အေနာက္္ အုပ္စုရဲ႕ပင္မတိုက္္ပြဲ၀င္္ တင့္ကားအားလုံးကို (၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကတဲ့ ႐ုရွားရဲ႕ (Hermes) ဒုံးက်ည္္

႐ုရွား ရဲ႕ အဆင့္္ ျမင့္ (Hermes)တာေဝးပစ္္ ဒုံးက်ည္္ ဟာ ဒုံးက်ည္္ စမ္းသပ္္ ပစ္္ခတ္္မႈ ေတြမွာ သက္ေသျပ ခဲ့တဲ့ အတိုင္း ပင္္ အေနာက္္အုပ္စု ရဲ႕ ပင္္မ တိုက္္ပြဲဝင္္ တင့္ကား ေတြကို (၁၀၀)ရာခိုင္္ႏႈန္း ဖ်က္္ဆီးပစ္္ ႏိုင္္လိမ့္္ မယ္္ လို႔ Army (2020)ဖိုရမ္္ မွာ (Shipunov Instrument-Making Design Bureau) မွ ေျပာေရး ဆို္ခြင့္္ ရွိသူက (TASS)သတင္းဌာန ကိုေျပာၾကား ခဲ့ပါ တယ္္ ။

(Shipunov Instrument-Making Design Bureau)ဟာ (Rostec State Tech Corporation မွ High Precision Systems)ကုမၸဏီရဲ႕ လက္္ေအာက္္ ခံျဖစ္္ ပါတယ္္။ယခင္္ ရက္္သတၱပတ္္ က ေမာ္္စကို မွာ က်င္းပ တဲ့ Army (2020) စစ္ေရး ႏွင့္ နည္းပညာ ဖိုရမ္တြင္္ (Hermes )ကို ထုတ္ေဖာ္ျပ သခဲ့ပါတယ္္။ (Hermes)ကို စမ္းသပ္္ ရာတြင္္ စမ္းသပ္္ ပစ္္ခတ္္မႈ ရလဒ္္ တစ္္ခု အေနနဲ႔ ၎စနစ္္ ဟာ ပစ္္မွတ္္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ထိမွန္္ ခဲ့တာ ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ ရျခင္းဟာ ၎ စနစ္္ရဲ႕ဒုံးက်ည္္ (၁)စင္း တည္းျဖင့္ အေနာက္္ အုပ္္ရဲ႕ လက္္ရွိ ဘယ္္ တင့္္ကား ကိုမ ဆို ယုံၾကည္ စိတ္ခ်စြာ ဖ်က္္ဆီးပစ္ႏိုင္္ လိမ့္လို႔ ေကာက္ခ်က္္ ခ်ခဲ့ပါ တယ္္။

ေျပာေရး ဆိုခြင့္္ ရွိသူက ေျပာၾကား ရာမွာ ပ်က္စီးမႈျဖစ္ ႏိုင္ေျခဟာ (၉၈-၉၉) ရာခိုင္္ ႏႈန္း ျဖစ္တယ္္လို႔ ဆိုပါ တယ္္။ Hermes ဒုံးက်ည္္ ဟာ (၁၀၀) ကီလို မီတာ (၆၂ မိုင္္ ) အကြ ာအေဝးရွိ ပစ္မွတ္္ ကိုပစ္္ခတ္္ ရာ တြင္ ပစ္မွတ္္ မွ (၅၀) စင္တီမီတာ အကြာအေဝး အတြင္း သာ လြဲေခ်ာ္က် ရာက္ႏိုင္္ ၿပီး ဒုံးက်ည္္ ပ်ံသန္းမႈဟ ာ အသံျမန္္ ႏႈန္းထက္ (၄)ဆ ပိုမို တယ္္လို႔ သိရပါ တယ္္။

(Hermes)စနစ္္ တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ ကင္းေထာက္္လွမ္း မႈနဲ႔ ပဲ့ထိန္္း ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္္ ေတြပါရွိၿပီး ၎တို႔ဟာ ဆိုရင္္ ပစ္္မွတ္္ ကိုေထာက္္လွမ္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိဖို႔ ကူညီေပး ပါတယ္္ ။၎ စနစ္္ရဲ႕ အဂၤါရပ္္ ေတြထဲ မွ တစ္္ခု ဟာဆိုရင္္ ဒုံး က်ည္ (၆) စင္းအထိ ပစ္လႊတ္္ ႏိုင္တဲ့ က်စ္လစ္္တဲ့ တိုက္္ခိုက္္ ေရး module စနစ္္ ပဲျဖစ္္ ပါတယ္္။ ဒီ module ကို သံခ်ပ္္ ကာယာဥ္ေတြ အပါ အဝင္ ဘယ္္ယာဥ္္ ရဲ႕ကိုယ္ထည္ေပၚ မွာမဆို တပ္ဆင္္ ႏိုင္္ပါတယ္္။Hermes ဟာ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာ ပင္ ပစ္မွတ္ ၆ ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္းပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့ အျပင္ ရန္္သူ သံခ်ပ္ကာ ယာဥ္ေတြ သာမက ရန္္သူ ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ယာဥ္ေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရး စင္တာေတြနဲ႔ ရန္သူ ႔စခန္းေတြ ကိုပါ ထိေရာက္စြာ ဖ်က္ဆီး ႏိုင္္ပါ တယ္္။ဒုံးက်ည္္ မွာဆိုရင္ ေပါက္ကြဲ အားေကာင္းတဲ့ (TNT)ယမ္း (၂၀)ကီလို ဂရမ္္ ပါရွိတဲ့ ဒုံးက်ည္္ ထိပ္္ဖူး ပါရွိပ ါတယ္္။

