အြန္လိုင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေဖၚမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းမႈမရွိသည့္အတြက္ အေရးမယူဟု ရဲမႉးႀကီး ေက်ာ္သီဟမွ ေျပာၾကား

အြန္္ လိုင္း ဆႏၵေဖာ္္ထုတ္္ တာေတြဟာ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းမႈ မရွိတာေၾကာင့္္ အေရး ယူဖို႔ မရွိဘူး လို႔ ျမန္္မာ နိုင္ငံ ရဲတပ္္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္္ ရဲမႉးႀကီး ေက်ာ္သီဟ က အတည္ျပဳ ေျပာဆို ပါ တယ္္ ။ Covid 19 ကပ္္ရာဂါ ကို ထိန္းခ်ဳပ္္ ဖို႔ လူစုလူေဝး မလုပ္္ ဖို႔နဲ႔ လူစုလူေဝးရွိ တဲ့ေနရာ ေတြကို မသြားဖို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား ဝန္္ ႀကီး ဌာနက လမ္းညႊန္္ တိုက္္တြန္းထား တာေၾကာင့္ အခုေနာက္္ ပိုင္း ဆႏၵေဖာ္္ ထုတ္ပြဲ ေတြကို အြန္လိုင္း ကေန တဆင့္ လုပ္္လာ ၾကတာ ပါ။

ရဲမႉးႀကီး ေက်ာ္္သီဟ က “အြန္လိုင္း ကေန ဆႏၵေဖာ္္ ထုတ္ျခင္း ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာစုေဝး ခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (ၿငိမ္းစုစီ)ဥပေဒ နဲ႔ ၿငိစြန္းမႈ မရွိပါဘူး၊ လတ္္တ ေလာေပါ့ေလ ။ ဒါေပမဲ့ အြန္လိုင္း ဆႏၵေဖာ္္ထုတ္္ ပြဲမွာ သူတို႔ရဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္္ ေလးေတြ္ဟာ ဆက္္္ သြယ္္္ ေရး ဥပ ေဒနဲ႔ ဒါမွမ ဟုတ္္ တျခား တည္္္ဆဲ ဥပေဒ တစ္္ခုခု နဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္္ ဆိုရင္ေတာ့ သက္ဆိုင္္ရာ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ ခံရနိုင္္ တယ္္လို႔ က်ေတာ့္အ ေနနဲ႔ ေျပာလို ပါတယ္္ဗ် ” လို႔ ေျပာပါ တယ္္။

ဒါေပမဲ့ ရခိုင္္နဲ႔ ခ်င္းက ၿမိဳ႕နယ္္ တခ်ိဳ႕ အင္္တာနက္္ ျဖတ္ေတာက္္မႈ (၁) ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ဇြန္္ လ (၂၁) ရက္္ ေန႔ က ရန္္ကုန္္ ၿမိဳ႕ က ဆူးေလ ဘုရား အနီး ေတာ္္ဝင္္ ခုံးတံတားေပၚ မွာ အင္္တာနက္္ ျဖတ္ေတာက္္ ထားမႈကို ဆန႔္က်င္တဲ့ ဗီနိုင္းေတြ ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့ၾကလို႔ဆိုၿပီး အသံ အဖြဲ႕က ကဗ်ာ ဆရာ ေမာင္ေဆာင္း ခ အပါ အဝင္္ (၅)  ဦးကို ေက်ာက္တံတားရဲစခန္းက ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔ အမႈဖြင့္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးလႈပ္္ ရွားေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး မႉး ေဒၚသဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္က “ခုလက္ရွိ တရားစြဲ တဲ့သူေတြ ကိုၾကည့္ရင္ ဆႏၵျပ တာကို အေၾကာင္းမၾကားလို႔ဆိုတဲ့ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေတြ ေတြ႕ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ရခိုင္ကသူေတြ ၃ ေယာက္ ရွိတယ္္ ။ တျခားအမည္မေဖာ္ရေသးေသာသူေတြ တရားစြဲခံရၿပီ။ အေၾကာင္းမၾကားလို႔ ပုဒ္မ ၁၉ နဲ႔တပ္ၿပီး တရားစြဲျပန္တယ္ဆိုေတာ့ ဒီဥပဒႀကီး တစ္ခုလုံးက လိုသလိုႀကီးပုံေဖာ္ၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ဘာသာျပန္ၿပီးေတာ့ သုံးေနၾကတယ္လို႔ က်မတို႔ ျမင္ေနရတယ္။ ဒီ ကပ္ေရာ ဂါျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ (၅) ေယာက္ထက္ပိုလို႔ မရဘူးဆိုတာမ်ိဳး ေျပာလာတဲ့အခါက်ေတာ့ က်မတို႔ ဆႏၵျပတာေတြကို အြန္လိုင္းေပၚ ေရႊ႕ေပမဲ့ အဲဒါကို အေရးယူလို႔မရေတာ့ အေရးယူလို႔ရတဲ့ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ လုပ္ေနတဲ့ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ ဆိုင္းဘုတ္္ ေထာင္ၿပီး တီရွပ္ဝတ္တယ္။ ဓာတ္ပုံရိုက္တင္တာေတြကို ဆႏၵျပတယ္ဆိုၿပီး ဒါမျဖစ္မေနကို ဖိႏွိပ္ခ်င္တဲ့ သေဘာသဘာဝလို႔ေတာ့ ျမင္ရတယ္္ ေပါ့ေနာ္” လို႔‌ ေျပာပါတယ္။

