ကန႔္္သတ္္မႈ အခ်ိဳ႕ ေျဖေလ်ာ့လိုက္္ခ်ိန္္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေပါ့ဆလာသည့္္အတြက္ စိတ္ပူမိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

(COVID 19) ျဖစ္္ပြားမႈ ပုံစံ က အမ်ား အားျဖင့္ ေရာဂါ လကၡဏာ မျပသျဖင့္ အစိုးရ က ကန႔္သတ္္မႈ အခ်ိဳ႕ ကို ေျဖေလၽွာ့ လိုက္္ခ်ိန္ ေပါ့ဆလာ ေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္္ မိေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္ပင္္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္္ က ေျပာ သည္္။ “ကၽြန္မတို႔ ဒီေန ႔ေတြ႕ဆုံပြဲ က အဓိက အားျဖင့္ေတာ့ ကိုဗစ္္ နဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ျပည္္ သူ ေတြ မေပါ့လာေအာင္္ ေပါ့ေနာ္။ အခုဆိုရင္ စၿပီးေတာ့ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ တာက သုံးလေက်ာ္ သြားၿပီ။ အဲ့ ေတာ့ လူေတြက နည္းန ည္းၿငီးေငြ႕လာတာ လည္း ရွိတယ္္ ။ ေပါ့လာ တာလည္း ရွိတယ္ ။ ဒီေလာက္ လည္း မဆိုးပါဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ နည္းနည္း ေပါ့လာၿပီ။ အဲ့တာ ကို လည္း ကၽြန္္မ တို႔ စိတ္ပူ တယ္္ ” ဟု ၎က ေျပာ သည္္။

ျပည္္သူ႔ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန (ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရး) ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရး မႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္္တာ သႏၲာလြင္၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ ေဆး႐ုံ အုပ္ႀကီး ေဒါက္္တာ ျမင့္ျမင့္ ေအး၊ ဘားအံျပည္္သူ႔ေဆး ႐ုံမွ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ခ်ိဳခ်ိဳ ထူးစန္းတို႔ႏွင့္ ဇြန္္ လ (၃ဝ)ရက္္ မနက္္ ပိုင္း အြန္လိုင္း ေဆြးေႏြး ပြဲ တြင္္ နိုင္ငံေတာ္္ ၏ အတိုင္ပင္္ခံ ပုဂၢိဳလ္္ က ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္္ သည္္ ။

ကမၻာ့ နိုင္္ငံ အခ်ိဳ႕တြင္္ လည္း တစ္ေက်ာ့ျပန္္ ဝင္္ လာ သည့္ COVID 19 ဒုတိယ လွိုင္းဒဏ္္ခံ ေနရသည့္ အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ COVID 19 ဒုတိယ လွိုင္းျပင္းျပင္းထန္ထန္ဝင္လာတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္ေျပာသည္။နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က“တစ္ျခားနိုင္ငံေတြမွာဆိုလို႔ရွိရင္ သတင္းေတြ ေလ့လာရင္ေတြ႕မွာပဲ။ ေကာင္းသြားပါၿပီဆိုၿပီးမွ တစ္ခါ အခု ဒုတိယလွိုင္းေတြ ဝင္ၾကတယ္။

အဲ့ ေတာ့ ကၽြန္္မ တို႔ကေတာ့ ျဖစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ ဒုတိယ လွိုင္းကို လုံးဝကာခ်င္တယ္။ မျဖစ္နိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ ကိုယ္ကိုင္ တြယ္ နိုင္သ ေလာက္ပဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးႀကီး မျဖစ္ခ်င္ေသးဘူး”ဟု ေျပာသည္။ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ခ်မွတ္္ ထားခဲ့ သည့္ မိမိအိမ္တြင္ေနထိုင္ေရး Stay at Home အစီအစဥ္ကို အစိုးရက ေျဖေလၽွာ့ေပးခဲ့ၿပီး COVID-19လူနာေတြ႕ရွိမႈမ်ားခဲ့သည့္ အင္းစိန္ ၿမိဳ႕နယ္ ကို လည္း ဇူလိုင္္ လ ၁ ရက္ေန႔မွာစၿပီး Stay at Home အစီအစဥ္ ေျဖေလၽွာ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္္ ထား သည္္။

ျမန္္မာ နိုင္ငံ တြင္္ ျပည္တြင္း ကူးစက္မႈ ထပ္မံ မေတြ႕ရွိရေသးဘဲ ျပည္္ပ မွ ျပန္လာသူမ်ားတြင္သာ COVID-19 ပိုးေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ အစိုးရက ေရာဂါကာကြယ္ေရးကန႔္သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေျဖေလၽွာ့လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။အစိုးရက ထိုသို႔ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္နိုင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ကန႔္သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုေျဖေလ်ာ့ေပးလိုက္ေသာ္လည္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားမႈကို ဇူလိုင္လကုန္အထိ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ထားသည္။

ကမၻာ တစ္္ဝွမ္း တြင္ COVID 19 ေရာဂါကူး စက္ျဖစ္ပြား သူေပါင္း ဆယ္သန္း ေက်ာ္ႏွင့္ ေသဆုံး သူ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိ ေနၿပီျဖစ္္ သည္။ ျမန္မာ နိုင္ငံ မွာေတာ့ ဇြန္္ လ (၃ဝ) ရက္္ မနက္္ ပိုင္း အစိုးရ ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ COVID-19ေရာဂါပိုးေတြ႕လူနာသစ္ ထပ္္ မံေတြ႕ရွိျခင္း မရွိ ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း (၂၉၉)ဦး၊ ေသဆုံး သူ ေျခာက္္ ဦးႏွင့္ ေရာဂါပိုးကင္းစင္္ လာသူ (၂၂၁) ဦးရွိ ၿပီျဖစ္္ သည္္ ။

crd:mizzima news