ေတာင္ကိုရီးယားက ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ရန္ကိုကာကြယ္ရန္  ပထမဆုံး စစ္္ဘက္္ဆိုင္္ရာ ဆက္္သြယ္္ေရး ၿဂိဳလ္္တု ကို ေအာင္ျမင္္စြာ လႊတ္္တင္္လိုက္ႏိုင္

န်ဴကလီးယား လက္္နက္္ပိုင္္ ဆိုင္္ ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနတဲ့ အိမ္နီး ခ်င္း ေျမာက္္ကိုရီးယား ရဲ႕ ရန္္ကို ကာကြယ္္ဖို႔ အတြက္္ သူတို႔ ရဲ႕ ပထမ ဆုံး စစ္္ဘက္္ ဆိုင္္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္တု ကို လႊတ္္တင္ႏိုင္္ ခဲ့ၿပီလို႔ ေတာင္္ကိုရီးယားႏိုင္္ငံ က အဂၤါေန ႔မွာ ထုတ္ျပန္္ ခဲ့ပါတယ္္။

ေတာင္္ကိုရီးယား ႏိုင္္ငံရဲ႕ ကာကြယ္္ ေရး ပစၥည္း ပိုင္္ဆိုင္္မႈ အစီ အစဥ္္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕(DAPA) ရဲ႕ ထုတ္ျပန္္ ခ်က္္ အရ အေမရိကန္ႏိုင္္ငံ၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္္ နယ္ ရွိ ကိပ္ကာနာဗီရယ္ ေလတပ္္ စခန္းကေန ေဒသစံေတာ္္ ခ်ိန္ တနလၤာေန႔ ညေန (၅) နာရီ (၃၀) မိနစ္ အခ်ိန္္ မွာ ANASIS-II (အန္္နာဆစ္္  -တူး) ၿဂိဳလ္္တု ကို အာကာသ ထဲ လႊတ္တင္္ ခဲ့တယ္္ လို႔ ဆိုပါ တယ္္။

ေတာင္္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဒီစစ္္ဘက္္ ဆိုင္္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္္တု ကို ပုဂၢလိ က ကုမၸဏီ တစ္္ခုျဖစ္္ တဲ့ Space-X က လႊတ္တင္ေပး ခဲ့တာျဖစ္္ ပါတယ္္။ အခုဆိုရင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဟာ ကမာၻေပၚ မွာ စစ္ဘက္္ ဆိုင္္ရာ ဆက္္ သြယ္ေရး ၿဂိဳလ္တု ပိုင္္ဆိုင္္ တဲ့ (၁၀) ႏိုင္ငံ ထဲ တစ္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ျဖစ္္ သြားၿပီလို႔ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား သတင္း အရ သိရပါ တယ္္။

crd:The standard Time

unicode

နျူကလီးယား လက််နက််ပိုင်် ဆိုင်် ဖို့ ကြိုးစား နေတဲ့ အိမ်နီး ချင်း မြောက််ကိုရီးယား ရဲ့ ရန််ကို ကာကွယ််ဖို့ အတွက်် သူတို့ ရဲ့ ပထမ ဆုံး စစ််ဘက်် ဆိုင််ရာ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုလ်တု ကို လွှတ််တင်နိုင်် ခဲ့ပြီလို့ တောင််ကိုရီးယားနိုင််ငံ က အင်္ဂါနေ ့မှာ ထုတ်ပြန်် ခဲ့ပါတယ််။

တောင််ကိုရီးယား နိုင််ငံရဲ့ ကာကွယ်် ရေး ပစ္စည်း ပိုင််ဆိုင််မှု အစီ အစဉ်် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့(DAPA) ရဲ့ ထုတ်ပြန်် ချက်် အရ အမေရိကန်နိုင််ငံ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်် နယ် ရှိ ကိပ်ကာနာဗီရယ် လေတပ်် စခန်းကနေ ဒေသစံတော်် ချိန် တနင်္လာနေ့ ညနေ (၅) နာရီ (၃၀) မိနစ် အချိန်် မှာ ANASIS-II (အန််နာဆစ်် -တူး) ဂြိုလ််တု ကို အာကာသ ထဲ လွှတ်တင်် ခဲ့တယ်် လို့ ဆိုပါ တယ််။

တောင်် ကိုရီးယားနိုင်ငံ ရဲ့ ဒီစစ််ဘက်် ဆိုင််ရာ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုလ််တု ကို ပုဂ္ဂလိ က ကုမ္ပဏီ တစ််ခုဖြစ်် တဲ့ Space-X က လွှတ်တင်ပေး ခဲ့တာဖြစ်် ပါတယ််။ အခုဆိုရင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဟာ ကမ္ဘာပေါ် မှာ စစ်ဘက်် ဆိုင််ရာ ဆက်် သွယ်ရေး ဂြိုလ်တု ပိုင််ဆိုင်် တဲ့ (၁၀) နိုင်ငံ ထဲ တစ်နိုင်ငံ အပါအဝင်ဖြစ်် သွားပြီလို့ အယ်လ်ဂျာဇီးယား သတင်း အရ သိရပါ တယ််။

crd:The standard Time