ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ ေရာဂါပိုးသည္ လူ၏ နားအတြင္းပုန္းခိုေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေတြ႕ရွိ ( ႏွာေခါင္း ႏွင့္ ပါးစပ္ ကို ဖံုးကာ ေနယံုႏွင့္ မလံုေလာက္ ၊ မ်က္လံုး မ်ားပါ ကာကြယ္ မွ ျပည့္စံု မည္ဟု ဆို )

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ ကာကြယ္ ရန္ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ ကို ဖံုးကာေန ယံုႏွင့္ မလံုေလာက္ ၊ မ်က္လံုးမ်ားပါ ကာကြယ္ မွ ျပည့္စံုမည္ဟု ေဒါက္တာ ေဖာက္ခ်ီ ေျပာဆို ။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ပုန္းခိုႏိုင္ေသာ ေနရာ မွာ မည္သူမွ် ထင္မွတ္ ထားျခင္း မရွိခဲ့ေသာ လူ၏ နားအတြင္းျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္ေတြ႔ ရွိ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သားတုိ႔သည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ ကို ကိုယ္တိုင္ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ၾကျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ ပါးစပ္ ကို Mask အသံုးျပဳ၍ ဖံုးကာရမည့္အျပင္ Goggles ေလကာမ်က္မွန္ကဲ့သို႔ အကာအကြယ္မ်ိဳးကို အသံုးျ ပဳ၍ မ်က္လံုးမ်ား ကိုလည္း ဖံုးကာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ထိပ္တန္းေဆးပညာရွင္ ေရာဂါျပီးေဗဒ ပါရဂူ ေဒါက္တာအန္သုိနီေဖာက္ခ်ီ က ေျပာဆိုသည္ ဟု Russia Today က ယေန႔ေရးသားသည္။

ABC News ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္း ၌ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာသတင္းေထာက္ ေဒါက္တာ ဂ်င္နီဖာအက္ရွ္တန္၏ “ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား ကို မျဖစ္မေန၀တ္ဆင္ရမည္ ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္၌ မ်က္စိမ်ား ပါ-မပါ “ ဟူေသာ ေမးခြန္း ကို ေဒါက္တာ ေဖာက္ခီ်က ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္အား“ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ကာကြယ္မႈ ” ရရွိနိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေ သာ နည္းလမ္းမွာ ပါးစပ္ႏွင့္ႏွာေခါင္းတို႔သာမက မ်က္လုံးမ်ား ကိုပါ ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

Goggles “ ေလကာမ်က္မွန္ “ သို႔မဟုတ္ eye shield “ မ်က္စိအကာ “ တို႔ကို အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေနရာတိုင္းအတြက္ အၾကြင္းမဲ့ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ အမွန္တကယ္ ျပည့္စုံလိုသည္ ဆိုလွ်င္ အသုံးျပဳ သင့္ေၾကာင္း ေဖာက္ခ်ီက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္မ်ားသည္ အေမရိကန္တြင္ အလြန္အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး နိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုး ၌ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ျငင္းဆန္သူ ႏိုင္ငံသား တို႔၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေသာေသာညံ လွ်က္ ရွိသည္။ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ေရွ႔ေနခ်ဳပ္ ၀ီလွ်ံဘားရ္၊ နည္းပညာေရွ႔ေဆာင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ ကြန္ဂရက္ၾကားနာပြဲတြင္ စကားေျပာခ်ိန္ မဟုတ္ပဲ မ်က္ႏွာဖံုးခၽြတ္သည့္အတြက္ အျပန္အလွန္ စကားနာထုိးၾကသည့္အထိ အကဲဆတ္လွ်က္ ရွိသည္။

