ႀကံရည္ ႀကိဳက္ တတ္သူ မ်ား လုံးဝေက်ာ္ မသြား နဲ႔ ဗ်ာ ေၾကာက္ ဖို႔ ေကာင္း လြန္း လို႔ ယုံေ တာင္ မယုံႏိုင္ဘူး

ၾကံရည္ မွာ လူကိုအႏၲ ရာယ္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ ဓာတုပ စၥည္းမ်ား စြာသာမက ဘက္ တီးရီးယားပိုး ေျမာက္မ်ားစြာပါ ဝင္တာကို စကၤာပူ ႏိုင္ငံ MOH မွ investigation လုပ္ရာမွာ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

စကၤာပူ ႏိုင္ငံ စားေသာ က္ဆိုင္ ေတြဟာ ကမာၻက စံထား ရေလာက္ေအာင္ သန႔္ရွင္းပါတ ယ္ ။ ဆိုင္ေတြကိုလည္း ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စီစစ္ေလ့ ရွိၿပီး Grade A , Grade B စသျဖင့္ သန႔္ရွင္းသပ္ရပ္မႈကို ခြဲျခား ထားေပး ေလ့ရွိပါတယ္။ ႀကံရည္မွာ ဘက္တီးရီးယားပိုး မ်ားစြာပါဝင္ေၾကာင္း တိုင္တန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္လာ တဲ့အခါ မွာ MOH မွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၾကပါတယ္။

သူတို႔ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ ကို မွတ္တမ္းျပဳေလ့လာပါတယ္ ။ ဘက္တီးရီးယားပိုး ပါဝင္ရေလာက္ေအာင္ ညစ္ညမ္းစြာ ကိုင္တြယ္ ျခင္းကိုမေတြ႕ခဲ့ရပါဘူး။ ႀကံရည္ကို စစ္ၾကည့္တဲ့ ခါမွာ တကယ္ဘဲဘက္တီးရီးယားပိုး ေျမာက္မ်ားစြာသာမက မလိုလားအပ္ေသာ chemicals မ်ားစြာပါဝင္ေနတာကို ဆိုင္တဆိုင္မွာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတ ယ္။

စဥ္းစားမရျဖစ္ေနတာက food handling ပိုင္းမွာ hygiene အလြန္ေကာင္းရဲ႕နဲ႔ ႀကံရည္ဟာညစ္ညမ္းေနသလဲ ဆိုတာ ပါဘဲ။ အမွန္ေတာ့ ျဖတ္ပီးႀကံေခ်ာင္း မ်ားကို ေဒါင္လိုက္ ေထာင္ထားျခင္း က ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေရ သာမကဘဲ ေၾကာင္ေသး ႂကြက္ေသး ဆိုင္ေဆး ေသာ chemicals မ်ားကိုပါ ႀကံက စုပ္ယူ ထားလိုက္တာေၾကာင့္ပါ။ ငယ္ငယ္ က လူႀကီးေတြေျပာတာ မိုးၿဗဲဒယ္နဲ႔ခ်က္ေသာ ပြဲဟင္းႀကီးမ်ား ဆားထည့္လြန္သြားလွ်င္ ႀကံတေခ်ာင္းေလာက္ပစ္ထည့့္ထားလွ်င္ ဆားေတြကို စုပ္ယူသြားတယ္ဆိုပါတယ္။

ႀကံက အဲ့ဒီေလာက္စုပ္အားေကာင္းပါတယ္။တေန႔မွာ ႀကံရည္အလြန္ႀကိဳက္ေသာ ကိုယ္ဝန္သည္အမ်ိဳးသမီး ေေယာက္ဟာ ကိုယ္ဝန္ ခုႏွစ္လမွာပ်က္က်ပါတယ္ ။ ကေလးကို autopsy လုက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ေၾကာင္ေသး နဲ႔တူေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကို ကေလးကိုယ္ထဲမွာေတြ႕ရွိရပါတယ္။

Credit:(April Maung Maung)