ေဒၚနယ္ထရမ့္္၏ မဲဆြယ္ပြဲသို႔ တက္္ေရာက္္သူ နည္းပါးေစရန္္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း TikTok users မ်ားက ေျပာၾကား

အေမရိကန္္ နိုင္ငံ အိုကလာ ဟိုးမားျပည္္ နယ္္ Tulsa ၿမိဳ႕ တြင္ ဇြန္္ လ (၂၀) ရက္္ က ျပဳလုပ္္ သည့္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္္ ၏ မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးပြဲ တြင္ တက္ေရာက္ သူနည္းပါး ေစရန္ ္တမင္ရည္ ရြယ္္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း TikTok users မ်ား၊ ကိုရီးယား ေကေပါ့ပ္ ဂီတ အားေပးသူ ပရိသတ္မ်ား က ေျပာၾကား ခဲ့ ၾက သည္္။လမ်ားစြာအတြင္း ထရမ့္၏ ပထမဆုံးေသာ နိုင္ငံေရး စည္း႐ုံးပြဲတြင္ တက္ေရာက္သူ မ်ားျပားလိမ့္မည္ဟု အထင္ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အတုအေယာင္ စာရင္းေပးသြင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း TikTok users မ်ားႏွင့္ K-pop ပရိသတ္မ်ားက ေျပာသည္။

၎တို ႔အေနျဖင့္ ထရမ့္ ၏ မဲဆြယ္ ပြဲသို႔ တ ကယ္ တက္ေရာက္ရ န္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ မရွိဘဲ အခ မဲ့ အြန္လိုင္း စာရင္းေပး သြင္းမႈကို ျဖည့္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း နာမည္္ ေက်ာ္ video-sharing app အပါအ ဝင္ ပလက္ေဖာင္း အမ်ားအျပားေပၚက ဆိုရွယ္မီဒီယာသုံးသူမ်ားက ေျပာသည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံး ပြဲ မစတင္္ မီက အခမ္းအနား ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ပန္ၾကားမႈ အေရအတြက္္ ေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ထရမ့္ ၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးပြဲ မန္ေနဂ်ာ Brad Parscale က ေျပာ သည္္။

သို ႔ေသာ္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ညေနခင္း တြင္ ထိုင္ခုံ ၁၉,၀၀၀ ဆံ့ BOK Center ခန္းမ တြင္ အခမ္း အနားျပဳလုပ္ခ်ိန္ တြင္ ေမၽွာ္မွန္းထား သ ေလာက္ တက္ေရာက္ သူ မ်ားျပား ခဲ့ျခင္း မရွိ ဘဲ ထိုင္ခုံ အလြတ္ အမ်ားအျပား ရွိေနခဲ့ သည္။ယင္းအ တြက္ေၾကာင့္လည္း ထရမ့္ႏွင့္ ဒု သမၼတ မိုက္ပန႔္စ္ တို႔ ခန္းမ အျပင္ဘက္ တြင္ ျပဳလု ပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထား သည့္ မိန႔္ခြန္းေျပာ ၾကားမႈ အစီအစဥ္မ်ား ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရ သည္္။

မဲဆြယ္ ပြဲတြင္ အမွန္ တကယ္ တက္ေရာက္ ခဲ့သူ ဦးေရ သည္ ၆,၂၀၀ ခန ႔္သာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း Tulsa မီးသတ္ ဌာနက ေျပာသြားသည္။ ထရမ့္ သည္ ၎၏ ၿပိဳင္ ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတေလာင္း ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္၏ ေနာက္တြင္ ေရာက္ေနသည္ဟု လူထုသေဘာထား စစ္ တမ္းမ်ား ျပသထားခ်ိန္တြင္ ယခု ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးပြဲက ၎အေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ျပန္လည္အားသစ္ေလာင္းနိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ ခု ျဖစ္မည္ဟု ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အႀကံေပးတာ ဝန္ရွိသူ မ်ားက ရႈျမင္ထား ၾက သည္္ ။မဲဆြယ္ပြဲ တြင္ အရင္ လာသူကို အရင္ဧည့္ခံမည့္ အေျခခံသေဘာတရားျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ လက္မွတ္ အစစ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိဟု ထရမ့္၏ မဲဆြယ္အဖြဲ႕က ေျပာသြား ခဲ့သည္္။

crd:mizzima news