တခ်ိန္တည္း မွာပဲ ရခိုင္ျပည္ နယ္မွာ အင္တာနက္ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးဖို႔ အြန္လိုင္းက ဓာတ္ပုံေတြတင္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ရမ္းျဗဲလူငယ္ ကြန္ရက္ တာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးမင္းထြန္းကို ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ဇြန္လ ၂၅ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ရက္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ က်ပ္ (၂၀၀၀၀) အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့သလို အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈခ်က္ျခင္းရပ္ ကမ္ပိန္းဦးေဆာင္သူ လူငယ္ ၂ ဦးကိုလည္း ၿငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ-၁၉ နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွာ အမႈဖြင့္္ ထား ပါတယ္္ ။

ဒီအေပၚ မွာ တရား လႊတ္ေတာ္္ ေရွ႕ေန ဦးႀကီးျမင့္က “ျမန္မာျပည္မွာ စစ္ဘက္ေကာ အရပ္ဘက္ေကာ သူတို႔ရဲ့စိတ္ထဲမွာက ဒါအေရးယူသင့္ တယ္လို႔ ထင္လာရင္ အေရးယူလိုက္တာပဲ အဲလိုျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီဟာကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးေလ။ တခ်ိဳ႕ဆို ၈ လေလာက္ ၾကာမွ အေရးယူတယ္။ စစ္ပြဲေတြရပ္ဆိုလည္း ဒီလိုပဲ ဘာမွမလုပ္ရေသးဘူး၊ ဘာမွလည္း မေအာ္ရေသးဘူး။ က်ေနာ္ကေတာ့ အုပ္္ခ်ဳပ္္ သူအာဏာပိုင္ေတြက လိုသလို ဥပေဒကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၿပီးသြားရင္ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ဥပေဒဟာ ျဖစ္လာၿပီးေတာ့ ဒါဟာ ဥပေဒနဲ႔ မညီ ဘူး ၊ ညီတယ္္ ဆိုတာ သူတို႔ အလိုရွိတယ္ မရွိတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေနတယ္။ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳ ခ်င္္ ပါတယ္္ ” လို႔ ေျပာပါ တယ္္။

အင္တာ နက္ျပန္ဖြင့္ေပး ဖို႔ကို ရခိုင္ပါတီေတြ အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္း ၇၀ ေက်ာ္ကလည္း နိုင္ငံဆီအစိုးရထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပိုထား သလို တႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔ မွာပဲ ရခိုင္အပါအဝင္ ရန္ကုန္ အစရွိတဲ့ေဒသေတြက တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက အင္တာနက္ျပန္ဖြင့္ေပးဖို႔ အြန္လိုင္းက ေန ဆႏၵေဖာ္္ ထုတ္ခဲ့ ၾကပါ တယ္္။

အစိုး ရ သက္္တမ္း (၄)ႏွစ္္တာ ကာလ အတြင္းမွာ အရပ္သားျပည္သူေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ သတင္းသမားေတြအပါအဝင္ လူေပါင္း (၁၀၅၁)ဦး ဟာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ကန႔္သတ္တဲ့ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံခဲ့ရၿပီး အနည္း ဆုံး ၅၃၉ မႈရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။လက္ရွိ ကိုဗစ္ကာလ လူမႈဘဝပုံစံသစ္အရ လူစုလူေဝးေရွာင္ရွားတဲ့အေနနဲ႔ အြန္လိုင္းကေန ႐ုံးလုပ္္ ငန္း၊ အစည္း အေဝးေတြ နဲ႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲေတြ လုပ္္လာ ေနၾကတာ ပါ။

crd:dvb news