ဘရာဇီး ကုမၸဏီက  Covid 19ဗိုင္းရပ္္စ္္ ေသေစနိုင္္သည္္္ ဆိုသည့္္ ပလတ္စတစ္္ အိတ္္မ်ားကို ထုတ္္လုပ္္လိုက္

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ပိုး ေသတယ္္ ဆို တဲ့ ပလတ္္ စတစ္္ အိတ္ေတြ ကို ဘရာဇီး နိုင္္ငံ မွာ ထုတ္္လုပ္္ ေနပါၿပီ ။ ဘရာဇီး ကုမၸဏီ အမ္္ဘာ လီဇိုရဲ့ နည္းပညာ အသံုး ျပဳ အမွိုက္္ အိတ္္ ေတြ ကို သုံးျခင္း အားျဖင့္ Covid 19 ပ်ံ႕ႏွံ့တာ ကို တားဆီး နိုင္္မယ္္ လို႔ ကုမၸဏီ က ေျပာပါ တယ္္ ။

ကုမၸဏီ ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ (၉၉ ဒသမ ၉၉)ရာခိုင္္ ႏႈန္း ကို ဖယ္ရွား မယ့္ အမ္္ဘာ လီဇို ပလတ္္ စတစ္္ အိတ္္ ေတြ ကို ဖန္တီး ထားတာပါ။ သူ႔ရဲ့ နည္းပညာ က ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ မ်ိဳး ဗီဇ တည္ေဆာက္္ပုံ မွာပါဝင္္ တဲ့ ပရိုတင္းနဲ႔ အဆီ ကို ၿဖိဳခြဲပစ္္ တာပါ ။ အမွိုက္္ အိတ္္ အျပင္ အိမ္ျပန္္ ေရာက္္ ၿပီး အဝတ္္ အစားေတြ၊ ဖိနပ္ေတြ ကို ထည့္္ ရာမွာ ျဖစ္္ ျဖစ္ ကုန္္ပစၥည္း ေတြကို ေဘးကင္း ကင္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္္ ရာမွာျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ရဲ့ ထုတ္္ကုန္္ ကို အသုံးျပဳနိုင္္ တယ္္ လို႔ ေၾကာ္ျငာ ဒါရိုက္္ တာ ရာေဖး ေကာ္္စတာက ဆို ပါတယ္္ ။

အဲဒီ ပလတ္္ စတစ္္ ဖန္တီး ဖို႔ လေပါင္း မ်ားစြာ အခ်ိန္္ ေပးၿပီးတဲ့ ေနာက္္ ကမ္္ပီနပ္္စ္္ ျပည္နယ္ တကၠသိုလ္္ ဓာတ္္ခြဲ ခန္းမွာ စမ္းသပ္္ ခဲ့ ပါတယ္္။ အမ္္ဘာ လီဇို ပလတ္္ စတစ္္ အိတ္ေတြ ကို အသုံးျပဳေပမယ့္္ လို႔ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္္ ထားတဲ့ မၾကာ ခဏ လက္္ ေဆးရမယ္္ ဆိုတာ ကို လိုက္နာဖို႔ လိုတယ္္လို႔ လည္း ကုမၸဏီ က ေျပာပါ တယ္္။

ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္္စ္္ ပိုး ေသတယ္္ ဆိုတဲ့ ပလတ္္ စတစ္္ အိတ္ေတြ ကို စက္တင္္ဘာ (၄) ရက္္ ကစၿပီး ဝယ္္ယူ ရရွိနိုင္တယ္္ လို႔ အမ္ဘာ လီဇိုကုမၸဏီ က ေျပာပါ တယ္္။

crd:dvb news

unicode

ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ််စ်် ပိုး သေတယ်် ဆို တဲ့ ပလတ်် စတစ်် အိတ်တွေ ကို ဘရာဇီး နိုင််ငံ မှာ ထုတ််လုပ်် နေပါပြီ ။ ဘရာဇီး ကုမ္ပဏီ အမ််ဘာ လီဇိုရဲ့ နည်းပညာ အသုံး ပြု အမှိုက်် အိတ်် တွေ ကို သုံးခြင်း အားဖြင့် Covid 19 ပျံ့နှံ့တာ ကို တားဆီး နိုင််မယ်် လို့ ကုမ္ပဏီ က ပြောပါ တယ်် ။

ကုမ္ပဏီ ဟာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ််စ်် (၉၉ ဒသမ ၉၉)ရာခိုင်် နှုန်း ကို ဖယ်ရှား မယ့် အမ််ဘာ လီဇို ပလတ်် စတစ်် အိတ်် တွေ ကို ဖန်တီး ထားတာပါ။ သူ့ရဲ့ နည်းပညာ က ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ််စ်် မျိုး ဗီဇ တည်ဆောက််ပုံ မှာပါဝင်် တဲ့ ပရိုတင်းနဲ့ အဆီ ကို ဖြိုခွဲပစ်် တာပါ ။ အမှိုက်် အိတ်် အပြင် အိမ်ပြန်် ရောက်် ပြီး အဝတ်် အစားတွေ၊ ဖိနပ်တွေ ကို ထည့်် ရာမှာ ဖြစ်် ဖြစ် ကုန််ပစ္စည်း တွေကို ဘေးကင်း ကင်းနဲ့ ပို့ဆောင်် ရာမှာဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ ထုတ််ကုန်် ကို အသုံးပြုနိုင်် တယ်် လို့ ကြော်ငြာ ဒါရိုက်် တာ ရာဖေး ကော််စတာက ဆို ပါတယ်် ။

အဲဒီ ပလတ်် စတစ်် ဖန်တီး ဖို့ လပေါင်း များစွာ အချိန်် ပေးပြီးတဲ့ နောက်် ကမ််ပီနပ််စ်် ပြည်နယ် တက္ကသိုလ်် ဓာတ််ခွဲ ခန်းမှာ စမ်းသပ်် ခဲ့ ပါတယ််။ အမ််ဘာ လီဇို ပလတ်် စတစ်် အိတ်တွေ ကို အသုံးပြုပေမယ့်် လို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်် ထားတဲ့ မကြာ ခဏ လက်် ဆေးရမယ်် ဆိုတာ ကို လိုက်နာဖို့ လိုတယ််လို့ လည်း ကုမ္ပဏီ က ပြောပါ တယ််။

ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ််စ်် ပိုး သေတယ်် ဆိုတဲ့ ပလတ်် စတစ်် အိတ်တွေ ကို စက်တင််ဘာ (၄) ရက်် ကစပြီး ဝယ််ယူ ရရှိနိုင်တယ်် လို့ အမ်ဘာ လီဇိုကုမ္ပဏီ က ပြောပါ တယ််။

crd:dvb news