အသစ္ ထြက္ရွိသည့္ လူပ်ိဳသီခ်င္း MTVႏွင့္္ ပတ္သက္ၿပီး ရတနာပုံ တကၠသိုလ္္ ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ကို ေတးသံရွင္္ မေနာ ေတာင္းပန္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္္ပိုင္း က ထြက္္ရွိ ခဲ့တဲ့ လူပ်ိဳ သီခ်င္း အမ္္ တီဗြီနဲ႔ ပတ္္ သက္္ ၿပီး ရတနာပုံ တကၠသိုလ္္ ေက်ာင္းသား တခ်ိဳ႕ ကို ေတးသံရွင္္ မနာ က ျပန္္လည္္ ေတာင္းပန္္ လိုက္္ ပါ တယ္္။ ေတးသံ ရွင္္ မေနာနဲ႔ အတူ မင္းသမီး အိေခ်ာပို ပါဝင္္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားၿပီး ဒါရိုက္္ တာ သူေက်ာ္္သူ ရိုက္ကူး ထားတဲ့ အဆိုပါ သီခ်င္း႐ုပ္သံ ဟာ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္္ မရွိပဲ တကၠသိုလ္ဝန္း အတြင္းမွာ ရိုက္ကူး ထားတာ၊ ႐ုပ္ သံ မွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားမႈေတြဟာ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ဆရာဆရာမေတြရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကိုက်ဆင္းတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္ဆိုၿပီး ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ရွိသူေတြထံ တစ္ပတ္အတြင္း ေတာင္းပန္ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လတ္တ ေလာမွာေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္္သက္္ ၿပီး ေတးသံရွင္္ မေနာ က သူ႔ရဲ့ ေဖ့စ္္ ဘြတ္္ခ္္ အင္တာနက္္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွ တဆင့္္ အခ်က္္ (၄)ခ်က္္ နဲ႔ ေတာင္း ပန္ ေၾကာင္း ေရးသား မၽွ ေဝထား ခဲ့ တာ ပါ ။

သူ႔အေန နဲ႔ ဒီသီခ်င္း ကို ၾကည့္ရႈ သူေတြ ေပ်ာ္ရႊင္္ စခ်င္ရယ္ေမာေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵ တစ္ခုတည္းနဲ႔သာ ပုံေဖာ္ရိုက္ ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဘယ္သူ႔ ကိုမွ ထိခိုက္နစ္နာေစေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး မျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ႀကီးနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္း သူ ေလးမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ားအားလုံး ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့လၽွင္ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ အပ္္ပါတယ္္ ခင္္ဗ်ာ ဆိုၿပီး ေရးသားထားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေတာင္းပန္ရ တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ ခ်က္ကိုေတာ့ ခုလိုေရးသားမၽွေဝထားခဲ့ၿပီး ခုလိုေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေပၚမွတဆင့္ ေတာင္းပန္တာ နဲ႔ အားရေက်နပ္မႈမရွိေသးရင္လည္း ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေတာင္းပန္နိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ ပါတယ္။

၁။ အႏုပညာ အလုပ္ကို လုပ္သူ (သို႔)ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကား သူ တစ္္ဦး ဟာ အရာရာ သတိထား ရပါမယ္ မိမိေၾကာင့္ လူငယ္လူရြယ္္ ေလးမ်ား မသိအျမင္မမွားေစခ်င္ေသာ ဆႏၵ အတုျမင္ အတတ္သင္ မျပဳေစခ်င္ေသာဆႏၵ ႏွင့္ ရတနာပုံ တကၠသိုလ္္ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္္ ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကို မထိခိုက္ေစလိုေသာ ဆႏၵ✍️

