ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား တာဝန္မွရပ္စဲေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအမိန႔္ထုတ္ျပန္

အမ်ားျပည္သူပိုင္ေျမေနရာျဖစ္ေသာ ကယားေဒးကြင္းအတြင္းရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ ေရလႊာေလွ်ာစီးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းအားဖယ္ရွားရန္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အဆိုတင္သြင္းမႈေအာင္ျမင္သျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ဖယ္ရွားခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါေျမေနရာကို စည္ပင္ပိုင္ ေျမေနရာအျဖစ္ ေျပာင္းၿပီး ယခင္ကုမၸဏီမ်ားကပင္ အမည္ေျပာင္း၍ ပန္းၿခံႏွင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေနသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စက္ယႏၲရားငွား ရမ္းခေငြမ်ားကို သီးျခားရန္ပုံေငြ ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါး ဦးက တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္တန္းထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂၆ ရက္ အထိ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္အား ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေခၚယူမႈအေပၚ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးအတြင္းေရးမႉး ဦးအံ့ေမာ္သာ လာေရာက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ လူမစုံျခင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားခ်ိန္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ကာ တစ္စုံတစ္ရာ ေျဖဆိုျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ တိုင္တန္းတင္ျပမႈတြင္ ပါဝင္သည့္ ငါးဦးအနက္ တစ္ဦးက ၎အေနျဖင့္ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ စာျပန္လည္ေပးပို႔ ထားသည္ က ယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရႈိအား တာဝန္မွရပ္စဲေၾကာင္း အမိန႔္စာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ယေန႔ (စက္တင္ဘာ ၃ ရက္) တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးလွေထြးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးက တိုင္ၾကားထားမႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ကိုယ္စားလွယ္၂၀ အနက္ ၁၆ ဦးက ေထာက္ခံၿပီး ေလးဦးက ကန႔္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ားေသာေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္မျပဳလုပ္မီ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးအယ္ေဖာင္းရႈိက မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၎အေပၚ စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ သမာသမတ္ရွိရွိ ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မဲခြဲဆုံး ျဖတ္ရာတြင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအေပၚ ေထာက္ခံမဲမ်ားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

CRD: ELEVEN MEDIA