ကမၻာေက်ာ္္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Starbucks ႏွင့္ Pepsi ကုမၸဏီတို႔ လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ဆိုင္းငံ့ျခင္းျဖင့္ ေဖ့ဘြတ္္ခ္္ကို သပိတ္ေမွာက္္

အေမရိကန္္ မ်ားသည္  အြန္လိုင္း ေပၚ၌ အမုန္းစကား တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ အားေပးေထာက္္ခံလာ ခ်ိန္္တြင္္ ကမၻာေက်ာ္ ေကာ္ဖီ အမွတ္္ တံဆိပ္ Starbucks ကုမၸဏီ သည္ လူမႈမီဒီယာ မ်ားေပၚ ေၾကာ္ျငာျခင္း ကို ဆိုင္းငံ့ လိုက္ၿပီး အခ်ိဳရည္္ Pepsi ကုမၸဏီ သည္္ လည္း ေဖ့ဘြတ္္ခ္္ ကို သပိတ္ေမွာက္္မႈ တြင္္ ပါဝင္္ လာခဲ့ သည္္။

ဆီအက္တဲ အေျခစိုက္ Starbucks ေကာ္ပိုေရးရွင္း က အမုန္း စကားျပန႔္ပြားမႈကို တားဆီးရန္္ လူမႈမီဒီယာ ပလက္္ ေဖာင္း မ်ားေပၚ၌ ၎ကုန္ ပစၥည္း ေၾကာ္ျငာျခင္း ကို ရပ္္တန႔္္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိတ္္ဖက္္ မီဒီယာ မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနဂၤေႏြေန႔  က ထုတ္ျပန္္ခ်က္္ တြင္ ေရးသား ထားသည္။ CNBC သတင္း အရ လူမႈ မီဒီယာအသုံးျပဳ ေၾကာ္ျငာျခင္း ရပ္ဆိုင္း မႈတြင္ Alphabet Inc’s Google ကုမၸဏီ ပိုင္ Youtube မပါဝင္ဟု ဆို သည္္ ။

အလား တူ အခ်ိဳရည္္ ကုမၸဏီ Pepsi သည္ လည္း ေဖ့ဘြတ္္ခ္္ ၌ ဇူလိုင္ႏွင့္ ဩဂုတ္္လ မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္္ သြင္းျခင္းမျပဳေတာ့ ဟု ဆိုသည္ ။Verizon ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႏြင္႕ အစားေအသာက္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥၫ္း ထုတ္လုပ္္ သည့္ Unilever အ ပါအဝင္ ကုမၸဏီ ေပါင္း (၁၆၀)ေက်ာ္္တို႔က လည္း ကမၻာ့အႀကီးဆုံး လူမႈမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းျဖစ္္ သည့္္ ေဖ့ဘြတ္္ခ္္ ေပၚ၌ ေၾကာ္ျငာျခင္း ကို ရပ္ဆိုင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾက သည္္။

Coca-Cola ကုမၸဏီ က ‘ကမၻာေပၚ မွာ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ အတြက္ ေနရာ မရွိ၊ ဆိုရွယ္္ မီဒီယာေပၚမွာ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ အတြက္ ေနရာ မရွိ’ ဟု ဆို ကာ အခေၾကးေငြေပးရသည့္္ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ားကို ရက္ ၃၀ ရပ္တန႔္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ Unilever ကုမၸဏီကလည္း က်န္သည့္တစ္ႏွစ္္ ပတ္လုံးအတြက္ ေဖ့ဘြတ္ခ္၌ ေငြေၾကးအကုန္က်ခံေၾကာ္ျငာျခင္းမျပဳေတာ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ေဖ့ဘြတ္္ခ္္ သည္ ၎ပလက္ေဖာင္းေပၚ ၌ပ်ံ႕ႏွံ့ေနေသာ အမုန္းစကားမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ေၾကာ္ျငာရွင္မ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္ ဖိအား ေပး မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ရွယ္ယာမ်ားလည္း က်ဆင္းခဲ့သည္။Dove ၊ Honda ႏွင့္ Ben & Jerry အပါအဝင္ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား သည္ ‘အက်ိဳးအျမတ္အတြက္အမုန္းစကားေတြရပ္’ ဆိုသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို ေထာက္ခံကာ ေသာၾကာေန႔က ေဖ့ဘြတ္ခ္၌ေၾကာ္ျငာျခင္းကို ရပ္တန႔္ လိုက္ၿပီးေနာက္္ ထို သို႔ ရွယ္ယာမ်ား က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။

crd:mizzima news