မင္းသစ္္ေဆြ (သုေတသန)

crd:Green calendar

unicode

ရုရှား ရဲ့ အဆင့်် မြင့် (Hermes)တာဝေးပစ်် ဒုံးကျည်် ဟာ ဒုံးကျည်် စမ်းသပ်် ပစ််ခတ််မှု တွေမှာ သက်သေပြ ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ပင်် အနောက််အုပ်စု ရဲ့ ပင််မ တိုက််ပွဲဝင်် တင့်ကား တွေကို (၁၀၀)ရာခိုင််နှုန်း ဖျက််ဆီးပစ်် နိုင််လိမ့်် မယ်် လို့ Army (2020)ဖိုရမ်် မှာ (Shipunov Instrument-Making Design Bureau) မှ ပြောရေး ဆို်ခွင့်် ရှိသူက (TASS)သတင်းဌာန ကိုပြောကြား ခဲ့ပါ တယ်် ။

(Shipunov Instrument-Making Design Bureau)ဟာ (Rostec State Tech Corporation မှ High Precision Systems)ကုမ္ပဏီရဲ့ လက််အောက်် ခံဖြစ်် ပါတယ််။ယခင်် ရက််သတ္တပတ်် က မော််စကို မှာ ကျင်းပ တဲ့ Army (2020) စစ်ရေး နှင့် နည်းပညာ ဖိုရမ်တွင်် (Hermes )ကို ထုတ်ဖော်ပြ သခဲ့ပါတယ််။ (Hermes)ကို စမ်းသပ်် ရာတွင်် စမ်းသပ်် ပစ််ခတ််မှု ရလဒ်် တစ််ခု အနေနဲ့ ၎င်းစနစ်် ဟာ ပစ််မှတ််အမျိုးမျိုး ကို ထိမှန်် ခဲ့တာ ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ ရခြင်းဟာ ၎င်း စနစ််ရဲ့ဒုံးကျည်် (၁)စင်း တည်းဖြင့် အနောက်် အုပ််ရဲ့ လက််ရှိ ဘယ်် တင့််ကား ကိုမ ဆို ယုံကြည် စိတ်ချစွာ ဖျက််ဆီးပစ်နိုင်် လိမ့်လို့ ကောက်ချက်် ချခဲ့ပါ တယ််။

ပြောရေး ဆိုခွင့်် ရှိသူက ပြောကြား ရာမှာ ပျက်စီးမှုဖြစ် နိုင်ခြေဟာ (၉၈-၉၉) ရာခိုင်် နှုန်း ဖြစ်တယ််လို့ ဆိုပါ တယ််။ Hermes ဒုံးကျည်် ဟာ (၁၀၀) ကီလို မီတာ (၆၂ မိုင်် ) အကွ ာအဝေးရှိ ပစ်မှတ်် ကိုပစ််ခတ်် ရာ တွင် ပစ်မှတ်် မှ (၅၀) စင်တီမီတာ အကွာအဝေး အတွင်း သာ လွဲချော်ကျ ရာက်နိုင်် ပြီး ဒုံးကျည်် ပျံသန်းမှုဟ ာ အသံမြန်် နှုန်းထက် (၄)ဆ ပိုမို တယ််လို့ သိရပါ တယ််။

(Hermes)စနစ်် တွင် အမျိုးမျိုး သော ကင်းထောက််လှမ်း မှုနဲ့ ပဲ့ထိန််း မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်် တွေပါရှိပြီး ၎င်းတို့ဟာ ဆိုရင်် ပစ််မှတ်် ကိုထောက််လှမ်း ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ ကူညီပေး ပါတယ်် ။၎င်း စနစ််ရဲ့ အင်္ဂါရပ်် တွေထဲ မှ တစ််ခု ဟာဆိုရင်် ဒုံး ကျည် (၆) စင်းအထိ ပစ်လွှတ်် နိုင်တဲ့ ကျစ်လစ််တဲ့ တိုက််ခိုက်် ရေး module စနစ်် ပဲဖြစ်် ပါတယ််။ ဒီ module ကို သံချပ်် ကာယာဉ်တွေ အပါ အဝင် ဘယ််ယာဉ်် ရဲ့ကိုယ်ထည်ပေါ် မှာမဆို တပ်ဆင်် နိုင််ပါတယ််။Hermes ဟာ တစ်ချိန် တည်းမှာ ပင် ပစ်မှတ် ၆ ခုကို တစ်ပြိုင်တည်းပစ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။

ဒါ့ အပြင် ရန််သူ သံချပ်ကာ ယာဉ်တွေ သာမက ရန််သူ ရဲ့ထိန်းချုပ်ရေး ယာဉ်တွေ၊ ဆက်သွယ်ရေး စင်တာတွေနဲ့ ရန်သူ ့စခန်းတွေ ကိုပါ ထိရောက်စွာ ဖျက်ဆီး နိုင််ပါ တယ််။ဒုံးကျည်် မှာဆိုရင် ပေါက်ကွဲ အားကောင်းတဲ့ (TNT)ယမ်း (၂၀)ကီလို ဂရမ်် ပါရှိတဲ့ ဒုံးကျည်် ထိပ််ဖူး ပါရှိပ ါတယ််။

မင်းသစ််ဆွေ (သုတေသန)

crd:Green calendar