အေမရိကန္ ရဲ႕ အနာဂါတ္အႀကီးဆံုး အႏၲရာယ္ ဟာ တ႐ုတ္ျဖစ္ေန ဟု ေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ို ( FBI ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေျပာ

တ႐ုတ္ အစိုးရ ၏ သူလွ်ိဳ လုပ္မႈႏွင့္ ခိုးယူမႈမ်ား သည္ အေမရိက န္ျပည္ေထာင္စု ၏ အနာဂတ္ အတြက္ အႀကီးဆံုး အႏၲရာယ္ မ်ားျဖစ္ ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ျပ ည္ေထာင္စု ေထာက္လွမ္းေ ရး ဗ်ဴ႐ို ( အက္ဖ္ဘီအိုင္ ) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ကေျပာသည္ ။

ဝါ႐ွင္တန္႐ွိ ဟူစတန္အ င္စတီက်ဴ႕တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ တ႐ု တ္ႏိုင္ငံ ၏ အဘက္ဘက္ မွ ေႏွာင့္ယွက္သည့္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈ တစ္ခု ကို ခရစၥတိုဖာ၀ေရးကေျပာ သည္။ ႏိုင္ငံျခားတြင္ေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ပစ္မွတ္ထားေနၿပီး သူ တို႔ကို ေနရပ္ျပန္လာရန္ ဖိအားေပးေနသည့္အျပင္ အေမရိကန္၏ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေပးအယူ လုပ္ရန္ လုပ္ ေနေၾကာင္းလည္းေျပာ သည္ ။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ တစ္ႏိုင္ငံ တည္းေသာ ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုနည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႔မဆို လုပ္ေန ၿပီးေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ရဲ႕အားထုတ္ႀကိဳးစားမႈေတြပါ၀င္ေနပါတယ္” ဟု သူကျဖည့္စြက္ေျပာဆိုသည္။

တစ္နာရီနီးပါးၾကာမိန္႔ခြန္း တြင္ စီးပြားေရးအရသူလွ်ိဳလုပ္မႈ၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာခိုးယူမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊ အေမရိကန္မူဝါဒမ်ားကို လႊမ္းမိုးမႈ႐ွိေစရန္ လာဘ္ေပးမႈႏွင့္ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈစ သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈကို သူက အသားေပးေျပာခဲ့သည္။

“၁၀ နာရီတိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရးအမႈေတြကို အက္ဖ္ဘီအိုင္ ( FBI ) က အမႈဖြင့္ ေနရတဲ့အေျခအေနတစ္ခုကို အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ေနပါၿပီ ။ အေမရိကန္တစ္ခြင္ မွာ လက္႐ွိတန္ျပန္ေထာက္ လွမ္းေရး အမႈ ၅၀၀၀ နီးပါးေလာက္႐ွိၿပီးေတာ့ တစ္၀က္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ဆက္စပ္ေနပါတယ္ ” ဟုလည္း ၀ေရး ကေျပာ သည္ ။

တ႐ုတ္သမၼတ႐ွီက်င့္ပင္က ေျမေခြးအမဲလိုက္ အစီအစဥ္ ကို ဦးေဆာင္ေနၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္အႏၲရာယ္ဟု ျမင္ရသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရာက္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေနေၾကာင္းလည္း ၀ေရးကေျပာ သည္။

“ေျမေခြး အမဲလိုက္ အစီအစဥ္က ပစ္မွတ္တစ္ေယာက္ ကို မ႐ွာႏိုင္ရင္ တ႐ုတ္အစိုးရက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွာ႐ွိေနတဲ့ပစ္မွတ္ရဲ႕မိသားစုဆီ တ႐ုတ္အစိုးရက သံတမန္တစ္ေယာက္ လႊတ္လိုက္ ပါတယ္ ။ သူတို႔ေပးလိုက္ တဲ့ သတင္းစကား က ဘာလဲ သိခ်င္လား။ ပစ္မွတ္ မွာ ေ႐ြးစရာ ၂ ခုပဲ႐ွိတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လာရင္ လာ၊ မလာရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသ ” ဟုလည္း ႐ွင္းျပသည္ ။