ဆရာ/ဆရာမမ်ား၏ အလုပ္္ခန္႔္စာ ေနာက္္က်သည့္္အတြက္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ပညာေရးမႉး႐ုံးေရွ႕တြင္ ေခါင္းတလားခ်ကာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား

ဆရာ / ဆရာမ မ်ား ၏ အလုပ္္ခန္႔္စာ အမိန္႔္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ေနာက္္က်သည့္္ အတြက္္ ဟုဆိုကာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ပညာေရးမႉး႐ုံး ေရွ႕၌ ပညာ ေရး ဝန္ႀကီး ၏ ေခါင္းတလား ပုံစံခ် ကာ ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္္ မႈ တစ္္ခု ဇြန္ ၂၈ ရက္က ျဖစ္ခဲ့သည္။ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တိုင္း လုပ္ငန္းခြ င္ဝင္ မည့္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ အလုပ္ခန္႔စာ အမိန္႔(Order) ထုတ္ျပန္ရန္ ေနာက္က်ျခင္းမ်ား၊ စနစ္မက်ေသာဆရာခန္႔ထားေရးမူဝါဒမ်ား၊ကတိ ကဝတ္မတည္ျခင္းမ်ား၊ မိမိတို႔ ပညာေရး ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီႏွင့္ ထားရွိေသာကတိက ဝတ္မ တည္ မူမ်ား ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေခါင္းတလားျပဳလုပ္၍ တုန္႔ျပန္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီမွ အႀကံေပး ေကာ္္မတီဝင္ ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္က ႔ ေျပာ သည္္ ။

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မုံ႐ြာၿမိဳ႕ ရွိ တိုင္းေဒသ ႀကီး ပညာေရးမႉး႐ုံး ေရွ႕၌ခ်ထားသည့္္ အဆိုပါေခါင္းတလား တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး ၏ အမည္ေရးသား ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေခါင္း တလားတစ္လုံးအား ဇြန္္ (၂၈) ရက္္ ည (၉)နာရီခန္႔္ က ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ေကာလိပ္္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္္မတီ ထံမွ သိရသည္္ ။“အ လုပ္ ခန္႔ တဲ့ကိစၥေတြ မွာ အၿမဲေနာက္က်တယ္။ ၂၀၁၈ ၊၂၀၁၉ တုန္းကလည္းေနာက္က်ခဲ့တယ္။ ၂၀၂၀မွာလည္းေနာက္က်ဆဲပဲ။ အခုက ကိုဗစ္ ကာလ မို႔ ေနာက္က်တယ္္ ဆိုတာကိုေတာ့ နားလည္ေပးလို႔ရတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏွစ္္ တိုင္း လိုလို ျဖစ္ခဲ့ေတြက ေတာ့ စဥ္းစားစရာ ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္္ တစ္္ခု က်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္္ တို႔ ေကာ္္မတီ နဲ႔ ထား ခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မေပးႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ ဒီကိစၥေတြေၾကာင့္ အေလာင္းေကာင္ ပုံစံပို႔ျဖစ္တာပါ”ဟု ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္ က ေျပာသည္။ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ လည္း ယခုကဲ့သို႔ အလုပ္ခန္႔စာ ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လ ည္း ေခါင္းတလားပုံစံျပဳလုပ္ေပးပို႔ေတာင္းဆိုျခင္းမွာ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္္မတီမွ အႀကံေပးေကာ္္မတီဝင္္ ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္္ က ေျပာ သည္္ ။

“ပုံမွန္ဆို ရင္္ order က ေျခာက္္လ ပိုင္း ဒုတိယပတ္္ ေလာက္မွာ ႏွစ္တိုင္း ထြက္္ ေပးရမွာ။ ဒါေပမဲ့ အၿမဲတမ္း လိုလို ေတာ့ေနာက္္ က်တယ္။ အခုဆိုရင္လည္း အခ်ိန္ကလြန္သြားၿပီ။ ၂၀၁၇ ေလာက္ဆိုရင္ ရွစ္လပိုင္းေလာက္ကမွ ခ်ေပးႏိုင္တာ။ အလုပ္ခန္႔စာ ကအၿမဲ တမ္းလိုလို ေနာက္က်တယ္။ ၂၀၁၇မွာ ေနာက္က်လို႔ ဆႏၵျပတယ္။ အဲ့ေနာက္ပိုင္းလည္း ေနာက္က်ေနေသးလို႔ အေသးစား လႈပ္ရွား မႈေတြ ေတာ့ လုပ္္ ျဖစ္္ တယ္္။ အေခါင္းပို႔တာေတာ့ ဒါပထမဆုံးေပါ့”ဟု ၎ က ဆို သည္္ ။

ထိုေခါင္းတလား ေပၚတြင္ “ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး အသက္၅၅ ႏွစ္ ၊ DTED ႏွင့္ PPTT မ်ား Order ခ်ေပးရန္ ႀကိဳးစား ပမ္းစား စီမံခန္႔ခြဲရင္း ကြယ္လြန္”ဟု ေရးသားထားသည္။ထိုသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အမည္ေရးသားထားသည့္ ေခါင္းတလား ပုံစံ အတုျပဳလုပ္ကာ ေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဘက္မွတစ္စုံတစ္ရာ တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္က ေျပာ သည္္္။

crd:The standard Time