ကမာၻ႔ေ႐ႊေစ်းကြက္ ကိုလႈပ္ခတ္သြားေစေသာ ဘဏ္ႀကီး ၁၄ ခု မွ ေပါင္ႏွံ ထားေသာ ေ႐ႊ(၈၃)တန္ လိမ္လည္ မႈ႕ ေနာက္ကြယ္ က လ်ိဳဝွက္ ခ်က္ႀကီး

ေ႐ႊ အတုျပဳလုပ္သြားေ သာနည္းပညာသည္ ေစ့စပ္ေသခ်ာသကဲ့သို႔ ဘက္ေပါင္းစုံေတာ္လြန္းလွေပသည္ ဘဏ္ ​​​ကို ေဖါက္သြားတယ္လို႔ဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး​​​​ အတြင္းစည္းအတြင္းလူေၾကာင့္လဲမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ဘဏ္ႀကီး14ခုကလူေတြ ပါဝင္ပါတ္သက္ဖို႔ဆို ဘယ္နည္းနဲ႔မွမ​ျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ေသခ်ာတာကေတာ့ နည္းပညာက်ိဳးေပါက္သြားျခင္းတာျဖစ္ပါသည္။

အေထာက္အထားခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ျပပါ့မယ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ေ႐ႊလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြ အလိမ္မခံရေအာင္ ဘယ္လိုနည္းပညာ ေတြ နဲ႔ ေခတ္မွီစက္ေတြ ကို ႐ိုးရွင္းစြာျဖတ္ေက်ာ္ၿပီ​ ​​ေေ႐ႊ(83)တန္ကို ပိပိရိရိလိမ္သြားလုပ္ေဆာင္သြားတာလဲ ဆိုရင္ဘဏ္ေတြမွာထားရွိေသာအဓိက ဂိတ္ main point ႀကီး4ခုကို အခက္အခဲမရွိေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(1)logo save အမွတ္အသား ဂဏန္း စာ အ႐ြယ္အစား တုပရန္ခဲယဥ္းေအာင္ျပဳလုပ္႐ိုက္ႏိုပ္ထားျခင္း။ (2)average check weigh ပွ်မ္းမွ် အေလးခ်ိန္ ထုထည္ စံနမူနာ တိုင္းတာခ်ိန္တြယ္ျခင္း။(ဥပမာ) ေသခ်စြာစစ္ေဆးထားေသာေ႐ႊတုံးစံနမူနာ၏ထုထည္အတိုင္းအတာႏွင့္အေလးခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္အတုျပဳလုပ္ထားေသာေ႐ႊတုံးသည္တထပ္တည္းက်ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

(3)densty သိတ္သည္းဆ တိုင္းတာစစ္ေဆးျခင္း။ဒီနည္းကလည္း 75% ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေၾကာင္းအားလုံးသိၾကမွာပါအေခါက္ေ႐ႊ1က်ပ္သားကို ေၾကးနီ 1ပဲေရာလွ်င္ပင္ သိသာ​​ထင္ရွားေသာစစ္ေဆးနည္းျဖစ္သည္။ (4) X- ray ေလဆာ ျဖင့္ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း ။ fanil အဆင့္ျဖစ္သည္လူတစ္ဦး၏ အတြင္းပိုင္းကလီစာမ်ားကို တစ္မ်ိဳး စီ ရွင္းရွင္း ႀကီး ျမင္ရသကဲ့ သို႔ပင္ေ႐ႊတုံး၏အတြင္းေဖာက္၍ သိႏွိင္႐ုံမက ကလာပ္စည္းမ်ားမည္မွ်ပင္ေပါင္းစပ္ေနပါေစ ဓာတ္ ပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း30 နီးပါးကိုပါဝင္မႈ႕ % အမ်ိဳးစားလိုက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေပးႏိုင္ေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚ အဆင္မွီ analysis အရည္အေသြးမွီစက္ ျဖင့္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္ ။

ေ႐ႊတုံးကို ေလဆာမေဖါက္ႏိုင္၍ ဟုဆိုသည္မွာ၎ X rsy အေၾကာင္းနားမလည္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ #(အျခားေသာနည္းမ်ားလည္းရွိပါေသးသည္) ဒီလိုတိက်ေသခ်ာတဲ့ ဂိတ္ႀကီးေတြကိုလြယ္ကူစြာ အတားအဆီးမရွိ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ဘို႔အသုံးျပဳသြားေသာအရာ.clone gold.​ေခၚ ေ႐ႊႏွင့္အားလုံးနီးပါးတထပ္တည္းတူညီသည့္ကိုယ္ပြားအေၾကာင္းေ႐ႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲထဲဝင္ဝင္ သိဘို႔လိုပါလိမ့္မည္ သိုမဟုတ္ပါကမထင္မွတ္ေသာအမွားမွ အေလ်ာ္အစားႀကီးမားသြားႏိုင္ပါတယ္

