ကိုယ့္ ကို စိတ္ကုန္သြား တဲ့ ခ်စ္သူ မိမိ ထံအျမန္ဆုံး စိတ္ျပန္လည္လာေ စမယ့္ အစီရ င္’

ခ်စ္သူ က မိမိကို ခ်စ္ႀကိဳက္ၿပီးမွ အဆက္အသြယ္ျဖတ္သြားလို႔စိတ္ညစ္ေနၿပီလား ….?ခ်စ္သူက အတည္တက် လက္ထပ္မယ္ေျပာဆိုၿပီး တာဝန္မယူပဲထားသြားျခင္းကိုခံေနရၿပီလား ….?အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်ၤား မယားငယ္ ယူထားလို႔ အိမ္ရွင္မမ်ား စိတ္ေသာက ေရာက္ေနၿပီလား ….?လိုအပ္တာကေတာ့ ….. – စတီးပန္ကန္ျပား ၁ခ်ပ္ ဆန္ (၁)ဘူး– ကြမ္း႐ြက္ (၃)႐ြက္ – ဖေယာင္းတိုင္

အဝါ (၂)တိုင္

– မိမိခ်စ္သူ ဓာတ္ပုံ(၁)ပုံ – ေသာ့ခေလာက္ (၁)ခု ျပဳလုပ္ပုံကေတာ့…. စတီးပန္ကန္းျပားေပၚတြင္ ဆန္တစ္ဘူထဲ့ပါ။ ၿပီးလွ်င္ မိမိခ်စ္သူ ဓာတ္ပုံတင္လိုက္ပါ …။ထိုဓာတ္ပုံေပၚတြင္ ကြမ္း႐ြက္၃႐ြက္ကိုတင္ပါ။ထိုကြမ္း႐ြက္ တ႐ြက္ခ်င္းစီတြင္ မိမိျဖစ္ခ်င္လိုေသာ ဆႏၵမ်ားေရးပါ။ ကြမ္း႐ြက္၃႐ြက္စလုံးတြင္ေရးခ်ပါ …။

အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္ေျပပါေစ

– အခ်စ္ေရးအဆင္ေျပပါေစ ကိုယ့္ဆီအျမန္ဆုံးအဆက္အသြယ္လုပ္ပါေစ ေရးပါ …။ၿပီးလွ်င္ ေသာ့ခေလာက္ကိုတင္ပါ။ ထိုေသာ့ခ ေလာက္ ေပၚတြင္ ဖေယာင္းတိုင္အဝါေရာင္၂တိုင္ ထြန္းရပါမယ္ …။ဤအစီအရင္ကို ျပဳလုပ္မည့္သူ မိမိေမြးေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ …။(ဥပမာ -မိမိက စေနသမီးျဖစ္ေနပါက စေနေန႔စျပဳလုပ္ရမည္) (၃)ရက္ တိတိဖေယာင္းတိုင္ပဲထြန္းရမည္။က်န္ပစၥည္းလဲစရာမလိုပါ …။(၃) ရက္ျပည္ လွ်င္ ေရ ထဲစြန္႔ပါ …။အခ်ိန္ – မနက္ (၁၀)နာရီ အတြင္းျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္ …။

ဆရာမ စုစုႏိုင္ (ေဗဒင္ႏွင့္ယၾတာ)