႐ုရွားႏိုင္ငံထုတ္္ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကာကြယ္ေဆးသည္ ခုခံအားကို ႏွိုးဆြေပးသည္ဟု အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသိပၸံပညာရွင္မ်ား အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ 

႐ုရွား က ထုတ္္လုပ္္ ေသာ Covid 19 ကာကြယ္္ ေဆး သည္္ ေရာဂါ ကူးစက္္မႈ ကို ျပန္လည္္ တိုက္္ထုတ္္ ေသာ ခုခံအားကို ႏွိုးဆြ ေပးသည္္ဟု အတည္ျပဳ ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း ႐ုရွား သိပၸံပညာရွင္္ မ်ား က အစီရင္္ ခံစာ ထုတ္ျပန္္ သည္္ ။ ေဆးပညာ ဆိုင္္ ရာ ဂ်ာနယ္္ တစ္ေစာင္္ ျဖစ္္ သည့္္ သည္္ လန္းစက္္ တြင္ အဆို ပါ အစီရင္္ ခံစာ ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္္ ၿပီး စမ္းသပ္္မႈ မ်ား အရ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကိုတိုက္္ ထုတ္္ သည့္္ ပဋိပစၥည္းမ်ားထုတ္္ လုပ္ ေပးကာ ျပင္းထန္္ ေသာ ေဘးထြက္္ ဆိုးက်ိဳးမ်ာ းလည္ းမရွိ ေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္္ ခံစာ တြင္ ေရးသား ထား သည္္။

ကာကြယ္္ ေဆး ၏ ထိေရာက္္ မႈႏွင့္ လုံျခဳံစိတ္္ခ်ရမ ႈကို သက္ေသျပရန္္ အတြက္ စမ္းသပ္္ မႈမ်ားမွာ နည္းပါးလြန္းေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္္ သူမ်ား က ေျပာၾကား သည္။သို႔ရာ တြင္ ႐ုရွာ းအစိုးရက ယခုရလဒ္္ မ်ားမွာ ေဝဖန္္ သူမ်ား ကို ျပန္လည္္ တုံ႔ျပန္ သည့္အေျဖ တစ္္ခု အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ သည္္ ။အေနာက္္ နိုင္ငံမ်ားမွ ကၽြမ္းက်င္္ သူမ်ား ကမူ ႐ုရွား၏ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္္ ေဆး စမ္းသပ္္ ထုတ္လုပ္ျခင္းမွာ ျမန္ဆန္လြန္းသည့္အတြက္ စိုး ရိမ္္ မႈမ်ား ျမင့္္ တက္္ လ်က္္ရွိ သည္္။

လိုအပ္္ သည့္ စမ္းသပ္္ စစ္ေဆး မႈမ်ား ျပဳလုပ္္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆး ထုတ္္ လုပ္္ မႈမွာ ေအာင္ျမင္္ ခဲ့ၿပီ ဟု ႐ုရွား သမၼတ ဗလာဒီ မာပူတင္္ က ၿပီးခဲ့သည့္္ လကတည္း က ေျပာ ၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္္ ၿပီး ၎၏ သမီး အရင္းႏွင့္္ ပင္ စမ္းသပ္္ ခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္ းလည္း ေျပာဆိုထ ားသည္္ ။ဇြန္္ လႏွင့္ ဇူလိုင္္လ အတြင္း Sputnik-V ဟုအမည္္ ရသည့္ အဆိုပါ ကာ ကြယ္ေဆး ကို ႏွစ္ႀကိ မ္တိုင္ စမ္ းသပ္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သည္လန္ းစက္ ေဆးပညာဂ်ာနယ္္ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

စမ္းသပ္္ မႈ တစ္္ခု ခ်င္းစီ တိုင္း အတြက္ က်န္းမာ သန္္စြမ္း သည့္ စမ္းသပ္္ ခံ ေစတ နာ့ ဝန္ထမ္း (၃၈)ဦး ကို အသုံးျပဳ ကာ ပုံမွန္္ ကာကြယ္္ ေဆးႏွင့္ ပထမ အႀကိမ္စမ္း သပ္ၿပီး သုံးပတ္္ အၾကာ တြင္ အာနိသင္္ ထပ္္တိုး ထားသည့္ ကာကြယ္္ ေဆးႏွင့္ ထပ္မံစမ္းသပ္္ ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဂ်ာနယ္္ က ေရးသား သည္္။

စမ္းသပ္္ ခံရာ တြင္္ ပါဝင္္ သည့္ အသက္္ (၁၈)ႏွစ္္ မွ ၆၀ အၾကား ေစတနာ့ ဝန္္ထမ္း မ်ား ကို (၄၂)ရက္္ ေစာင့္္ ၾကည့္ ခဲ့ရာ သုံးပတ္္ အတြင္း ဗိုင္းရပ္္စ္္ ကိုတိုက္္ထုတ္္ သည့္္ ပဋိ ပစၥည္း မ်ား တိုးပြား လာသည္္ ဟုဆိုသည္္ ။ အမ်ား ဆုံးေတြ႕ရွိရ သည့္္ ေဘးထြက္္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား အျဖစ္ ေခါင္း ကိုက္ျခင္းႏွင့္ အရိုး အဆစ္္ နာက်င္ျခင္း တို႔ျဖစ္္ သည္္။တတိယ အႀကိမ္ စမ္းသပ္္ မႈ တြင္္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ေပါင္း (၄၀,ဝ၀၀)ခန္္႔ အသုံးျပဳ မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ အထဲ တြင္္ အသက္္ အရြယ္္ မ်ိဳးစုံႏွင့္ အႏၲရာယ္္ ရွိနိုင္္ သည့္ လူအုပ္္စုမ်ား ပါဝင္္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလ ည္း ဆက္္ လက္္ ေဖာ္ျပထား သည္္။

