ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျငင္းပြား နယ္စပ္တေ လ်ာက္ တပ္သား (၃၅၀၀၀) ထပ္မံ အင္ အားျဖည့္ တပ္ျဖန္႕ရန္ အိႏ ၵိယ စီစဥ္ေနၿပီ

အိမ္နီး ခ်င္း ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား တင္းမာမႈ မ်ား ေစာလ်င္စြာ ေျဖရွင္းေရးျဖစ္ႏိုင္စြမ္း မွာ ေမွးမွိန္လာျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိစပ္ေန သည့္ အျငင္းပြား ဟိမဝႏၲာ နယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္ ေနာက္ ထပ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃၅၀၀၀ ေစလႊတ္ ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ က ျပင္ဆင္ လ်က္ ရွိ ပါ တယ္ ။

ယခု အစီ အစဥ္ေၾကာင့္ ကီလိုမီတာ (၃၄၈၈) ရွိေသာ အျငင္းပြားနယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္ ပိုေနၿမဲက်ားေနၿမဲ အေျခအေန ကို ေျပာင္းလဲေစမည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ အိႏၵိယ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္ ပါတယ္ ။ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ အက်ည္းတန္ေသာ ရန္ပြဲတစ္ခု အတြင္း အိႏၵိယတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၀ ဦးႏွင့္ အေရအတြက္ အတိအက် မသိရေသာ တ႐ုတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေသဆုံးခဲ့ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ စလုံးက နယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အေျမာက္ႀကီးမ်ား၊ တင့္ကားမ်ား ျဖန႔္ၾကက္ခဲ့ပါတယ္။ အျမင့္ဆုံး ႏိုင္ငံေရးအဆင့္တြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ မရွိလ်င္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖန႔္ၾကက္လင့္ကစား အေျခအေန ထူးျခားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒလီအေျခစိုက္ The United Service Institution of India ၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဘီေကရွာမာ က ေျပာသည္။

ယခုအခါ ရန္ပြဲ မ်ား ရပ္တန႔္သြားၿပီျဖစ္ သလို အဆင့္ဆင့္ေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ ေဒသအမ်ားစု မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဆုတ္ခြာခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေျပာပါတယ္။ အိႏၵိယတပ္မေတာ္က အရွည္ ၇၄၂ ကီလိုမီတာ ရွိေသာ ပါကစၥတန္နယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္ တန္ျပန္အၾကမ္းဖက္မႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေန သလို တ႐ုတ္နယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားေန ခ်ိန္ ယခု ကဲ့သို႔ တပ္ဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ ရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ယမန္ေန႔ က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ထံ မွ ရာေဖးလ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၅ စင္း လက္ခံရရွိခဲ့ရာ တိုင္းျပည္အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လာ သည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္မ ည္ဟု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ရာနတ္ဂ်္ဆင္း က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကရည္ၫႊန္း ၍ သတိေပး လိုက္ပါတယ္။

အိႏၵိယတ ပ္မေတာ္ က ကမာၻေပၚ တြင္ တတိယေျမာက္ အင္အားအေတာင့္ တင္းဆုံး တပ္မေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေလတပ္၊ ေရတပ္ႏွင့္ ၾကည္းတ ပ္တို႔ကို ေခတ္မီ လက္နက္မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ေပး ထား ပါ တယ္ ။ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ၁ ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ရွိေသာ အိႏၵိယ တပ္မေတာ္သားမ်ား အတြက္ လစာေပးေခ်ရန္ သုံးစြဲေန ရ ပါ တယ္။

peoplemedia