ေဖာက္ခ်ီ၏ ေလကာ မ်က္မွန္ ကိစၥမွာ ျပႆနာတက္ႏွင့္ျပီးသား မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး သကာလ လူမွဳကြန္ယက္တြင္ ဟိုးေလးတေၾကာ္ျဖစ္သြားရေလသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားစြာတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအထိ မလိုအပ္ပဲ မ်က္ႏွာဖံုးအသံုးျပဳရန္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေန သည္ ။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကရက္ တစ္တို႔က သမၼတ ထရမ့္ ကိုယ္တိုင္ ျပ႒ာန္းရမည္ဟု ေတာင္းဆိုသည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္ ကိုယ္ တိုင္ ကမူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံမွဳ႔ ေႏွာင့္ေႏွးေစရန္ မ်က္နွာဖံုးစြပ္ အသံုးျပဳေရး ကို ေထာက္ခံသည္ ဆိုေသာ္လည္း ယခုလ ေရာက္မွ အလြန္ေနာက္က်စြာ ၀တ္ဆင္ျပခဲ့သည္။ မ်က္ႏွာဖံုးဆန္႔ က်င္ေရး Lockdowns တားဆီးပိတ္ဆို႔မွဳ ဆန္႔က်င္သူတို႔က သမၼတထရမ့္အေနျဖင့္ ေဒါက္တာ ေဖာက္ခ်ီအား ရာထူးမွ ျဖဳတ္ပစ္သင့္သည္ဟု ေတာင္းဆိုေနၾကျပီး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးအ တြက္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေမရိကန္ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ကဲ့ရဲ႔ရွုတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ထိုစဥ္အေတာ အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ Covid-19 ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ တစ္သိန္းငါးေသာင္း ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း CNN က ယေန႔ေရးသားသည္။ အေမရိကန္ျပည္တြင္းေနထိုင္သူ ၄-သန္းခြဲေက်ာ္တြင္လည္း ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္လွ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကူးစက္ခံရမွဳ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ေ သာ ဘရာဇီးထက္ ၂-ဆ နီးပါးရွိေနသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၉-ရက္ေန႔တြင္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ျဖင့္ ပထမဆံုး လူေသဆံုးခဲ့ေသာ အေမရိကန္ သည္ ၅၄-ရက္ အၾကာတြင္ လူ ၅၀,၀၀၀ ေသဆံုးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ေသဆံုးအေရအတြက္ လူ ၁၀၀,၀၀၀ ျပည့္ရန္ ေနာက္ထပ္ ၃၄-ရက္သာ ၾကာခဲ့ေၾကာင္း CNN က ေဖာ္ျပ သည္။
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ ေရာဂါပိုး လူ၏ နားအတြင္းပုန္းခိုေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေတြ႕ရွိ

ယေန႔ Russia Today ၏ အျခားသတင္းတစ္ပုဒ္ တြင္မူ Covid-19 ေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစေသာ SARS-CoV-2 ဗိုင္းရပ္စ္၏ ပုန္းခိုႏိုင္ စြမ္းရွိေသာ အျခားေနရာတစ္ခု မွာ မည္သူမွ် ထင္မွတ္မထား သည့္ လူသား တို႔၏ နားအတြင္း ျဖစ္ေနသည္ ကို ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ ေဆးသုေတသနပညာရွင္မ်ား က အသစ္ေတြ ရွိေၾကာင္း ယေန႔ေရးသား သည္ ။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ လူ႔ ဦးေခါင္း နားအတြ င္းရွိ “ အလည္နား “ ႏွင့္ နားစည္ေရွ႔ပိုင္း “ မတ္စ္တြိဳက္ “ ေခၚ ဧရိယာတြင္ ေကာင္းစြာရွင္ သန္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မတ္စ္တြိဳက္ဧရိယာ သည္ ေခါင္းေပါက္ငယ္ေလး မ်ားစြာပါ၀င္ျပီး “ အလည္နား “ ႏွင့္ အတြင္းနား တို႔ကို ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရျခင္းမွ ကူရွင္သဖြယ္ ခုခံေပးသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ မေသဆံုးမီ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါလကၡဏာျပသသူ လူနာ ၃-ဦး ကို နား ႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေရာဂါေဗဒပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႔က ခြဲစိတ္စစ္ေဆးရာ မွ ေတြ႔ရွိသည္ဆို၏။

ထိုေတြ႔ရွိ ခ်က္ေၾကာင့္ နား ႏွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း ကု ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ လူနာစစ္ေဆးစဥ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ရန္တိုက္ရိုက္အႏၱရာယ္ရွိသည္ဟု စိတ္အေနွာက္အယွက္ျဖစ္တန္ရာသည္။ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္သည္ အဆိုပါ ခြဲစိတ္ေလ့လာမွဳ ကို ၆-လၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၂၃-ရက္ေန႔ ၌ သတင္းထုတ္ျပ န္ခဲ့သည္။

OungMarine