crd:The voice

unicode

ရုရှား က ထုတ််လုပ်် သော Covid 19 ကာကွယ်် ဆေး သည်် ရောဂါ ကူးစက််မှု ကို ပြန်လည်် တိုက််ထုတ်် သော ခုခံအားကို နှိုးဆွ ပေးသည််ဟု အတည်ပြု ပြီးဖြစ် ကြောင်း ရုရှား သိပ္ပံပညာရှင်် များ က အစီရင်် ခံစာ ထုတ်ပြန်် သည်် ။ ဆေးပညာ ဆိုင်် ရာ ဂျာနယ်် တစ်စောင်် ဖြစ်် သည့်် သည်် လန်းစက်် တွင် အဆို ပါ အစီရင်် ခံစာ ကို ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်် ပြီး စမ်းသပ််မှု များ အရ ဗိုင်းရပ််စ်် ကိုတိုက်် ထုတ်် သည့်် ပဋိပစ္စည်းများထုတ်် လုပ် ပေးကာ ပြင်းထန်် သော ဘေးထွက်် ဆိုးကျိုးမျာ းလည် းမရှိ ကြောင်း အဆိုပါ အစီရင်် ခံစာ တွင် ရေးသား ထား သည််။

ကာကွယ်် ဆေး ၏ ထိရောက်် မှုနှင့် လုံခြုံစိတ််ချရမ ှုကို သက်သေပြရန်် အတွက် စမ်းသပ်် မှုများမှာ နည်းပါးလွန်းကြောင်း ကျွမ်းကျင်် သူများ က ပြောကြား သည်။သို့ရာ တွင် ရုရှာ းအစိုးရက ယခုရလဒ်် များမှာ ဝေဖန်် သူများ ကို ပြန်လည်် တုံ့ပြန် သည့်အဖြေ တစ််ခု အဖြစ် ချီးကျူးခဲ့ သည်် ။အနောက်် နိုင်ငံများမှ ကျွမ်းကျင်် သူများ ကမူ ရုရှား၏ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်် ဆေး စမ်းသပ်် ထုတ်လုပ်ခြင်းမှာ မြန်ဆန်လွန်းသည့်အတွက် စိုး ရိမ်် မှုများ မြင့်် တက်် လျက််ရှိ သည််။

လိုအပ်် သည့် စမ်းသပ်် စစ်ဆေး မှုများ ပြုလုပ်် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေး ထုတ်် လုပ်် မှုမှာ အောင်မြင်် ခဲ့ပြီ ဟု ရုရှား သမ္မတ ဗလာဒီ မာပူတင်် က ပြီးခဲ့သည့်် လကတည်း က ပြော ကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်် ပြီး ၎င်း၏ သမီး အရင်းနှင့်် ပင် စမ်းသပ်် ခဲ့ ပြီးဖြစ်ကြောင် းလည်း ပြောဆိုထ ားသည်် ။ဇွန်် လနှင့် ဇူလိုင််လ အတွင်း Sputnik-V ဟုအမည်် ရသည့် အဆိုပါ ကာ ကွယ်ဆေး ကို နှစ်ကြိ မ်တိုင် စမ် းသပ် ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သည်လန် းစက် ဆေးပညာဂျာနယ်် တွင် ဖော်ပြထား သည်။

စမ်းသပ်် မှု တစ််ခု ချင်းစီ တိုင်း အတွက် ကျန်းမာ သန််စွမ်း သည့် စမ်းသပ်် ခံ စေတ နာ့ ဝန်ထမ်း (၃၈)ဦး ကို အသုံးပြု ကာ ပုံမှန်် ကာကွယ်် ဆေးနှင့် ပထမ အကြိမ်စမ်း သပ်ပြီး သုံးပတ်် အကြာ တွင် အာနိသင်် ထပ််တိုး ထားသည့် ကာကွယ်် ဆေးနှင့် ထပ်မံစမ်းသပ်် ခဲ့ကြောင်း ယင်းဂျာနယ်် က ရေးသား သည််။

စမ်းသပ်် ခံရာ တွင်် ပါဝင်် သည့် အသက်် (၁၈)နှစ်် မှ ၆၀ အကြား စေတနာ့ ဝန််ထမ်း များ ကို (၄၂)ရက်် စောင့်် ကြည့် ခဲ့ရာ သုံးပတ်် အတွင်း ဗိုင်းရပ််စ်် ကိုတိုက််ထုတ်် သည့်် ပဋိ ပစ္စည်း များ တိုးပွား လာသည်် ဟုဆိုသည်် ။ အများ ဆုံးတွေ့ရှိရ သည့်် ဘေးထွက်် ဆိုးကျိုးများ အဖြစ် ခေါင်း ကိုက်ခြင်းနှင့် အရိုး အဆစ်် နာကျင်ခြင်း တို့ဖြစ်် သည််။တတိယ အကြိမ် စမ်းသပ်် မှု တွင်် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း ပေါင်း (၄၀,ဝဝ၀)ခန့်် အသုံးပြု မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ အထဲ တွင်် အသက်် အရွယ်် မျိုးစုံနှင့် အန္တရာယ်် ရှိနိုင်် သည့် လူအုပ််စုများ ပါဝင်် မည်ဖြစ်ကြောင်းလ ည်း ဆက်် လက်် ဖော်ပြထား သည််။

crd:The voice