မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေပၚ ေသနတ္္ပစ္္ခတ္္မႈႏွင့္္ ပတ္သက္၍ အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာမႏွင့္ ျပစ္္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔အား ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္္ တရား႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္္ ရမန္ယူ

မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေပၚ ၌ ဇြန္္ လ (၂၇)ရက္္ ေန႔ည ကျဖစ္္ ေပၚခဲ့ေသာ ေသနတ္္ ပစ္္ခတ္္ မႈ ႏွင့္ပတ္္သက္္ ၍ အသုံးျပဳခဲ့သည့္္ ေသနတ္္ ကို အၿငိမ္းစား ေက်ာင္းဆရာမ တစ္္ဦးထံမွ ရရွိခဲ့သည္္ ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္္ သည့္္ အတြက္ ယင္းေက်ာင္း ဆရာမ ကိုပါ ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၂၉ ရက္္ ေန႔ မြန္းလြဲ ပိုင္း တြင္ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္္ တရား႐ုံး ၌ ႐ုံးထုတ္္ ရမန္္ယူ ခဲ့ သည္္။\

“ခရိုင္္ လဝက လက္္ ေထာက္္ ညႊန္ၾကား ေရးမႉး ဦးထြန္း ၾကည္ (အၿငိမ္းစား) လိုင္စင္္နဲ ႔ကိုင္္ တဲ့ ေသနတ္္ လို႔ေျပာပါတယ္။ သူ႔ (ေက်ာင္း ဆရာမ) အေဖဆုံး သြားေတာ့ အဲေသနတ္္ ကက်န္ေနတာေပါ့။ သူ႔တပည့္္ ကို လႊင့္ပစ္္ခိုင္း တယ္္ လို႔ ေျပာတယ္္ ။ တပည့္္ က လႊင့္မ ပစ္ဘဲနဲ႔သိမ္း ထားၿပီး အသုံးျပဳ တဲ့သေဘာသြားေတြ႕ရပါ တယ္။ အခုဆက္္ စစ္ေနပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္း ဒုတိယ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ရဲမႉးႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအး က ေျပာ ၾကား သည္္ ။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္္ ပတ္္သက္္ ၍ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္္ ရာတြင္္ ပါဝင္္ သူရွစ္ဦး အထိရွိခဲ့ၿပီး အၿငိမ္းစားေက်ာင္း ဆရာမ အပါအဝင္္ အမ်ိဳးသား ခုနစ္ဦးကို ေအာင္ေျမ သာစံ ၿမိဳ႕နယ္္ ၊ အမွတ္္ (၂) ရဲစခန္းက (ပ)၁၁၆/ ၂၀၂၀၊ ရာဇသတ္္ ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၇/ ၃၂၆ ၊ (ပ) ၁၁၇/၂၀၂၀၊ လက္္နက္္ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၉(စ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူထားၿပီး အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွာမူ အသက္မျပည့္ေသး သည့္အ တြက္ မည္္ ကဲ့ သို႔ အေရးယူမည္္ ကို လတ္္ တလာ တြင္ မသိရ ေသးေပ ။

ဇြန္္ လ (၂၇)ရက္္ ည(၈) နာရီဝန္းက်င္္ က မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ဳံးေတာင္္ ဘက္ျခမ္း ၂၆ လမ္းႏွင့္ လမ္း (၈၀) မီးပြိဳင့္္ တြင္္ ကိုမိုးဟိန္း ၁၇ ႏွစ္ႏွင့္္ ရည္းစားျဖစ္္ သူတို႔ကို လူငယ္အမ်ိဳးသားေလးဦးက ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ လိုက္လာၿပီး မီးပြိဳင့္မိေနစဥ္ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္္ ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ကိုမိုးဟိန္း အေနႏွင့္ ဝဲဘက္နံေဘး ေပါက္ထြက္္ ဒဏ္္ရာတစ္ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူ ေနရ သည္္။

crd:The voice