ေျမာက္ကိုရီးယား ရဲ႕ နံပါတ္ (၂) ေခါင္းေဆာင္ေ နရာ ကို ကင္ဂ်ံဳအန္ ရဲ႕ ညီမ ‘ကင္ယိုေ ဂ်ာင္’ ရၿပီ

ေတာင္ ေျမာက္ နယ္စပ္က ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ကို ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က ေဖာက္ခြဲၿဖိဳခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ ေတာင္-ေျမာက္ႏွစ္ႏုိင္ ငံရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ ႐ုတ္ခ်ည္းဆုိသလုိ တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာင္အေန နဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီမႈ စံႏႈန္းေတြ ကို လုိက္နာဖုိ႔ ပ်က္ကြက္လုိ႔၊ စစ္ေရးအရ အေရးယူၿပီး ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္မယ္လုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။

ေတာင္ ကုိရီးယား ကလည္း ေျမာက္ ကိုရီးယား တုိ ႔အဖုိ႔ ေနာင္္ တရဖုိ႔ ရွိေနၿပီလုိ႔ သတိေပးခဲ့ၿပီး၊ နယ္စပ္ကို စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အင္အား ေတြ အျမန္ျဖည့္္ တင္း လုိက္္ ပါတယ္္။ ေျမာက္္ကုိရီးယား ဘက္္ ကလ ည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္္ ေတြကပဲ နယ္စပ္္ အနီးမွာ စစ္ေရးေလ့က်င့္္ မႈေတြ ဆက္တုိက္္ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ အိႏၵိယ-တ႐ုတ္ ပဋိပကၡ ေက်ေအးအၿပီးမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား ကလည္း စစ္တပ္ေတြ ႐ုပ္သိမ္း သြားတာ ျဖစ္ပါ တယ္္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ဟာ ဒီမတုိင္ခင္က ေတာင္ကုိရီးယားနယ္အတြင္းကို ဝါဒါျဖန္႔စာေတြ မုိးပ်ံေဘာလုံးေတြ၊ မုိးပ်ံေလအိတ္ေတြနဲ႔ ျဖန္႔ေဝ လႊင့္တင္ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ နယ္စပ္မွာ ဧရာမ Loud Speaker ေတြနဲ႔လည္း ဝါဒျဖန္႔အသံေတြ လြင့္တင္ခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ကင္ဂ်ဳံအန္ဟာ ေတာင္ကို အေႏွာက္အယွက္ ေပးေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ရပ္ဆုိင္း လုိက္တာပါ။

ဒီမတိုင္ခင္ မွာ ကင္ဂ်ဳံအန္ဟာ ပါတီထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ ၊ တပ္မေတာ္ဘက္က ထိပ္သီးအရာရွိေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေန အေျဖတစ္ခု ရခဲ့ပုံရွိၿပီး၊ ဒါမွမဟုတ္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ၾသဇာသက္ေညာင္းတဲ့ တတိယႏုိင္ငံတစ္ခုခုက အႀကံေပးတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္ကို ၾကဲခ်ခဲ့တဲ့ ဝါဒျဖန္႔စာေတြ ကိစၥ ပါ။

အဲဒီဝါဒျဖန္ ႔စာရြက္ေတြမွာ ပုံႏွိပ္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကေတာ့ ေျမာက္ကုိရီးယားကို တည္ေထာင္သူ ကင္အီေဆာင္၊ ကင္ဂ်ဳံအန္နဲ႔ သူရဲ႕ညီမျဖစ္သူ ကင္ယုိေဂ်ာင္တုိ႔ရဲ႕ပုံကို ဦးစားေပး ေဖာ္ျပထားတာပါ ။ ဒါကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပေနတဲ့အတုိင္း ကင္ယုိေဂ်ာင္ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ နံပတ္ (၂)ေခါင္းေဆာင္ ဆုိတာ ေသခ်ာသြားၿပီ လုိ႔ ယူဆေနၾကပါတယ္ ။ (လင္းသုတ)