ရန္္ကုန္္တိုင္ းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္္အား (Stay at Home) အစီအစဥ္္တြင္္ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာလိုက္

ရန္ကုန္္တိုင္း အတြင္းရွိ  ၿမိဳ႕နယ္္ ခုနစ္ ၿမိဳ႕နယ္္ အား (Stay at Home)အစီ အစဥ္္တြင္ အက်ဳံးဝင္္ ေၾကာင္းႏွင့္ စည္းကမ္း ခ်က္္ မ်ား လိုက္္နာျခင္း မရွိ ပါက တည္္ဆဲ ဥပေဒ အရ အေရးယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယ ေန႔ ( စက္္တင္္ဘာ ၁ ရက္္ ) ညပိုင္း တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန က ေၾကညာ ခဲ့သည္္ ။

(COVID 19) ေရာ ဂါ ထိန္းခ်ဳပ္္ ႏိုင္ရန္္ အတြက္ ျပည္သူ မ်ား အေနျဖင့္ မိမိေန အိမ္္ အတြင္းေန ထိုင္ရန္ လိုအပ္္ သျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္္ ကို Stay at Home အစီ အစဥ္္ တြင္ အက်ဳံး ဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ သည္္။ထို သို႔ Stay at Home ေၾက ညာ လိုက္ သည့္ၿမိဳ႕ နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ မွာ သဃၤန္းကြၽန္ း၊ အင္းစိန္္ ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သာေကတ ၊ လႈိင္္ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ႏွင့္ မဂၤလာ ဒုံ ၿမိဳ႕နယ္္ တို႔ျဖစ္္ သည္္။

အဆို ပါ ၿမိဳ႕နယ္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိ Stay at Home အစီအစဥ္္ တြင္ အက်ဳံးဝင္္ ေသာ ျပည္သူမ်ာ းအေနျဖင့္ လိုက္နာ ရန္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားကို လည္း က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္။ အဆိုပါစည္း ကမ္းခ်က္္ မ်ားမွာ ျပည္သူမ်ာ းအေနျဖင့္ Stay at Home ကာလ အတြင္း (က)မိမိေနအိမ္၌သာေနထိုင္ရန္ (အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရန္ သြားေရာက္သူ မ်ား မပါ)၊ (ခ) မျဖစ္မေနေဈးဝယ္ ရန္အတြက္ တစ္အိမ္ လွ်င္တစ္ဦး သာ သြားေရာက္္ ရန္၊ (ဂ) ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း သြားေရာက္ရန္္ ရွိပါ က တစ္အိမ္္ လွ်င္ ႏွစ္ဦးသ ာ သြားေရာက္္ ရန္၊ (ဃ) ေနအိမ္မွ ျပင္ပသို ႔သြားလာလွ်င္ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းစည္း (Mask) တပ္္ ရန္၊ (င) တာဝန္္ ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားေရာက္္ /ျပန္္ လာမည့္သူမ်ားကို ပို႔ေဆာင္မည့္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထား ေသာ ယာဥ္မ်ားကိုသာ ရပ္ကြက္ေက်ာ္္ လြန္ သြား လာခြင့္ျပဳရန္၊ (စ) ရပ္ကြက္္ အတြင္း ေဈး ဝယ္ျခင္းအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းအျပင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ တစ္္ ဦး၊ ေဆး ႐ုံ၊ ေဆးခန္ းသြားေရာက္ျခင္းအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းအျပင္ ယာဥ္ေပၚတြင္ ႏွစ္ဦးသာ သြားေရာက္ရန္ စသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကို လိုက္္နာ ၾကရန္္ က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန က သတင္ းထုတ္ျပန္္ ခဲ့သည္္။

အထက္္ပါ စည္းကမ္းခ်က္္ မ်ားအနက္္ (ခ) ၊ (ဂ) ႏွင့္ (စ) တို႔ ပါ ကိစၥရပ္္ မ်ား တြင္ သတ္္မွတ္္ ဦးေရ ထက္္ ပိုမို ရန္္ ရွိလွ်င္ျဖစ္္ ေစ၊ အျခားအေရး ေပၚကိစၥရပ္္ မ်ား အတြက္ သြားလာရန္္ ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ သတင္းပို႔၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာ ရန္ႏွင့္ သက္ ဆိုင္ရာ ရပ္ ကြက္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ တာ၀န္ရွိသူ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သြားေရာက္/ျပန္လာသူမ်ားမွအပ ရပ္ကြက္ျပင္ပ မွလည္း ေကာင္း၊ ရပ္ကြက္္ အတြင္းမွ လည္းေကာင္း ၀င္ထြက္္ ခြင့္ မျပဳရန္ျဖစ္္ သည္္ ။အဆိုပါ အမိန္႔ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားအရ အေရးယူေဆာင္္ရြက္္္ မည္ျဖစ္္ ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန က ထုတ္္ ျပန္္ သည္္္ ။

crd:Eleven media

unicode

ရန်ကုန််တိုင်း အတွင်းရှိ  မြို့နယ်် ခုနစ် မြို့နယ်် အား (Stay at Home)အစီ အစဉ််တွင် အကျုံးဝင်် ကြောင်းနှင့် စည်းကမ်း ချက်် များ လိုက််နာခြင်း မရှိ ပါက တည််ဆဲ ဥပဒေ အရ အရေးယူ မည်ဖြစ်ကြောင်း ယ နေ့ ( စက််တင််ဘာ ၁ ရက်် ) ညပိုင်း တွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန က ကြေညာ ခဲ့သည်် ။