၂။ က် ေနာ္ ကိုးကြယ္္ ဆည္းကပ္္ ေသာ ဆရာေတာ္္ မ်ား မိဘ ညီအစ္္ကို ေမာ င္္ႏွမ ဆရာ ဆရာမ မ်ား မိတ္ေဆြ မ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း ေကာင္းမ်ား အစုံစုံကို ေလးစား တန္္ဖိုးထားျခင္း ဆုံးမသြန္္သင္္ မႈညံ့သည္္ ဟု အထင္္ ခံရ ၍ ထိုသူမ်ား ၏ ဂုဏ္္ သိကၡာ ကို က်ေနာ္ေၾကာင့္ မထိခိုက္္ ေစလိုပါ 🙏

၃။ က်ေနာ့္ ရဲ့ ေတးခ်စ္္ သူ ပရိသတ္္ မ်ား စိတ္ေသာ က မေရာက္္ ေစခ်င္္ ပါ က်ေနာ့္္ ကို ခ်စ္္ သူ ခင္္ သူမ်ား က ထို သူမ်ား ကိုဆဲ ထိုသူမ်ား ဘက္မွ ျပန္္ ဆဲနဲ႔ က်ေနာ္္ က ထို သူ ေတြ ကို အကု သိုလ္္ ေပးေနရာေရာက္္ ပါတယ္ခ င္ဗ်ာ🙏

၄။ က်ေနာ့္ မွာ ေန႔ စဥ္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ေဝယ်ာဝစၥျပဳလုပ္ၿပီး ဆြမ္းခံရင္း လူနတ္ ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္းကို ေမတၱာပို႔ ပါ တယ္္ မိသား စုႏွင့္္ အတူ ေအးခ်မ္းစြာ ျဖတ္သန္းရင္း လူဘဝအခ်ိန္ေတြကို တန္ဖိုးရွိစြာေနထိုင္္ သြားရမွာျဖစ္ပါ တယ္္ ✍️

ေတး သံ ရွင္္ မေနာ ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္္ ကာလ တဝိုက္္ ျမန္္မာ နိုင္္ငံ ေနရာ အႏွံ့ အၾကားရဆုံး သီခ်င္း တပုဒ္ျဖစ္္ တဲ့ ဗိုလ္္ေအာင္္ဒင္္ လို လူၾကမ္း သီခ်င္းနဲ႔ တရွိန္္ ထိုး ေအာင္ျမင္္ လာ ခဲ့သူ ျဖစ္္ ပါတယ္္။ တကယ္ တမ္းမွာ ေတာ့ သူဟာ စတီရီယိုေတးသီခ်င္းေတြနဲ႔ ဂီတေလာကအတြင္း စတင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေတးေရး သဟာ ေအာင္ ေရးသားတဲ့ ျမန္မာသံစဥ္ သီခ်င္းေတြ သီဆိုရာမွအစျပဳကာ ပရိသတ္အခိုင္အမာရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္္ ရွိမွာ ေတာ့ ဗိုလ္္ေအာင္္ဒင္္ အပါအဝင္ မိ ေခ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရြာ၊ ၾကာျဖဴ၊ သနပ္ခါးေလး နဲ႔ ေမာင့္္ခ်စ္္သူ စတဲ့ သီခ်င္းေတြ ဟာလည္း သူ ႔ကို ေတးသံရွင္ မေနာ လို႔ အခိုင္အမာ ျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ေတးသံရွင္ မေနာရဲ့ ေဖ့စ္္ဘြတ္္ခ္္ အင္္တာနက္္ လူမႈကြန္္ရက္္ စာမ်က္ႏွာေပၚ မွာ ေတာ့ ပရိသတ္(Followers) (၂) သန္း နီး ပါး ရွိေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ခုေနာက္ဆုံးထြက္ရွိခဲ့တဲ့ လူပ်ိဳသီ ခ်င္း႐ုပ္သံကိုေတာ့ ရက္ပိုင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈနားဆင္ ခဲ့ၾကတဲ့ အႀကိမ္္ ေရ (၄)သန္း ေက်ာ္္ ရွိေန ခဲ့ တာ ျဖစ္္ ပါ တယ္္။

crd:dvb news