၄င္းသည္၊ (က).ေ႐ႊ၏သိတ္သည္းဆ ႏွင့္တထပ္တည္းက်ေအာင္ျပဳလုပ္တုပႏိုင္ျခင္း။ (ခ)ေ႐ႊကဲ့သိုပင္ပမာအေလးခ်ိန္ တထပ္တည္းက်ျခင္း။ (ဂ) X- ray အေျဖသည္ ေ႐ႊ၏ရလာဒ္အေျဖ အေနျဖင့္ ထူးျခားစြာျပျခင္းျဖစ္သည္ ၊ေ႐ႊကို (3) မ်ိဳးခြဲစစ္ပါက spectra ေရာင္စင္လႈိင္းတြင္ အဝါေရာင္ျဖင့္ေဖၚျပၿပီး(8)မ်ိဳးခြဲစစ္ပါက spectra ေရာင္စင္လႈိင္းတြင္ခဲေရာင္ျဖင့္ ေဖၚျပခ်က္လည္းတူညီၿပီး(au) ေ႐ႊဟုေဖၚျပသခ်က္တြင္လည္း 99.99 မီလင္းအေခါက္​​​ေ႐ႊ အ တိုင္း ရာခိုင္ႏုန္း ထပ္တူအေျဖ ထြက္ရွိသျဖင့္ မည္သူမွ်မထင္ထားေသာအခ်က္ကို အသုံးခ် လိမ္လည္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(သတိျပဳရမည့္အခ်က္ပင္) ျမန္မာ ျပည္တြင္ပို၍သတိျပဳေစလိုပါသည္ မိမိ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ေပး ထားသူေတြကေခတ္ပညာေလာက္သာတတ္ၾကၿပီး ေ႐ႊႏွင့္ပါတ္သက္၍ ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိမႈ႕ လြန္စြာအားနည္းၾကေလသည္ ေခတ္မွီစက္ ကို100% မ်က္စိမွိတ္ ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခု လိုလွည့္ျဖားခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ေ႐ႊကိုလက္ေတြက်က် စစ္ေဆးတဲ့နည္းေတြကိုအထင္ေသးၿပီးေဘးခ်ထားတာမ်ိဳးမလုပ္ေစ သင့္ပါ စက္ေတြဆိုတာလည္း err ရွိသလို သူေျပာတာ ႏွင့္ ကိုထင္တာ လြဲမွတ္မွားႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြလည္းရွိပါတယ္ေအာက္မွာ analysis လုပ္ထားတဲ့အေျဖ ကသက္ေသပါပဲ။

ဒီလိုမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ဘယ္လို ကာကြယ္ရမလဲ.? ဘယ္နည္းနဲ႔ သိရွိႏိုင္မလဲ.?။ (အေျဖကေတာ့ ) Clone အတု၏ အားနည္းခ်က္ * မီးေပါင္ 500°c ရွိ၍ ေ႐ႊတုံးကို မီးအနည္းငယ္အပူေပး႐ုံႏွင့္ ၄င္း၏တြန္းကန္မႈ႕ေၾကာင္ေဖာင္း ႂကြလာပါလိမ့္မည္ မီးရဲေအာင္ ေပးလွ်င္ အျပင္သို႔ပင္ေဖါက္ထြက္ပါသည္(မျဖတ္ၾကည့္ခ်င္ပါက)။ *၄င္းအသားသည္ မွတ္ငရဲမီးခံ ေသာ္လည္း အမဲေရာင္သာျပျခင္း။

*ေနာက္ဆုံး နည္း ေ႐ႊတုံးကို ျဖတ္ၾကည့္ေသာနည္းျဖစ္သည္ ေသခ်ာေသာနည္းျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ၊ညဏ္မ်ားသူတိုကအမ်ားဆုံး ျဖတ္ၾကည့္ႏိုင္တဲ့ေနရာကိုsave လုပ္ျခင္း လက္လွည့္ပညာျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္သလို ၄င္းclone အတု အသားကို ေဆးသြင္းျခင္း အေရာင္ဆိုးျခင္းနည္းပညာ ရရွိမသြားႏိုင္ဘို႔သာ ဆုေတာင္းရပါေတာ့မည္ ရသြားခဲ့လွ်င္ေတာ့စဥ္စားသာၾကည့္ၾကပါေတာ့ ေ႐ႊအေရာင္. အရည္အခ်င္း.စံသတ္မွတ္ခ်က္ ေတြ တထပ္တည္းတူညီေန၍ျဖတ္၍ပင္မသိႏိုင္ေတာ့၍ ေနာက္ထပ္ဒီထက္ပိုၿပီးႀကီးမားေသာလိမ္လည္မႈ႕ႀကီးျဖစ္မလာႏိုင္ဘူးဟုမည္သူမွ်အတတ္မေျပာႏိုင္ေပ။

ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ပန္တိမ္ဆရာမ်ား ကိုပင္ ေ႐ႊလိမ္ေရာင္း ေသာ အေၾကာင္းေလးကိုေဖၚျပျခင္ပါ သည္ ကိုယ္ေတြ႕ ျဖစ္ရပ္ပါ ဘကၳ ရီအိုးလုပ္ငန္း အတြက္ ရင္းႏွီးဘို႔ အဖြား ျဖစ္သူမွ ေ႐ႊ(5)က်ပ္သား လက္ေကာက္2ကြင္း ထုတ္ေပးလို႔ ေရာင္းခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး ပစၥည္းကို စစ္ေဆးရာ15ပဲရည္ရွိ ၿပီး ျဖတ္ၾကည့္ရာတြင္လည္းေ႐ႊအသားအတိုင္းပင္ အေရာင္းအဝယ္ေနာက္ဆုံးအ ဆင့္တြင္ စိတ္ထဲတြင္ ထင့္ေန၍ ဆရာျဖစ္သူအားဆုံးျဖတ္ခိုင္း သည့္အခါ ျဖတ္ထားေသာ လက္ေကာက္ ၏ ထိပ္2ဖက္ကို မီးရဲေအာင္ဖုတ္ၿပီးအေအးခံကာ ၄င္းထိပ္ပိုင္းကို ၾကည့္ လိုက္ရာ ေ႐ႊ တထပ္ ေၾကးဝါ တထပ္ ကို ႀကံမ်ား ထိပ္ျဖတ္စကို ပုံစံအတိုင္းေတြ႕ျမင္ရပါေတာ့သည္

ဆရာ့ရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကံေကာင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ အဲဒီကတည္းက စ၍ေ႐ႊႏွင္ပါတ္ ၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာဆည္းပူးခဲျခင္း ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြ မ်ားကိုလည္း ရွင္ျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ Clone gold ၏အားသာခ်က္ * သိတ္သည္းဆတူျခင္း *ကလာပ္စည္း တူျခင္း *densty.X-ray ရလာဒ္ ေ႐ႊအတုအေျဖသည္ေ႐ႊအစစ္ရလာဒ္ႏွင့္ တူညီေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။

ဒီေလာက္ထိေ႐ႊႏွင့္တူညီနီးစပ္ေနေသာ(clone gold)သည္အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္လို႔ရပါ့မလား လို႔ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္သလို သူ႔အေၾကာင္းလဲသိခ်င္ၾကမည္ထင္ပါသည္ ပထမ တုံးက ဒီအေၾကာင္းဒီေနရာခ်န္လွပ္ထားလိုေသာ္လည္း မိတ္ေဆြ တို႔အေနျဖင့္ဇေဝဇဝါႏွင့္မေရမရာမျဖစ္ေစလို၍ ျပည္စုံစြာရွင္းျပပါ့မယ္။ Clone gold.သည္ ေ႐ႊႏွင့္အမႊာညီအကိုလိုပင္ေျပာႏိုင္ပါတယ္ mercuryေခၚ(ျပဒါး)သာျဖစ္သည္ ေ႐ႊကို မီးနဂါးဟု ေခၚၿပီး ျပဒါးကို ေရနဂါးဟုေခၚပါသည္ အဂၢိရတ္ဆရာမ်ား အလြန္ကြၽမ္းက်င္ၾကသည္ မီးနဂါးအဆင့္ေရာက္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္ၾကလည္းေၾကာင္းသိရပါသည္။

၄င္း၏ေပ်ာ္မွတ္သည္(39°c)သာရွိအရည္ျဖစ္ပါသည္ေပ်ာ္မွတ္( 500°c)မီးရင့္အခဲဘဝေရာက္ရန္ ႏွင့္ densty(19.3 )၊ X- ray (99.99) .(24.carket) ေရာက္သည္အထိ သန္႔စင္မႈ႕လုပ္ရပါသည္ ျပဒါး1ဆ .ခဲ 3ဆႏွင့္ေပါင္းၿပီး အစိုင္အခဲျဖစ္ေစ၍ ခဲကို salt.chloridnation နည္းျဖင့္ျပန္လည္ခြဲထုတ္ၿပီးzincျဖင့္ေပါင္းကာ ေပ်ာ္မွတ္{500°c}ေရာက္ေအာင္မီးေပါင္တက္ရပါသည္မကြၽမ္းက်င္ပါက စမ္းမၾကည့္ၾကပါႏွင့္အပူႏွင့္အေအးတၿပိဳင္တည္းျပဳလုပ္ရ၍ေပါက္ကြဲတတ္ပါသည္ထိုအဆင့္ေရာက္လွ်င္ clone.gold ျဖစ္ပါၿပီ ။

ယခု ကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕က်က် ရွင္းျပရျခင္းျဖင့္မိတ္ေဆြတို႔အတြက္အက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာရရွိၿပီးဗဟုသုတျဖစ္ေစဘို႔တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ ။

ေအာင္ေ႐ႊဆိုင္(999.gold.alloy)
Peter Trader