(COVID 19) ရော ဂါ ထိန်းချုပ်် နိုင်ရန်် အတွက် ပြည်သူ များ အနေဖြင့် မိမိနေ အိမ်် အတွင်းနေ ထိုင်ရန် လိုအပ်် သဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ မြို့ နယ် ခုနစ်မြို့နယ်် ကို Stay at Home အစီ အစဉ်် တွင် အကျုံး ဝင်ကြောင်း ကြေညာ ခဲ့ခြင်းဖြစ်် သည််။ထို သို့ Stay at Home ကြေ ညာ လိုက် သည့်မြို့ နယ် ခုနစ်မြို့နယ် မှာ သင်္ဃန်းကျွန် း၊ အင်းစိန်် ၊ မြောက်ဥက္ကလာပ၊ သာကေတ ၊ လှိုင်် ၊ ပုဇွန်တောင်နှင့် မင်္ဂလာ ဒုံ မြို့နယ်် တို့ဖြစ်် သည််။

အဆို ပါ မြို့နယ် ခုနစ်မြို့နယ် ရှိ Stay at Home အစီအစဉ်် တွင် အကျုံးဝင်် သော ပြည်သူမျာ းအနေဖြင့် လိုက်နာ ရန် စည်းကမ်း ချက်များကို လည်း ကျန်းမာ ရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်ပြန်် ခဲ့သည််။ အဆိုပါစည်း ကမ်းချက်် များမှာ ပြည်သူမျာ းအနေဖြင့် Stay at Home ကာလ အတွင်း (က)မိမိနေအိမ်၌သာနေထိုင်ရန် (အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် သွားရောက်သူ များ မပါ)၊ (ခ) မဖြစ်မနေဈေးဝယ် ရန်အတွက် တစ်အိမ် လျှင်တစ်ဦး သာ သွားရောက်် ရန်၊ (ဂ) ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း သွားရောက်ရန်် ရှိပါ က တစ်အိမ်် လျှင် နှစ်ဦးသ ာ သွားရောက်် ရန်၊ (ဃ) နေအိမ်မှ ပြင်ပသို ့သွားလာလျှင် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်် ရန်၊ (င) တာဝန်် ထမ်းဆောင်ရန် သွားရောက်် /ပြန်် လာမည့်သူများကို ပို့ဆောင်မည့်ယာဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုထား သော ယာဉ်များကိုသာ ရပ်ကွက်ကျော်် လွန် သွား လာခွင့်ပြုရန်၊ (စ) ရပ်ကွက်် အတွင်း ဈေး ဝယ်ခြင်းအတွက် ယာဉ်မောင်းအပြင် ယာဉ်ပေါ်တွင် တစ်် ဦး၊ ဆေး ရုံ၊ ဆေးခန် းသွားရောက်ခြင်းအတွက် ယာဉ်မောင်းအပြင် ယာဉ်ပေါ်တွင် နှစ်ဦးသာ သွားရောက်ရန် စသည့်စည်းကမ်းချက်များ ကို လိုက််နာ ကြရန်် ကျန်းမာရေးနှင့်် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန က သတင် းထုတ်ပြန်် ခဲ့သည််။

အထက််ပါ စည်းကမ်းချက်် များအနက်် (ခ) ၊ (ဂ) နှင့် (စ) တို့ ပါ ကိစ္စရပ်် များ တွင် သတ််မှတ်် ဦးရေ ထက်် ပိုမို ရန်် ရှိလျှင်ဖြစ်် စေ၊ အခြားအရေး ပေါ်ကိစ္စရပ်် များ အတွက် သွားလာရန်် ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့ သတင်းပို့၍ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သွားလာ ရန်နှင့် သက် ဆိုင်ရာ ရပ် ကွက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် တာဝန်ရှိသူ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် သွားရောက်/ပြန်လာသူများမှအပ ရပ်ကွက်ပြင်ပ မှလည်း ကောင်း၊ ရပ်ကွက်် အတွင်းမှ လည်းကောင်း ဝင်ထွက်် ခွင့် မပြုရန်ဖြစ်် သည်် ။အဆိုပါ အမိန့်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ များအရ အရေးယူဆောင််ရွက််် မည်ဖြစ်် ကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန က ထုတ်် ပြန်် သည််် ။

crd:Eleven media