ ရ သည္္။

(၂၀၂၀) ျပည့္္ ႏွစ္ (၇၃)ႏွစ္္ ေျမာက္ အာဇာနည္္ ေန႔ အခမ္း အနား ေအာင္ျမင္္ စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး အတြက္ (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္္ အာဇာနည္ ေန႔အခမ္း အနား က်င္း ပေရး ဗဟို ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း အစည္း အေဝးကို ဇြန္္ (၁၉) ရက္ နံနက္္ (၈) နာရီ တြင္္ ရန္ကုန္္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး မဂၤလာ ခန္းမ၌ က်င္းပ ရာ ဗဟို ေကာ္္မတီ နာယက ဒုတိယ သမၼတဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္္ အမွာ စကားေျပာၾကားရာ တြင္ ယင္းကဲ့ သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။ထို႔ျပင္ အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ေန႔တြင္လည္း ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို ပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား၊ Hand Speaker မ်ားႏွင့္လည္း အသိေပးေၾကညာသြားရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ယ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမ ည့္ အာဇာနည္ေန ႔အခမ္းအနား အေနျဖင့္ လက္္ ရွိျဖစ္ေပၚေန သည့္ COVID 19 ကူးစက္္ ေရာဂါေၾကာင့္ ရန္္ကုန္္ ၿမိဳ႕ရွိ အာဇာနည္္ ဗိမာန္္ တြင္္ လြမ္းသူ႕ပန္း ေခြခ် အေလးျပဳျခင္း အခမ္းအနား၊ အတြင္း ဝန္႐ုံး (ယခင္ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံး)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ တင္ျခင္းႏွင့္ အေလးျပဳျခင္း အခမ္းအနား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ႐ုံး ဇမၺဴသီရိခန္းမႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတို႔တြင္ အာဇာနည္္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို ရည္စူး၍ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းျခင္းမ်ားကိုသာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

သို႔ရာ တြင္ ရန္္ကုန္္ ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ ေအာင္ဆန္းျပတိုက္္ ၊ နတ္ေမာက္္ ၿမိဳ႕ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေနအိမ္ျပ တိုက္၊ ရန္္ကုန္္ ၿမိဳ႕ အတြင္း ဝန္႐ုံး (ယခင္ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံး)ရွိ အာဇာနည္္ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမ်ား က်ဆုံးခဲ့ သည့္အခန္းႏွင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမတို႔ကို ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ ပထမအႀကိမ္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ဒုတိယ သမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ က ေျပာၾကား သည္္။

ရန္္ကုန္္ ၿမိဳ႕ ရွိ အာဇာနည္္ ဗိမာန္္ တြင္္ က်င္း ပမည့္ (၇၃)ႏွစ္ ေျမာက္္ အာဇာနည္ေန ႔အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကမည့္ အာဇာ နည္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ား၏ မိသားစုဝင္ မ်ားအပါအဝင္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္သာ အဆင္ သင့္ရွိေန ၿပီး မိမိ အလွည့္ေရာက္ မွသာ ယာဥ္ေပၚမွ ဆင္း၍ဂါရ၀ျပဳရန္ စီစဥ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂါရ၀ျပဳရာတြင္ လည္း က်န္းမာ ေရး ႏွင့္ အားကစားဝ န္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ထား ေသာ Social Distancing ႏွင့္အညီ စနစ္တက်ျဖစ္ေစေရး၊ လစ္ဟာမႈမရွိေစေရး၊ တစ္ ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ အဝင္အထြက္ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေစေရးတို႔အတြက္ စနစ္တက်စီမံေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္ျခင္း မ်ားကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

အစည္း အေဝးသို႔ (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္္ အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္ မတီ ဥကၠ႒သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကို၊ ဗဟိုေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီးအစိုး ရ အဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသက္ထြန္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးတင္ျမင့္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးတင့္ႏိုင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္ႏွင့္ ဦးၾကည္မင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီး မ်ား၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္္။

crd:The standard Time