တ႐ုတ္ ကို ဝိုင္းထား တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ၄ ႏိုင္ငံ မဟာ မိတ္ျပဳလိုက္ၿပီ

ေတာင္ တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အခြင့္အေရး ရွာေဖြေရး ဝါဒက ၎၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံငယ္မ်ား ေသြးကြဲ ေစ႐ုံသာမက စိတ္တူသေဘာတူ အင္ဒိုပစိဖိတ္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ေလးပြင့္ဆိုင္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕စည္းမႈကိုလည္း ပိုမို လွ်င္ျမန္စြာ အားျဖည့္ေပးေနသည္။ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ အေမရိကန္က ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယ တို႔ႏွင့္အတူ ပစိဖိတ္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ ေရတပ္စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား တၿပိဳင္နက္တည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ၄ ႏိုင္ငံသည္ အၿမဲတမ္း မဟုတ္သည့္ “၄ ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္” ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ အာဏာရွင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ “အာရွ၏ ဒီမိုကေရစီ စက္ဝန္းပိုင္း” တခုကို ထူေထာင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္၏ အဓိက မူဝါဒ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Mike Pompeo က အျငင္းပြားေနေသာ ေရေၾကာင္းဧရိယာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ “တရားမဝင္” ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး ထိုေနရာမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားကို အတိအလင္းပင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးခဲ့သည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္က အိႏၵိယကို ေလးပြင့္ဆိုင္၏ ခိုင္မာေသာ ေထာက္တိုင္ တခု အျဖစ္ တက္ႂကြစြာ ဆြဲေဆာင္ေနသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို အေမရိကန္က လက္ခံက်င္းပေသာ G7 ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတခုသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရသည္။ အစဥ္အလာအရဆိုလွ်င္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စု႐ုံးၾကသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကို တန္ျပန္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ တခုအေနျဖင့္ ႐ုရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ႏိုင္ငံ အထိ တိုးခ်ဲ႕ထားေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတခုကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံျပဳလုပ္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ Donald Trump က ေၾကညာခဲ့သည္။

AUSINDEX ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ ဩစေၾတးလ် ေရတပ္အရာရွိက အိႏၵိယ ေရတပ္သားမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသစဥ္

ေႏြးေထြးလာေသာ အေမရိကန္-အိႏၵိယ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံမႈမ်ားက ဟိမဝႏၲာ ေဒသတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံၾကား မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲငယ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ ဇြန္လ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပင္းထန္ေသာ ထိေတြ႕မႈတခုတြင္ အိႏၵိယတပ္သား ၂၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ သူတို႔ (အေမရိကန္ႏွင့္ အိႏၵိယ) သည္ အိႏၵိယႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ၂ ခုလုံးတြင္ စာခ်ဳပ္မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်တို႔ႏွင့္ ပထဝီ အေနအထား အရ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပူးတြဲေရတပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား တိုးလာျခင္းႏွင့္အတူ လက္တြဲထားၾကသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ တခုေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆုံး အေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက အိႏၵိယ၏ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေနက်ျဖစ္ေသာ Malabar ေရတပ္ေလ့က်င့္မႈသို႔ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ တို႔ႏွင့္အတူ ျပန္လည္ပါဝင္ရန္ ျဖစ္လာျခင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘက္ၿပိဳင္မႈမ်ားၾကားတြင္ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နက္ရႈိင္းလာျခင္း၏ ေနာက္ဆုံးနိမိတ္လကၡဏာ ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသတြင္ “ဒီမိုကေရစီ လုံၿခဳံေရး စိန္ပြင့္” တခုကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abe သည္ စိတ္တူသေဘာတူ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕သစ္တခု၏ အဓိက ဗိသုကာမ်ားထဲမွ တေယာက္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္းမွစ၍ Shinzo Abe က အိႏၵိယႏွင့္ အေမရိကန္- ဂ်ပန္-ၾသစေၾတးလ် ၃ ႏိုင္ငံ မဟာမိတ္အၾကား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အတြက္ တက္ႂကြစြာ တြန္းအားေပးေနခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈတခုအျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အဆိုျပဳခဲ့သည့္ ၄ ပြင့္ဆိုင္သည္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အေရးႀကီးေသာ ကုန္သြယ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိေသာ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်တို႔က တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးမွန္းသိသာ သည့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ တခုတြင္ ပါဝင္ရန္ ယခုအခ်ိန္အထိ တြန္႔ဆုတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ အလားတူပင္ အေမရိကန္အစိုးရမ်ားကလည္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဖဂန္နစ္စတန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးကို ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကၿပီး Barack Obama အစိုးရက အာရွမွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အဓိကက်မႈကို ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္တိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔တြင္ ပိုမို၍ ေရွး႐ိုးစြဲဆန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္လာျခင္းက မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုနက္ရႈိင္းလာျခင္းႏွင့္ အတူ ၄ ႏိုင္ငံကို ပို၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အလားအလာရွိေသာ ဘဝသစ္ကို ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။

ပို၍ သတိႀကီးစြာထားခဲ့ေသာ ယခင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ Donald Trump အစိုးရက ၄ ပြင့္ဆိုင္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အား တ႐ုတ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ေျမကတုတ္အျဖစ္ အျပည့္အဝ လက္ခံခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက အေမရိကန္က ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ားၾကား ျခားနားေပးမည့္ စစ္ေအး ေခတ္သစ္တခုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ၄ ပြင့္ဆိုင္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အား ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး အာဏာရွင္ဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔က အေမရိကန္-အိႏၵိယစီးပြားေရးေကာင္စီ၏ India Ideas ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Mike Pompeo က ေလးပြင့္ဆိုင္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေၾကာင္းႏွင့္ တိုးတက္ပြင့္လန္း လာေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ မိတ္ဖက္ျပဳမႈတြင္ သူ၏ ႏိုင္ငံက “ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ေခတ္သစ္တခု” ကို လိုလားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး အေျခခံေပၚမွာပဲ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံတာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြ၊ ကမာၻ႔ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြ၊ တကယ္ကို ေကာင္းမြန္တဲ့ မိတ္ေဆြေတြ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ တဦးနဲ႔ တဦး အျပန္အလွန္ ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံဟာ ယုံၾကည္ စိတ္ခ် ရတဲ့၊ တိုက္ႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ အတြက္ အႀကံဉာဏ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေတြ က်ေနာ္ ပုံမွန္ေတာင္းဆိုရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ စိတ္တူသေဘာတူရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္ အနက္တခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mike Pompeo က အြန္လိုင္း မွ တဆင့္ ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက ပိုမိုၿပီးေတာ့ အားေကာင္းလာၿပီလို႔ က်ေနာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အရင္ကထက္ပိုၿပီး ခံႏိုင္ရည္ရွိစြာ၊ ဆန္းသစ္စြာနဲ႔ အခု လက္ရွိ စိန္ေခၚမႈကေန ေပၚထြက္လာၾကပါစို႔။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ဒီမိုကေရစီ ၂ ခုၾကားက ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ပိုမို နက္ရႈိင္းေစဖို႔ အခိုက္အတန္႔ကို အမိအရ ယူၾကပါစို႔” ဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။

ဟိမဝႏၲာတြင္ လူ အေသအေပ်ာက္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အိႏၵိယတြင္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား တိုးပြားလာမႈကို အမိအရ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ Mike Pompeo က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္ေသာ၊ စီးပြားေရးအရ သီးျခား ျဖစ္ေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႕တခု ဖြဲ႕စည္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။